Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
30 czerwiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Studenci sięgają po więcej
23 styczeń 2012

Dobry student, jak wiadomo, nie narzeka na nudę. Jesienny czas członkowie Koła Naukowego Grafiki Komputerowej i Geomatyki WGGiIŚ wykorzystali bardzo aktywnie: w listopadzie wzięli udział w kilku konferencjach, natomiast w grudniu w ramach 52. Sesji Kół Naukowych Pionu Górniczego, Koło zorganizowało własną sekcję – Grafiki Komputerowej i Geomatyki. Nuda? Nie w AGH! O tym co ciekawego się działo przeczytacie poniżej.

Na początku listopada, w dniach od 7 do 9, pięcioosobowa reprezentacja Koła (Ania, Aneta, Paulina, Marysia i Wiola) uczestniczyła w XXI Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej w warszawskiej Bibliotece Narodowej. Główną częścią spotkania były sesje dotyczące kartografii numerycznej oraz modelowania informacji geograficznej, odbyły się także warsztaty, na których za pomocą praktycznych przykładów przedstawiono zalety modelowania danych przestrzennych.

Jednak konferencja to nie tylko oficjalne wystąpienia: w Centrum Nauk Kopernik znajduje się cyfrowe planetarium, w którym w wygodnej, półleżącej pozycji uczestnicy konferencji mogli obejrzeć dwa pokazy „Niebo Kopernika” oraz fascynujący film „Czarne dziury: Podróż w nieznane”. Zdjęcia z tego wyjazdu udostępniliśmy w galerii na profilu KNGK na facebooku.

Niedługo później, 14 listopada, członkowie Koła uczestniczyli w kolejnej warszawskiej konferencji – Bentley Forum 2011. Piotrek i Grzesiek mieli okazję zapoznać się z nowościami oprogramowania Bentley, które zostaną wprowadzone w aktualizacji MicroStation SELECTseries 3 oraz wysłuchać referatów na temat zastosowania tego oprogramowania w branżach: geoinżynieryjnej, wodnej i transportowej. Chłopaki zapewniają, że jest na co czekać. Ponieważ wydział GGiIŚ subskrybuje licencje tego oprogramowania pojawi się ono, tuż po światowej premierze, na serwerze studenckim, dostępne do pobrania dla wszystkich studentów wydziału.

fot. Zbigniew Sulima

Kolejna dwójka członków koła, nieprzypadkowo studentów specjalności Geodezja górnicza, w zamian za rzetelną i wieloetapową pomoc w przygotowaniu oraz obsłudze recepcyjnej konferencji Bentley Mine otrzymała możliwość pełnego uczestnictwa w jej programie. Konferencja odbyła się w dniach 15–16 listopada w Hotelu Kossak w Krakowie. Sławek i Wiola mieli okazję posłuchać o rozwiązaniach informatycznych dla górnictwa na platformie Bentley. Zaprezentowano tam wiele projektów zagranicznych inwestycji górniczych, które realizowane były za pomocą specjalistycznych aplikacji pracujących w środowisku graficznym Bentley MicroStation. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele górnictwa podziemnego i odkrywkowego, firm współpracujących z przemysłem górniczym, uczelni oraz Wyższego Urzędu Górniczego i Głównego Instytutu Górnictwa.

Jak co roku KNGK wzięło udział w Sesji Kół Naukowych Pionu Górniczego. Ósmego grudnia po raz drugi odbyła się samodzielna sesja Sekcji Studenckiego Koła Naukowego Grafiki Komputerowej i Geomatyki. W tym roku członkowie wygłosili 8 referatów, z których Jury wybrało i nagrodziło trzy najlepsze. Tym razem obrady sekcji odbyły się w macierzystym budynku Naszego Wydziału co pozwoliło na uczestnictwo w obradach znacznie większej ilości studentów.

rys. Marcin Laskowski

Trzecie miejsce zajął referat Jakuba Łęgowika pt. „Zastosowanie grafiki inżynierskiej w realizacji prac geodezyjnych”. Autor zaprezentował możliwości parametrycznego modelowania danych do tyczenia punktów, które można zrealizować bezpośrednio w terenie, bez potrzeby powrotu do biura.

Drugie miejsce przypadło Sławomirowi Kubiakowi za referat pt. „Porównanie oprogramowania do przetwarzania chmury punktów”. Przeanalizował w nim możliwości aplikacji: AutoCAD Civil 3D 2012 z wtyczką Point Cloud Feature Extraction, Microstation V8i SELECTseries 2 oraz Rhinoceros 4.0 SR9 wraz z wtyczką firmy Pointools. Bardzo ważnym parametrem oceny była dostępność narzędzi umożliwiających lub wspomagających wpasowywanie elementów wektorowych w chmurę punktów. Poza tym uwzględnione zostały obsługiwane formaty, wymagania sprzętowe oraz cena. Test miał charakter nieco subiektywny, jednak spostrzeżenia studenta okazały się bardzo interesujące. Na zakończenie referatu autor przedstawił informacje o sytuacji rynkowej związanej z firmami produkującymi oprogramowanie do przetwarzania chmur punktów.

Pierwsze miejsce przyznano Marcinowi Laskowskiemu, studentowi III roku geodezji i kartografii, który zaprezentował referat pod tytułem „Opracowanie modelu wyrobiska górniczego”. Przedstawił w nim swoje osiągnięcia w modelowaniu wyrobiska górniczego dotkniętego procesem nierównomiernego zaciskania górotworu. Na bazie otrzymanej chmury punktów pochodzącej ze skanowania laserowego wymodelował za pomocą grafiki wektorowej kształt kolejnych sekcji obudowy, a na bazie informacji o pierwotnym kształcie sekcji, określił wielkość przemieszczeń.

Pozostałe referaty dotyczyły zastosowania i optymalizacji baz danych, aplikacji pisanych pod środowisko Microstation oraz wolnego i otwartego oprogramowania GIS.

fot. P. Lewińska

Wieczorem, podczas uroczystego zakończenia sesji, laureaci poszczególnych sekcji otrzymali dyplomy z rąk dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. Piotra Czai.

W tym roku przewodnictwo w Jury objął prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska dr hab. Zygmunt Niedojadło. Podobnie jak w zeszłym roku do składu zaproszono osobę spoza uczelni – dr. Janusza Dąbrowskiego ze Stowarzyszenia Naukowego im. Stanisława Staszica. Sekretarzem został dr inż. Paweł Sopata. Pozostali członkowie to: dr inż. Ewa Dębińska, dr inż. Wojciech Gruszczyński oraz przedstawiciel doktorantów mgr inż. Karolina Sieradzy.

Na zakończenie warto nadmienić, że działalność studentów zrzeszonych w kole już dawno wyszła poza mury uczelni. Od kilku lat biorą oni udział w konkursie Bentley Student Design Competition organizowanym od 15 lat przez firmę Bentley Systems.

W 2011 roku Dominik Drąg otrzymał honorowe wyróżnienie w konkursie Bentley Student Design Competition 2011 w kategorii „Innovation in Engineering Design” (Innowacyjne projekty inżynierskie). Tytuł jego projektu to „An attempt to define the 3D symbols mining maps with the concept of spatial presentation of the mining workings” (Próba zdefiniowania trójwymiarowych symboli map górniczych wraz z koncepcją przestrzennej prezentacji wyrobisk górniczych). Jego przedmiotem było opracowanie na podstawie cyfrowej, dwuwymiarowej mapy wyrobisk górniczych prototypowego modelu trójwymiarowej mapy górniczej, która stała się środowiskiem dla projektowania nowych trójwymiarowych symboli kartograficznych przestrzennej mapy wyrobisk górniczych. Mapa tego typu pozwala znacznie lepiej zaprezentować przestrzenny układ eksploatacji, wizualizować projekty eksploatacji, bilansować łączne długości i objętości wyrobisk górniczych.

Projekt był realizowany przez Dominika Drąga w ramach prac w Studenckim Kole Naukowym Grafiki Komputerowej i Geomatyki w Międzywydziałowym Laboratorium Grafiki Komputerowej.

Wszystkich zainteresowanych działalnością KNGK oraz osoby interesujące się zagadnieniami grafiki komputerowej i geomatyki, zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.kngk.agh.edu.pl i www.facebook.com/KNGKAGH oraz do uczestnictwa w spotkaniach koła.

dr inż. Artur Krawczyk
Marcin Laskowski