Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
30 czerwiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
52. Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego
23 styczeń 2012

W dniu 8 grudnia 2011 roku odbyła się 52. Sesja Kół Naukowych Pionu Górniczego. Obrady zostały zaplanowane w osimnastu tematycznych sekcjach. W tym corocznym święcie studenckiego ruchu naukowego Pionu Górniczego AGH wzięła udział rekordowa liczba studentów. Podczas obrad przedstawiono łącznie 243 referaty, w tym 218 referatów studentów AGH oraz 26 referatów gości zagranicznych. W sesji brało udział 270 studentów naszej uczelni oraz 26 gości zagranicznych, w tym 25 studentów z Sanki Petersburg State Mininig Institute. Uczestnictwo studentów z Rosji stało się już tradycją, rokrocznie od wielu już lat mamy zaszczyt i przyjemność gościć ich podczas obchodów Dnia Górnika. W sesji uczestniczyli studenci z 33 kół naukowych, w tym jedno koło z Pionu Hutniczego.

Tegoroczne obrady po raz kolejny potwierdziły, że studencki ruch naukowy z roku na rok przeżywa rozkwit, stale zwiększając liczbę oraz jakość prezentowanych referatów. Podczas ostatniej sesji można było zaobserwować jeszcze jeden sukces działalności kół naukowych – po raz kolejny już, prezentowane były rezultaty realizacji Grantów Rektora – nowej inicjatywy studenckich kół naukowych obydwu pionów funkcjonujących w naszej uczelni. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu Władz Rektorskich udało się zrealizować kilkanaście projektów studenckich w bardzo zróżnicowanej tematyce. Inicjatywa ta spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony kół naukowych, jest kontynuowana w roku bieżącym. Dzięki temu projektowi wiele kół naukowych odnalazło w sobie wielkie rezerwy w możliwości realizacji ciekawych, pożytecznych dla społeczności studenckiej inicjatyw. Wiele z nich to projekty konstrukcyjno-badawcze. Podczas Seminarium Kół Naukowych (październik 2011) prezentowane były rezultaty tych działań.

Obserwując i uczestnicząc w wybranych sekcjach tematycznych mogę z całkowitą pewnością stwierdzić, że również i w tym roku Sesja Kół Naukowych była dużym sukcesem, zarówno organizacyjnym, jak i przede wszystkim naukowym. W tym miejscu składam serdeczne podziękowania przede wszystkim studentom – autorom referatów, bez których nie byłoby możliwości zrealizowania tego przedsięwzięcia. Nie zapominam również o opiekunach kół naukowych oraz opiekunach naukowych poszczególnych referatów – dziękuję Wam szanowne koleżanki i koledzy – jestem przekonany, że Wasz trud i czas poświęcony studentom przyniesie wymierne efekty w najbliższej przyszłości, zaowocuje jeszcze lepszym rozwojem najlepszych studentów naszej uczelni – a takich przecież skupiają koła naukowe.

Tradycyjnie już referaty laureatów poszczególnych sekcji prezentowane będą w postaci drukowanej, wydawanej przez Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH.

Wyrażam głębokie przekonanie, że następna, 53. edycja Sesji Kół Naukowych Pionu Górniczego będzie podsumowaniem kolejnego udanego roku dla studenckiego ruchu naukowego.

dr inż. Mieczysław Ślósarz
Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego

1

Sekcja GÓRNICTWO

Dariusz Janik, Dariusz Juszyński

2

Sekcja GEOLOGIA

Marek Solecki

3

Sekcja GEODEZJA

Paulina Mól, Szczepan Moskała

4

Sekcja GEOFIZYKA I INFORMATYKA STOSOWANA

Robert Cieplicki, Michał Wysokiński

5

Sekcja GEOTURYSTYKA

Oskar Wolski

6

Sekcja GEOINŻYNIERIA

Marcin Solarski

7

Sekcja WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Robert Gilewski

8

Sekcja GRAFIKA KOMPUTEROWA I GEOMATYKA

Marcin Laskowski

9

Sekcja WIERTNICTWO, NAFTA I GAZ

Ewa Knapik

10

Sekcja INŻYNIERIA MINERALNA

Natalia Momot

11

Sekcja MECHANIZACJA I ENERGETYKA

Maciej Ganobis

12

Sekcja EKOINŻYNIERIA

Filip Mościcki

13

Sekcja WIBROAKUSTYKI BUDOWLI I INŻYNIERIA AKUSTYCZNA

Maciej Walczak, Paweł Śnieć

14a

Sekcja ZARZĄDZANIE I MARKETING

Katarzyna Pająk

14b

Sekcja ZARZĄDZANIE I MARKETING

Marcin Kubieniec

15

Sekcja RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE

Bartosz Rymkiewicz

16

Sekcja HUMANISTYCZNA

Anna Budzowska

17

Sekcja JĘZYKOWA

Żaneta Koniecka

18

Sekcja UNIA EUROPEJSKA

Mirosław Zajdel