Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 maj 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Od Redaktora
20 styczeń 2012

Za chwilę będziemy mieli za sobą pierwszy miesiąc Nowego Roku 2012 – czas biegnie niemiłosiernie. Roku, który media od dawna ogłaszają rokiem przełomowym, a nawet ostatecznym. Niedawno prezentowano w telewizyjnym Teleexpressie kalendarz, w którym pod datą 21 grudnia 2012 napisano „przewidywany koniec świata”… Czyli datę już znam, szykuję się do niej, a tymczasem przechodzę do styczniowego wydania Biuletynu, które tradycyjnie już, jest wydaniem z tematem wiodącym, a tematem tym jest Barbórka 2011. Wszak w grudniu Brać Górnicza licznie nawiedziła AGH, aby celebrować swoje święto.

Podczas święta odbyła się debata naukowa pod znaczącym tytułem „Górnictwo morskie surowcową szansą przyszłych pokoleń”, poświęcona zagadnieniom surowców mineralnych na dnie mórz i oceanów oraz możliwościom ich eksploatacji. Wydaje się, że ten rodzaj górnictwa to przyszłość pozyskiwania coraz trudniej dostępnych surowców. Tekst o tej konferencji znajdziecie państwo na s. 8.

Tekst o unijnym projekcie MIN-NOVATION, którego liderem jest Wydział Górnictwa i Geoinżynierii zamieściliśmy na s. 10.

Z przyjemnością przeczytałem tekst znajdujący się na s. 13 o fascynującej inwestycji jaką jest modernizacja Kanału Panamskiego. Ta budowla odgrywa ogromną rolę komunikacyjną, o której chyba nikogo nie trzeba przekonywać, a przy modernizacji pracuje absolwent Wydziału GiG mgr inż. Piotr Cygan, który pełni odpowiedzialną funkcję kierownika robót strzałowych.

Barbórkowe święto nie mogło się też obyć bez sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego. Kilka słów o tym wydarzeniu oraz listę laureatów poszczególnych sekcji można znaleźć na s. 17.

Również o działalności naukowej studentów można przeczytać na s. 31, gdzie dr Leszek Kurcz przedstawia listę czwartej edycji Grantów Rektorskich przyznanych dla kół naukowych obu pionów górniczego i hutniczego.

10 stycznia odbyła się w Bibliotece Głównej prelekcja prof. Wojciecha Narębskiego, ostatniego żyjącego żołnierza 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Szczególnie polecam i żałuję, że nie byłem obecny na odczycie.

Zbigniew Sulima

fot. Zbigniew Sulima