Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Pogoda dla kół naukowych
06 grudzień 2011

Ostatnie miesiące przynoszą coraz więcej informacji i konkretnych działań, sprzyjających studenckiemu ruchowi naukowemu i aktywnej pracy studentów w kołach naukowych. Wdrażane regulacje prawne związane z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym, a także szereg innych działań podejmowanych w skali kraju czy naszej uczelni takich jak przyznawanie dodatkowych stypendiów Ministra i Rektora za osiągnięcia naukowe, konkursy ogólnokrajowe typu „Diamentowy Grant”, kolejne edycje Grantów Rektorskich AGH i inne konkursy uczelniane wspierają rozwój kariery naukowej studentów. To powód do satysfakcji dla opiekunów kół z podnoszenia znaczenia ich działalności i dodatkowa motywacja dla studentów do dalszej aktywności.

Pogoda dla kół naukowych dopisywała także dosłownie i w przenośni na tegorocznym, XVI już Seminarium Studenckiego Ruchu Naukowego, w którym po raz pierwszy uczestniczyły także koła naukowe pionu górniczego. Otwarcie Seminarium odbyło się na zamku w Dębnie natomiast pozostała cześć w ośrodku Stalownik nad Jeziorem Rożnowskim. Tradycją tych spotkań odbywających się pod patronatem Rektora AGH, jest ich organizacja w miejscach związanych z naszą historią i dziedzictwem kulturowym. Tegoroczne spotkanie seminaryjne zatytułowane „Granty rektorskie w działalności kół naukowych” rozpoczęła sesja inauguracyjna na zamku w Dębnie i wystąpienia Pełnomocników Rektora ds. Kół Naukowych, panów dr inż. Leszka Kurcza i dr inż. Mieczysława Ślósarza, którzy przedstawili stan organizacyjny i dorobek kół naukowych obu pionów w ostatnim roku. Następnie mgr inż. Łukasz Wzorek przewodniczący Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego – współorganizatora seminarium – przedstawił efekty działalności STN dla studenckich kół naukowych AGH.

fot. Zbigniew Sulima

Bardzo ciekawe były także prezentacje gości specjalnych XVI Seminarium panów Prorektora ds. Kształcenia prof. Zbigniewa Kąkola (o prezentacji prorektora w dalszej części) oraz dr. hab. Marka W. Wocha o elektrowniach przyszłości i dr. hab. inż. Jacka Cieślika, prof. nadzw. o roli kobiet w nauce. Obydwa referaty wzbudziły gorącą i ciekawą dyskusję. Część inauguracyjną zakończyło zwiedzanie zamku oraz koncert „Od Vivaldiego do Morricone” w wykonaniu kwartetu „Brillante”. Piątkowe obrady seminarium zakończyli studenci, którzy przedstawili prezentacje: projekt Maskotki Kół Naukowych AGH (Koła Naukowe: „ForMat”, „Integra”, „Mechaników”) oraz plan zagospodarowania geoturystycznego wybranych obiektów w Ojcowskim Parku Narodowym (KN „Geoturystyka”).

fot. Zbigniew Sulima

Gościem specjalnym XVI Seminarium i bohaterem, jak się okazało, niezwykle sympatycznej uroczystości, była także pani dr Jadwiga Orewczyk, Redaktor Naczelna Wydawnictwa STN (wydawca m.in. zeszytów naukowych z publikacjami studentów laureatów sesji, materiałów corocznych sesji studenckich kół naukowych), a w latach 1990–2002 Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego. Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego, którego współzałożycielem jest także pani dr J. Orewczyk, w uznaniu jej wielkich zasług w działalności na rzecz studenckiego ruchu naukowego i Stowarzyszenia STN postanowił przyznać pani doktor tytuł „Honorowego Przewodniczącego Zarządu STN”. Było to wielką niespodzianką dla wzruszonej i niczego nie spodziewającej się pani J. Orewczyk, a brawa na stojąco ponad setki uczestników seminarium były dopełnieniem tego wyjątkowego wydarzenia. Dla nas studentów była to także doskonała lekcja dobrego wychowania i wyrażania szacunku przez następców dla dokonań poprzedników.

fot. Zbigniew Sulima

Na dalszą część seminarium uczestnicy przemieścili się do ośrodka Stalownik w Bartkowej nad Jeziorem Rożnowskim. W sobotę i w niedzielę studenci prezentowali naukowy dorobek swoich kół. Prezentowano m.in. przebieg pracy nad budową sterowca AGH (KN „KiNeMaTicS”), mobilnym monitorem EKG z interfejsem Bluetooth (KN „Biomed” oraz „Integra”), projekt przewodnika turystyki przemysłowej – „Śladami Stanisława Staszica”, (KN „Zarządzanie”), projekt rewitalizacji górniczego miasta Brzeszcze (KN „Skalnik”), intranet dla krakowskich kół naukowych (KN „Synenergy” i „Glider”), projekt rozbudowy stanowiska pokazów fizycznych (KN „Bozon”), budowę stanowiska pomiarowego energii wiatru i innych parametrów meteo (KN „Eko-Energia”) czy projekt związany z edukacją – 2nd International Geoscience Student Conference (KN Geofizyków „Geofon”). Program naukowy XVI Seminarium jest dostępny w całości pod internetowym adresem: http://www.stn.agh.edu.pl/archives/955#more-955. Ogromnym uznaniem i zainteresowaniem cieszyły się zaprojektowane i funkcjonujące roboty. Jeden z nich, kroczący Hexapod, stworzony przez KN „Integra” zachwycił wszystkich zebranych swoimi zaawansowanymi opcjami ruchu. Z kolei KN „Mechaników Górników” ukazało nam świat z perspektywy operatora koparki zza sterów skonstruowanego symulatora. Są to ciekawe przykłady efektywnie funkcjonujących urządzeń promujących uczelnie oraz pomysłowość młodych naukowców.

fot. Zbigniew Sulima

W niedzielne przedpołudnie obrady seminarium rozpoczęły się wystąpieniem Prorektora ds. Kształcenia prof. Z. Kąkola, który przedstawił w swoim referacie propozycje i problemy dotyczące wdrażania nowej koncepcji kształcenia w uczelni wyższej uwzględniającej wprowadzenie krajowych ram kwalifikacji. Dla nas studentów zagadnienie nowe i interesujące. Odbyła się także bardzo ciekawa dyskusja na temat znowelizowanego sytemu przyznawania stypendiów.

Niedzielną ostatnią część obrad seminarium podsumowali Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych AGH akcentując stopień realizacji projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu Grant Rektorski 2011.

fot. Zbigniew Sulima

Nie tylko nauką żyje student, tak więc w wolnym czasie uczestnicy seminarium, dzięki koleżankom i kolegom z Akademickiego Klubu Żeglarskiego AGH, mieli możliwość m.in. nauki i doskonalenia umiejętności żeglarskich. Sobotni wieczór to kolejna okazja do integracji – ognisko nad brzegiem jeziora. Pomimo niskiej temperatury atmosfera była bardzo gorąca, a to za sprawą niespodzianki, czyli koncertu piosenek studenckich i żeglarskich w wykonaniu naszych koleżanek i kolegów pod kierownictwem szefa Orkiestry Reprezentacyjnej AGH Marcela Wiewióry. Wspólne śpiewanie przeciągnęło się na długie nocne godziny. W niedzielne popołudnie atrakcji dopełnił rejs statkiem po Jeziorze Rożnowskim, a dla uczestników seminarium niebędących amatorami wodnych szaleństw zorganizowano wyjazd do pustelni św. Świerada w Tropiu połączonego ze zwiedzaniem ruin zamku.

fot. Zbigniew Sulima

Niezwykle bogaty i napięty program naukowy XVI Seminarium (ponad czterdzieści referatów) uwzględniający także przegląd realizacji projektów dofinansowywanych w ramach konkursu „Grant Rektorski 2011” nie przeszkodził nam w uczestnictwie w równie atrakcyjnych „specjal events” profesjonalnie przygotowanych, podobnie jak całe seminarium, przez komitet organizacyjny pod kierunkiem dr. inż. L. Kurcza pracujący w składzie: Dominika Matuszewska, Marta Wojda, Krzysztof Pastuszka, Jarosław Przybyła, Wojciech Sajdak, Mateusz Wędrychowicz, Łukasz Wzorek. Z kolei wszystkie ciekawe punkty programu seminarium pieczołowicie utrwalane były przez red. Zbigniewa Sulimę, wiernego uczestnika kolejnych naszych seminariów.

fot. Zbigniew Sulima

Dla nas studentów, członków kół naukowych, było to bardzo interesujące seminarium. Mogliśmy zaprezentować swoje dokonania, podzielić się wzajemnie doświadczeniami i problemami, wymienić poglądy, doskonalić umiejętność publicznej prezentacji i prowadzenia dyskusji. Była to okazja nie tylko do zdobywania i szkolenia swoich umiejętności, lecz także do poznawania nowych, ciekawych miejsc, dobrej zabawy i wypoczynku. XVI Seminarium Studenckiego Ruchu Naukowego było miejscem nawiązywania nowych przyjaźni i współpracy w ramach społeczności kół naukowych naszej uczelni.

fot. Zbigniew Sulima

O tym, że warto pracować w kołach i na rzecz kół naukowych przekonywał nas wielokrotnie swoimi działaniami i przemyśleniami gorący propagator tego obszaru realizacji misji szkoły wyższej dr inż. Leszek Kurcz. Można to prześledzić w wielu jego artykułach wstępnych do publikowanych na przestrzeni ostatnich lat materiałów studenckich sesji naukowych czy w redagowanych zeszytach naukowych. Zapewne może to być powód do jego osobistej satysfakcji. Zauważalne pozytywne zmiany w postrzeganiu studenckich kół naukowych na wydziałach naszej uczelni to także w dużej mierze dobry klimat stwarzany przez władze rektorskie, w szczególności przez Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia i Prorektora ds. Kształcenia prof. Zbigniewa Kąkola. Ponad sto zarejestrowanych, i w większości aktywnie działających kół naukowych jest, jak sądzimy, powodem do odczuwania satysfakcji przez władze uczelni i wydziałów. Mamy nadzieję, iż tytułowa „pogoda dla kół naukowych” utrzyma się już na stałe w naszej uczelni przyczyniając się do dalszego rozwoju, integracji i współpracy wszystkich studenckich kół naukowych.

Maria Kurek, Żaneta Gurbisz, Mateusz Morawski, Jarosław Przybyła

fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima