Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
01 paĽdziernik 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Młodzi energetycy AGH w… kotle
06 grudzień 2011

Koniec września to kolejne zadanie studentów „zamawianych” z Wydziału Energetyki i Paliw AGH. Tym razem dziesiątka studentów odbyła tygodniowy staż w elektrowni Łagisza Południowy Koncern Energetyczny SA Spółka TAURON Polska Energia SA. Na terenie tej elektrowni mieści się najnowocześniejszy na świecie blok o mocy 460MWe na parametry nadkrytyczne. Oznacza to, że para która trafia do turbiny ma podwyższone parametry. Temperatura powyżej 600 st. C i ciśnienie powyżej 22MPa. Zajęcia rozpoczęła część szkoleniowa obejmująca podstawowe zagadnienia z zakresu BHP i szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy w elektrowni węglowej. Zajęcia obejmowały wykłady prowadzone przez specjalistów, dotyczące różnych zagadnień np. zagrożenia pożarowe.

Podczas pobytu w elektrowni mieliśmy możliwość zapoznania się z podstawowymi urządzeniami i układami technologicznymi wchodzącymi w jej skład. Możemy wyróżnić z nich cztery najważniejsze układy:

– układ paliwo-powietrze-spaliny (układ nawęglania, kruszarki węgla, obrotowy podgrzewacz powietrza, elektrofiltr, wentylatory powietrza pierwotnego i wtórnego, wentylatory spalin, chłodnia kominowa, zbiorniki retencyjne popiołu V2000 i V4000 m3);

– układ parowo-wodny (podgrzewacze regeneracyjne, zbiorniki i pompy zasilające);

– układ wody chłodzącej (skraplacze, pompy wody chłodzącej i chłodnia kominowa);

– elektryczny układ zasilania (transformator blokowy, transformator odczepowy, transformator rezerwowy, rozdzielnie 10,5 kV i 0,4 kV, silniki napędowe itp.).

fot. arch. autorów

Główne elementy bloku, czyli kocioł i turbozespół (turbina o stopniu wysoko, średnio i nisko prężnym, generator) zostały wykonane przy współpracy z dwoma zagranicznymi firmami Wheler&Foster (kocioł) i Alstom (turbozespół).

W kolejnych dniach naszego stażu zostaliśmy oprowadzeni po „starej” części elektrowni. Dzięki temu mieliśmy możliwość porównania nowego bloku z dotychczas eksploatowanymi zarówno w kontekście technicznym, technologicznym, jak i jakościowym. Ostatniego dnia pobytu weszliśmy do środka działającej chłodni kominowej. To zdarzenie sprawiło nam wielką radość, ponieważ jest to największy i najbardziej charakterystyczny element każdej elektrowni i elektrociepłowni z obiegiem zamkniętym.

fot. arch. autorów

Staż w Elektrowni Łagisza był, naszym zdaniem, ważnym punktem programu „studiów zamawianych”, a zdobyta wiedza i doświadczenie zapewne zaprocentują nam w przyszłości. To niezwykle interesujące spotkanie z nowoczesną energetyką węglową mogło się odbyć dzięki staraniom naszego Prodziekana ds. Kształcenia WEiP pana dr. inż. Leszka Kurcza i przychylności dyrekcji elektrowni Łagisza w osobie pana inż. Jana Rogóża oraz kierownika Wydziału Ruchu Bloków Elektrowni pana Jacka Śmigielskiego, za co serdecznie im dziękujemy. Mieliśmy podczas stażu także dostęp do dużego zasobu wiedzy i doświadczenia pracowników elektrowni, dzięki którym mogliśmy dodatkowo poszerzyć naszą wiedzę, a także zgromadzić część materiału do przygotowania m.in. dwóch posterów na zaplanowaną w naszym programie zakopiańską konferencję „Surowce-Energia-Efektywność”, organizowaną przez Instytut Gospodarki Paliwami i Energią PAN w Krakowie.

fot. arch. autorów

Po powrocie do Krakowa mieliśmy więc tylko tydzień na przepakowanie się, przygotowanie posterów i wyjazd na naszą kolejną konferencję. Cieszymy się, że dzięki studiom na kierunku Energetyka prowadzonym na Wydziale Energetyki i Paliw oraz możliwości udziału w programie studiów na kierunkach zamawianych możemy w sposób bardzo ciekawy i atrakcyjny poszerzać swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności.

Ewa Łaszyńska, Jan Kolarz,
Marcin Michniak