Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Młodzi energetycy AGH pod szczytami
06 grudzień 2011

po raz drugi

Studenci „zamawiani” z kierunku Energetyka na Wydziale Energetyki i Paliw AGH, po tygodniowej przerwie po powrocie ze stażu w elektrowni Łagisza, udali się do Zakopanego na 3. dniową XXV Konferencję z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. „Surowce-Energia-Efektywność” pod patronatem Komitetu Problemów Energetyki PAN. Otwarcie konferencji odbyło się 10 października 2011 roku w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.

Pierwsze dwa dni poświęcone były prezentacjom referatów i dyskusjom, natomiast ostatniego dnia zjazdu odbyła się sesja posterowa. Tematyka prezentowanych na konferencji prac dotyczyła stanu krajowego systemu elektroenergetycznego, energetyki opartej na węglu kamiennym oraz brunatnym, projektów nowych technologii węglowych, strategii spółek związanych z branżą energetyczną, a także efektywności energetycznej. Pomiędzy poszczególnymi sesjami sporo czasu przeznaczano na dyskusję i wyrażenie własnych poglądów. Dochodziło do naukowych sporów, a nawet ostrej wymiany zdań, co tylko uczyniło konferencję jeszcze ciekawszą. Dzięki temu mogliśmy poczuć klimat wymiany argumentów pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego i przemysłu. Naszą uwagę zwróciły w szczególności referaty autorstwa: K. Żmijewskiego „Innowacyjne rozwiązania w energetyce – wyciąg propozycji zawartych w Białej Księdze NPRE”, B. Zaporowskiego „Efektywność energetyczna i ekonomiczna elektrowni i elektrociepłowni dużej i średniej mocy”, Z. Maciejewskiego „Stan krajowego systemu elektroenergetycznego” oraz Z. Kasztelewicza „Czy lubuskie złoża mogą zastąpić bełchatowskie zagłębie górniczo-energetyczne węgla brunatnego?”, Z. Kasztelewicza i M. Zajączkowskiego „Analiza możliwości zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Rogóźno” w kontekście zgazowania węgla” oraz W. Noworyta „Analiza uwarunkowań geologiczno-górniczych oraz ograniczeń zewnętrznych dla zagospodarowania złoża węgla brunatnego Gubin”.

fot. arch. autorów

Wieczorem już po gorących dyskusjach wszyscy miło spędzili czas przy muzyce zespołu „Boba Jazz Band”.

W ostatnim dniu odbyła się sesja posterowa, na której przedstawiliśmy trzy postery: „Parametry nadkrytyczne, a przyszłość polskiej energetyki węglowej” autorstwa E. Łaszyńskiej, J. Kolarza, M. Michniaka, „Akumulacja ciepła szansą na podniesienie efektywności energetycznej w EC Kraków” autorstwa I. Wądrzyk, R. Polepszyca, G. Urbaniaka, J. Przybyły oraz „Eksploatacja bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Łagisza” autorstwa J. Malik, A. Kępki, P. Kowalczyka. Nasze postery cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników sesji posterowej. Warto dodać, że reprezentacja naszego wydziału w konferencji była dodatkowo wzmocniona referatem naszej koleżanki Anny Ściążko, która także w sesji posterowej zaprezentowała pracę pt. „Energetyka na krańcu świata – Islandia”

fot. arch. autorów

Aktywny współudział w kolejnym spotkaniu naukowym wzbogaciło naszą wiedzę z zakresu szeroko rozumianej problematyki energetycznej, a także nasze umiejętności w przygotowywaniu i prezentacji interesujących nas tematów. To kolejne ważne dla nas doświadczenie, które uzyskujemy dzięki uczestnictwu w programie studia na kierunku zamawianym. Jesteśmy wdzięczni wszystkim osobom, a w szczególności Prodziekanowi ds. Kształcenia na kierunku energetyka dr. inż. Leszkowi Kurczowi, opiekunowi i koordynatorowi „studiów zamawianych” na Wydziale Energetyki i Paliw AGH, za możliwość uczestnictwa w tym programie. Dzisiaj w trzecim roku naszego udziału w programie „studia zamawiane” z pewnością już możemy stwierdzić, że wszystkie spotkania naukowe, staże, wyjazdy studyjne, dodatkowe interesujące wykłady i konwersatoria, uzyskane uprawnienia i certyfikaty, ale także spotkania integracyjne i dotyczące szeroko rozumianego obszaru kultury podnoszą naszą wiedzę, kompetencje i poziom intelektualny i zaprocentują w naszym życiu zawodowym.

Ewa Łaszyńska, Jan Kolarz,
Marcin Michniak