Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
01 paĽdziernik 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Kalendarium rektorskie
06 grudzień 2011

12–14 października 2011

• Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

13 października 2011

• Spotkanie z przedstawicielami niemieckiej firmy rekultywacyjnej LMBV.

• Wizyta władz Universidad Autónoma del Estado de México w Toluca, Meksyk.

• Conference on Energy & Future Information Technology oraz otwarcie Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej.

14 października 2011

• Uroczystość otwarcia fabryki Brembo w Dąbrowie Górniczej.

17 października 2011

• Posiedzenie Rady Seniorów.

• Spotkanie powitalne ze Stypendystami UNESCO w AGH.

• Uczestnictwo w Małopolskiej Radzie ds. Społeczeństwa Informacyjnego – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

18 października 2011

Spotkanie z prof. Ehrenfried Zschech, Prezesem Federation of European Materials Societies (FEMS).

19 października 2011

• Spotkanie z Dziekanem Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia prof. Tadeuszem Burzyńskim z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Tematem spotkania było omówienie powołania grupy inicjatywnej w celu opracowania KRK dla kierunku Turystyka i Rekreacja.

19–21 października 2011

• Konferencja The EiT Conference Youth & Entrepreneurship – Drivers of Innovation – konferencja zorganizowana przez EiT – European Instytut of Innovation and Technology.

20 października 2011

• Posiedzenie Komitetu Monitorującego KPK PB UE,
Warszawa.

• VI. Kongres intelligent building systems InBuS 2011
(Kraków, 20–21.10.2011 r.). Tematyka Kongresu dotyczyła szeroko rozumianych procesów projektowania, sterowania i zarządzania w inteligentnych budynkach i rezydencjach. Organizatorami Kongresu byli: Wydział Zarządzania AGH, Województwo Małopolskie oraz Emmerson Mulico.

21 października 2011

• Inauguracja roku akademickiego Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

23 października 2011

• XVI. Seminarium Studenckiego Ruchu Naukowego – Studenckich Kół Naukowych Pionów Górniczego i Hutniczego oraz Studenckiego Towarzystwa Naukowego w Bartkowej.

24 października 2011

• Debata z udziałem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada pt. „Prywatyzacja dla niezaawansowanych”.

25 października 2011

• Posiedzenie Konwentu AGH.

• Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim dla projektu „Rozbudowa Wydziału Zarządzania”.

• Spotkanie Fundacji „Panteon Narodowy”.

26 października 2011

• Spotkanie z przedstawicielem wydawnictwa Elseviere – jednego z największych światowych wydawnictw naukowych, panem O. Novakiem w celu omówienia oferty podręczników akademickich w języku angielskim dla studentów AGH.

26–28 października 2011

• Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (Politechnika Lubelska).

27 października 2011

• Targi Pracy AGH.

28 października 2011

• Spotkanie z dr. Oswin Öttinger, wicerezesem SGL Carbon Technology & Innovation Meitingen, Niemcy.

3 listopada 2011

• Posiedzenie Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

• Spotkanie z Głównym Geologiem Kraju Jackiem Jezierskim. Tematem spotkania było umiędzynarodowienie działań zmierzających do rozwoju geoturystyki.

• Wizyta delegacji z University of Stavanger, Norwegia.

• Spotkanie z przedstawicielami firmy Boeing Commercial Airplanes.

4 listopada 2011

Spotkanie z dyrektorem Jerzym Woźniakiem z Halliburton Polska.

Seminarium organizowane na Wydziale IMiR z okazji 80-lecia urodzin prof. Jacka Walczewskiego.

• Uroczystości Barbórkowe w Zakładzie Odmetanowania Kopalń ZOK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.

• Spotkanie środowiska naukowego Krakowa z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej (UJ).

7 listopada 2011

• Posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Warszawa.

• Konferencja Cracow Grid Workshop (CGW’11) zorganizowana przez ACK CYFRONET AGH, Instytut Fizyki Jądrowej PAN oraz Katedrę Informatyki AGH.

8 listopada 20011

• Sesja naukowa „Godność” zorganizowana w ramach Dni Jana Pawła II przez Politechnikę Krakowską.

• Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy AGH i Marathon Petroleum Poland Services Sp. z o.o.

• Spotkanie z przedstawicielami firmy Autodesk w celu omówienia strategii zakupu licencji uczelnianej pakietu Autodesk.

9 listopada 2011

• Spotkanie grupy inicjatywnej mającej na celu opracowania KRK dla kierunku Turystyka i Rekreacja.

• Spotkanie z założycielką i prezesem Polskiej Akcji Humanitarnej Panią Janiną Ochojską. Tematem przewodnim spotkania organizowanego przez AGH w ramach Dni Jana Pawła II było hasło: „Godność człowieka – banał czy podstawa?”.

• Udział w Mszy św. oraz wręczeniu nagród w konkursach literackim i fotograficznym z okazji Dni Jana Pawła II.

• Udział w plenarnym posiedzeniu Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie.

• Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w MNiSW prof. Witoldem Jurkiem.

10 listopada 2011

• Obrady Komisji oceniającej wnioski o stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe dla wybitnych uczniów i studentów z Małopolski, w ramach Programu Stypendialnego SAPERE AUSO 2010/2011.

• Spotkanie Wychowanków AGH z Kopalni Murcki-Staszic oraz Wieczorek w Katowicach.

• Zebranie plenarne Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w Warszawie.

9–10 listopada 2011

• Udział w Posiedzeniu Plenarnym V Nauk Matematycznych, Fizycznych, Chemicznych i Nauk o Ziemi PAN, Warszawa.

10 listopada 2011

• „Finisaż wystawy poplenerowej” studentów z ASP zorganizowanej przez Wydział Rzeźby ASP we współpracy z AGH i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

• XVII Spotkanie Wychowanków AGH w Katowicach organizowanym przez KWK: „Murcki-Staszic”, „Wieczorek”, „Mysłowice-Wesoła” i „Wujek”.

• Spotkanie z p. Benoît Potier, Prezesem Zarządu Air Liquide, inaugurujące nawiązanie współpracy z AGH.

12 listopada 2011

• VIII Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej.

14 listopada 2011

• Międzynarodowa Konferencja „Smart Diagnostic of Structure 2011”.

• Uroczystość wręczenia dyplomów oraz nagród przyznanych w kolejnej edycji (2010/2011) konkursu „Notatki w Internecie” dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych w AGH. Konkurs jest organizowany przez Centrum e-Learningu AGH i Urząd Miasta Krakowa.

• Otwarcie Forum Nowej Gospodarki.

• Spotkanie inauguracyjne Klubu Nowej Gospodarki.

14–15 listopada 2011

• I Forum Nowej Gospodarki pod hasłem „Z nową energią ku przyszłości”.