Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
„Walcownictwo 2011 Procesy – Narzędzia – Materiały”
06 grudzień 2011

W dniach od 12 do 14 października 2011 roku w Ustroniu, po raz piąty, odbyła się konferencja naukowa pod nazwą „Walcownictwo 2011 Procesy – Narzędzia – Materiały”. Był to więc mały jubileusz konferencji, która została zapoczątkowana w 1999 roku i odbywa się w trzyletnim cyklu. Jej głównym celem jest umożliwienie prezentacji prac naukowych, badawczych i doświadczeń praktycznych środowiska naukowo-technicznego, zajmującego się procesami walcowania. W obradach Konferencji uczestniczyło 54 przedstawicieli przemysłu metalurgicznego z Polski i Czech, którzy reprezentowali pięć uczelni i jeden instytut naukowo-badawczy, jedenaście hut oraz dwie firmy pracujące na rzecz hutnictwa. Podczas trzydniowych obrad wygłoszonych zostało łącznie dwadzieścia referatów z Polski i Czech. Tematyka konferencji poświęcona była szeroko rozumianej problematyce procesów walcowniczych i kalibrowaniu walców.

Podczas obrad (od lewej) prof. Janusz Łuksza i prof. Maciej Pietrzyk - fot. arch. autora

Procesy walcowania, podobnie jak inne technologie, podlegają ciągłemu rozwojowi dzięki postępowi wiedzy m.in. w inżynierii materiałowej, elektronice i konstrukcji maszyn. W ubiegłym roku odwalcowano w Polsce 4,54 mln Mg wyrobów długich i 2,35 mln Mg wyrobów płaskich przy produkcji stali surowej około 8 mln Mg. Wyroby walcowane na gorąco stanowiły więc ponad 86 proc. produkcji stali surowej, z czego wyroby długie miały udział w wysokości 65,9 proc., a wyroby płaskie 34,1 proc. Te proporcje znalazły również odbicie w wygłoszonych referatach, których większość dotyczyła procesów walcowania wyrobów długich, a tylko kilka – wyrobów płaskich. W sesji poświęconej modelowaniu procesów walcowniczych wygłoszono 6 referatów, w sesji dotyczącej wyrobów walcowanych i walcowni – 8 referatów, natomiast w sesji nazwanej materiały i własności wyrobów – 6 referatów. Był też zaprezentowany poster dotyczący walcowania stali ferrytyczno-martenzytycznych typu Dual Phase (DP).

Komitet organizacyjny konferencji: prof. Stanisław Turczyn – przewodniczący oraz dr inż. Zbigniew Kuźmiński i dr inż. Michał Dziedzic mają nadzieję, że uczestnicy wzbogacili się o nowe doświadczenia i wiedzę o badaniach prowadzonych w kraju i za granicą, a zaprezentowane prace, jak i bezpośrednie kontakty pracowników nauki z kadrą inżynierską pracującą w przemyśle przyczyniły się do integracji obydwu środowisk, pogłębienia współpracy i wymiany doświadczeń.

prof. Stanisław Turczyn