Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Targi Pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej
06 grudzień 2011

27 października po raz siódmy odbyła się kolejna edycja Targów Pracy Akademii Górniczo-Hutniczej. Wychodząc naprzeciw potrzebom, AGH jako pierwsza uczelnia podjęła się organizacji targów jesienią, ponieważ to okres, w którym wielu absolwentów kończy edukację i rozpoczyna poszukiwanie pracy.

Targi Pracy AGH to największe tego typu wydarzenie w województwie małopolskim i bardzo dobrze oceniane zarówno przez pracodawców, jak i środowisko akademickie. Organizatorzy zapraszają przedsiębiorstwa, których branża jest adekwatna do profilu kształcenia w AGH, a także wyróżniające się etyczną polityką kadrową i oferujące atrakcyjną ścieżkę rozwoju zawodowego.

fot. arch. autorki

W jesiennej edycji targów wzięło udział 62 wystawców reprezentujących zarówno międzynarodowe korporacje, jak i kluczowe gałęzie rodzimej gospodarki. W wielu przypadkach jeden wystawca reprezentował kilka oddziałów lub prowadził akcje rekrutacyjne dla kilku lub kilkudziesięciu firm, a obszar reprezentowanych branż obejmował praktycznie wszystkie kierunki kształcenia w AGH. Niektóre z firm w najbliższych planach rekrutacyjnych przewidują zatrudnienie nawet kilkudziesięciu osób, stąd też studenci i absolwenci mogli zapoznać się z ponad dwoma tysiącami ofert pracy, a także ofertami praktyk i staży studenckich. Przy stoisku Centrum Karier było dostępnych kilkaset ofert tych przedsiębiorstw, które nie uczestniczyły w wydarzeniu.

fot. arch. autorki

Targi Pracy stwarzają niecodzienną sytuację, podczas której student lub absolwent może przeprowadzić w krótkim czasie i na neutralnym terenie szereg bezpośrednich rozmów z wieloma pracodawcami. Uzyskanie z tzw. „pierwszej ręki” najbardziej aktualnych informacji o perspektywach zatrudnienia, stosowanych procedurach rekrutacyjnych oraz o wymaganiach stawianych przez rynek pracy pozwala zweryfikować posiadane kwalifikacje, kompetencje i umiejętności zawodowe. Studentom młodszych lat kontakt z przyszłym pracodawcą ułatwia zaplanowanie ścieżki zawodowej i uzupełnienie brakujących kwalifikacji. Pracodawcy także cenią sobie możliwość bezpośredniej konfrontacji. Firmy dobierają swoje kadry już na wczesnym etapie edukacji i zachęcają do udziału w programach praktyk i staży. Z kolei dla studentów praktyki to doskonała okazja zdobycia ciekawych kontaktów, poznanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, a często też podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji. Absolwenci poszukujący pracy mają możliwość złożenia dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzenia wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, co często skutkuje zatrudnieniem, czego dowodzą sygnały zwrotne ze strony pracodawców.

fot. arch. autorki

Targi Pracy, a wraz z nimi Akademia Górniczo-Hutnicza jako główny organizator wydarzenia były szeroko reklamowane w mediach o zasięgu ogólnopolskim, lokalnym, a także na terenie innych uczelni oraz Miasta Krakowa. Po raz kolejny promocja o tak szerokim zasięgu była możliwa dzięki funduszom pozyskanym od 12. sponsorów wydarzenia. Efekt promocji, to nie tylko liczba studentów i absolwentów, którzy bezpośrednio mogli skorzystać z oferty targów, ale także wzrost zainteresowania u kandydatów na studia, dla których czynnik zatrudnienia jest jednym z istotniejszych przy wyborze uczelni, o czym świadczą liczne telefony i wizyty maturzystów w Centrum Karier.

W katalogu targowym wydawanym na okoliczność wydarzenia zadbano także o promocję studiów podyplomowych w AGH, programów stypendialnych, wymian zagranicznych oraz prowadzenia działalności gospodarczej w ramach AIP AGH.

fot. arch. autorki

Program wydarzenia obejmował ponadto prezentację 11. firm połączoną z procesem rekrutacyjnym oraz możliwość skorzystania z oferty Centrum Karier, m.in. sprawdzenia dokumentów aplikacyjnych przy stoisku organizatora, z czego licznie korzystali studenci innych uczelni.

Zainteresowanie targami ze strony odbiorców jest satysfakcjonujące. Świadczy o tym nie tylko liczba zwiedzających (około 7 tysięcy osób), ale również regiony, z których przybyli (z województw: podkarpackiego, śląskiego, kieleckiego).

fot. Zbigniew Sulima

Z kolei pracodawcy podkreślali, że studenci i absolwenci AGH są świetnie przygotowani do kontaktów z pracodawcami (wiedza na temat danej firmy, znajomość prezentowanej na targach oferty), co jest efektem zamieszczania na stronie AGH z kilkutygodniowym wyprzedzeniem pełnej informacji o wystawcach i ofercie targowej. Dzięki temu „zwiedzanie” stoisk jest świadome, a nie przypadkowe. Ponadto studenci wiedzą, o co pytać i jak się zaprezentować podczas stosunkowo krótkiej rozmowy. Wystawcy z dużym uznaniem wypowiadali się także na temat profesjonalnej organizacji wydarzenia, która nie byłaby możliwa bez współpracy i pomocy pracowników Wydziału GGiOŚ, Pionu Kanclerza i Kwestury za co serdecznie dziękuję.

Grażyna Śliwińska
Centrum Karier

Kolejna, wiosenna edycja targów pod nazwą Inżynierskie Targi Pracy Akademii Górniczo-Hutniczej jest zaplanowana na 8 marca 2012 roku.