Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
01 paĽdziernik 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Scientific Cooperation Poland − North Rhine-Westphalia
06 grudzień 2011

W dniach 13–14.10.2011 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się konferencja „Scientific Cooperation Poland − North Rhine-Westphalia; Conference on Energy and Future Information Technology”, połączona z otwarciem Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej. Konferencja ta, zorganizowana pod patronatem Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia, była drugim z kolei spotkaniem naukowców z AGH i JARA (Jülich-Aachen Research Alliance) w ramach obchodów Roku Współpracy Naukowej między Polską a Północną Nadrenią – Westfalią 2010/2011. Poprzednia konferencja odbyła się w ubiegłym roku w dniach 29 września i 1 października 2010 roku w Forschungszentrum Jülich.

Tematyka konferencji dotyczyła współpracy polskich ośrodków naukowych z JARA w zakresie energetyki i technologii informatycznych. O znaczeniu tej międzynarodowej konferencji świadczyła obecność przedstawicieli władz. Zaszczycili nas swoją obecnością dr Michael H. Wappelhorst z Ministerstwa Innowacji, Nauki i Badań Naukowych Północnej Nadrenii – Westfalii, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak oraz dyrektor Departamentu Rozwoju GospodarczegoUrzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Tomasz Szanser.

fot. Zbigniew Sulima

Podczas uroczystego otwarcia konferencji w dniu 13 października 2011 roku w auli paw. A-0, uczestników przywitał Prorektor ds. Nauki prof. Tomasz Szmuc, który w swoim wystąpieniu przypomniał historię współpracy AGH z Forschungszentrum Jülich, wskazując na bogaty dorobek naukowy, wymianę osobową oraz realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych. Następnie głos zabrali:

– dr Michael H. Wappelhorst, który przedstawił naukowy i edukacyjny potencjał Północnej Nadrenii – Westfalii,

– prof. Harald Bolt, członek Rady Dyrektorów Forschungszentrum Jülich, który wskazał na osiągnięcia współpracy z AGH, zwłaszcza w dziedzinie badań mikrostruktury materiałów metodami mikroskopii elektronowej.

Przemówienia powitalne wygłosili także przedstawiciele władz Małopolski, Tomasz Szanser i Andrzej Harężlak.

W sesji plenarnej wygłoszono trzy wykłady wprowadzające do tematyki mikroskopii elektronowej, energii i technologii informatycznej:

– prof. Knut Urban „Aberration-corrected transmission electron microscopy – a new dimension in materials science”;

– prof. Lorenz Singheiser „Materials research for low CO2 power plants”;

– prof. Józef Barnaś „Molecular Spintronics”.

fot. Zbigniew Sulima

Dalsza część sesji plenarnej była związana z otwarciem Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej w AGH. Wykład pt. „50 years of electron microscopy in AGH University of Science and Technology” wygłosiła prof. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz. Następnie głos zabrali przedstawiciele firmy FEI, która jest producentem nowoczesnych mikroskopów elektronowych zainstalowanych w Międzynarodowym Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej w AGH. Doktor Dirk Lanens, wiceprezydent FEI Company, przedstawił najnowsze osiągnięcia w konstrukcji transmisyjnych mikroskopów elektronowych. Z kolei dr Malcolm Warrand zaprezentował unikalne możliwości badawcze mikroskopu Titan Cubed G2 60–300, pracującego od niedawna w AGH.

fot. Zbigniew Sulima

W tym czasie delegacja władz AGH, JARA i FEI udała się do budynku A-2, gdzie dokonano uroczystego otwarcia Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej, które było transmitowane do auli poprzez łącza internetowe. Następnie uruchomiono mikroskop poprzez zdalne sterowanie z auli, co umożliwiło zebranym obserwację mikrostruktury nanocząstek złota z rozdzielczością atomową.

Mikroskop zakupiono w ramach projektu „Zakup analitycznego transmisyjnego mikroskopu elektronowego z unikalnym oprzyrządowaniem do badań mikro- i nanostruktury materiałów” w ramach Działania 2.1 POIG z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W sesji tematycznej dotyczącej energetyki wygłoszono następujące referaty:

1. Dr. B. Freitag (FEI Company) Imaging and Analysis with Electrons: Where are we today and where we will be tomorrow?

2. Dr B. Dubiel (AGH) Electron microscopy analysis of single crystal blades for industrial gas turbines in advanced power engineering.

3. Dr. E. Wessel (JARA, FZJ) New Ferritic – Martensitic Steels for Advanced Power Plant Application.

4. Prof. J. Mayer (JARA, RWTH, ER-C) From CCS to photovoltaics: contributions of advanced TEM to solving the global energy challenge.

5. Dr J. Milewski (Politechnika Warszawska) Molten Carbonate Fuel Cells as CCS Technology.

6. Prof. T. Beck (JARA, FZJ) Mechanical Properties of Ceramic Membranes for CCS Technologies.

7. Prof. J. Szmyd (AGH) Magnetic Control of Paramagnetic Fluid Convection.

8. Prof. A. Strugała (AGH), Prof. M. Ściążko (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla), Prof. J. Gołaś (AGH) Latest activities in coal gasification in Poland.

9. Dr J. Rogut (Główny Instytut Górnictwa) Underground Coal Gasification. Experiment Performed in Experimental Mine Barbara.

10. Prof. J.-Fr. Hake, Dr. H. Schlör (JARA, FZJ) What is a sustainable energy system.

11. Dr. B. Glensk (JARA, RWTH) New ways to deal with technological diversity and financial risk in energy economics and management.

12. Prof. G. Trzpiot (Uniwersytet EkonomicznyKatowicach) Risk on the Polish Energy Market – branch profile of the risk.

fot. Stanisław Malik

Sesja poświęcona technologii informatycznej obejmowała zagadnienia spintroniki oraz nanoelektroniki i elektroniki molekularnej. Wygłoszono następujące referaty:

1. Prof. M. Morgenstern (JARA, RWTH) Probing Graphene on the Nanoscale: Rippling, Nanomembranes and Confined states.

2. Prof. Z. Klusek (Uniwersytet Łódzki) Graphene electronics – prospects and limitations.

3. Dr. Lars Schreiber (JARA, RWTH) Semiconductor Spin Qubit.

4. Prof. J. Adamowski (AGH) Magnetic resonant tunneling structures for spintronics.

5. P. Wójcik, MSc., Prof. J. Adamowski (AGH) Computer simulations of spin polarized currents in magnetic resonant tunneling diodes.

6. J. Pawłowski, MSc., Prof. S. Bednarek (AGH) Manipulation of single electron spin in a quantum dot without magnetic field.

7. A. Dyrdał, MSc., Prof. J. Barnaś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Spin Hall effect in single-layer and bilayer graphene.

8. W. Skowroński, MSc., Prof. T. Stobiecki (AGH) Spin transfer torque in TMR nanostructures for spintronic devices.

9. Prof. R. Dunin-Borkowski (JARA, FZJ, ER-C) In situ transmission electron microscopy of materials for information technology.

10. Prof. D. Grützmacher (JARA, FZJ) Semiconductor Nanostructures/Nanoelectronics.

11. Prof. M. Szymoński (UJ) Atomic-Scale Technologies for Assembling and Characterization of Molecular Nanostructures at Semiconductor Surfaces.

12. Prof. M. Wuttig (JARA, RWTH) Phase Change Materials: From Optical Data Storage to Novel Electronic Memories.

13. Prof. R. Mazzarello (JARA, RWTH) Ab Initio Study of Phase-Change Materials Doped with Magnetic Impurities.

14. M. Kolmer, MSc., Prof. M. Szymoński (UJ) Printing of dangling-bond nanostructures on hydrogen passivated Ge(001) surface by STM tip-induced hydrogen desorption”.

15. Prof. K. Szot (JARA, FZJ, Uniwersytet Śląski) Perfect imperfection or the role of extended defects for resistive switching in oxides.

Oprócz wymiaru naukowego konferencja posłużyła także integracji naukowców z ośrodków naukowych z Polski i Północnej Nadrenii Westfalii oraz nawiązaniu nowych kontaktów i współpracy.

oprac. dr inż. Beata Dubiel