Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
01 paĽdziernik 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Zarządzanie będzie rozbudowane
06 grudzień 2011

W dniu 25 października 2011 roku podpisana została umowa pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Zarządem Województwa Małopolskiego (Instytucją Zarządzającą MRPO) na dofinansowanie projektu „Rozbudowy i doposażenia Wydziału Zarządzania w celu poprawy jakości usług edukacyjnych”. Uczelnię reprezentowali: prof. Antoni Tajduś, Rektor AGH oraz prof. dr hab. inż. Lech Bukowski, Dziekan Wydziału Zarządzania, natomiast Zarząd Województwa reprezentowany był przez Marszałka Marka Sowę.

fot. Zbigniew Sulima

Inwestycja realizowana będzie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013, priorytet I „Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy”, działanie 1.1. „Poprawa jakości usług edukacyjnych”, schemat A „Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego”.

Projekt zakłada rozbudowę pawilonu dydaktycznego D-14 stanowiącego siedzibę Wydziału Zarządzania AGH oraz wyposażenie go w nowoczesną aparaturę naukowo-dydaktyczną w celu poprawy jakości procesu kształcenia studentów na kierunkach techniczno-ekonomicznych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

– dobudowę pięciokondygnacyjnego budynku dydaktycznego o powierzchni użytkowej 1787,80 m2 do północnego skrzydła istniejącego budynku,

– wyposażenie sal wykładowych i laboratoryjnych nowo wybudowanego budynku w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i audio-wizualny,

– konieczne prace dodatkowe takie jak: przygotowanie terenu pod realizację inwestycji oraz zagospodarowanie terenu wokół wybudowanego obiektu.

Nowa część dydaktyczna przeznaczona zostanie do kształcenia studentów studiujących na cieszących się coraz większym zainteresowaniem kierunkach techniczno-ekonomicznych, a w szczególności na istniejącym „Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji” oraz przygotowywanym do uruchomienia kierunku: „Logistyka”.

fot. Zbigniew Sulima

Dodatkowo, projekt przewiduje wyposażenie całego budynku w system telewizji dozorowanej, w którego skład wchodzić będzie 16 kamer CCTV, a także w system sygnalizacji pożaru oraz w system sygnalizacji włamania i napadu – systemy te będą wzajemnie ze sobą współpracowały tworząc „inteligentny budynek” i jednocześnie jedyne w Małopolsce laboratorium naukowo-dydaktyczne z zakresu „inteligentnych systemów zarządzania”.

Obiekt będzie spełniał zasadę równości szans, gdyż umożliwi osobom niepełnosprawnym swobodny dostęp do wszystkich kondygnacji budynku D-14, a w szczególności do położonej na parterze biblioteki wydziałowej, co nie było dotychczas możliwe.

fot. Zbigniew Sulima

Łączny koszt inwestycji oszacowany został na 15 459 877 zł brutto. Dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz krajowy wkład publiczny pokryją 70% wydatków kwalifikowanych, czyli 10 821 913,90 zł. Pozostałe 30% kosztów sfinansowane zostanie ze środków własnych wydziału i uczelni.

Prace budowlane związane z rozbudową Wydziału Zarządzania rozpoczną się w maju 2012 roku i będą trwały przez dwa następne lata.

Bartosz Ostrowski