Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
01 paĽdziernik 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Obrady Konwentu AGH
06 grudzień 2011

Konwent AGH jest wyjątkowym w skali kraju ciałem kolegialnym działającym przy wyższej uczelni. Skupiając w swych szeregach ścisłe władze województw oraz menedżerów wiodących przedsiębiorstw, stanowi cenny organ doradczy uczelni, a odbywające się dwa razy w roku obrady Konwentu AGH są platformą wymiany doświadczeń na styku szkolnictwa wyższego z przemysłem oraz samorządami.

Jednym z punktów posiedzenia, które odbyło się 25 października 2011 roku było wystąpienie Prorektora ds. Nauki AGH prof. Tomasza Szmuca, podczas którego omówione zostały wiodące laboratoria naukowe uczelni.

fot. Zbigniew Sulima

Oprócz wykładu, członkowie Konwentu AGH mogli empirycznie zaznajomić się z potencjałem aparaturowym AGH, gdyż spotkanie przeniosło się do Laboratorium Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej, gdzie zaprezentowano transmisyjny mikroskop elektronowy Titan Cubed G2 60–300. Z uwagi na swoje parametry jest to jedno z dwóch tego typu urządzeń w Europie. Zwiedzający uzyskali wyczerpujące objaśnienia odnośnie działania i wykorzystania prezentowanej aparatury oraz mogli podziwiać na ekranach obrazy o rozdzielczości nanometrowej, w tym sieci pojedynczych atomów.

fot. Zbigniew Sulima

Po prezentacji urządzenia członkowie Konwentu AGH wrócili na właściwe miejsce obrad, gdzie Rektor AGH prof. Antoni Tajduś przedstawił główne kierunki rozwoju uczelni w zakresie badań i dydaktyki.

Zwieńczeniem październikowego posiedzenia Konwentu AGH było uroczyste podpisanie umowy w sprawie rozbudowy Wydziału Zarządzania, zawartej pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Podpisy pod dokumentem złożyli, w obecności członków Konwentu AGH i zaproszonych gości (w tym Dziekana Wydziału Zarządzania prof. Lecha Bukowskiego), Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa i Rektor AGH prof. Antoni Tajduś.

Maciej Tomczyk

fot. Zbigniew Sulima