Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Od Redaktora
06 grudzień 2011

Listopad zawsze nastraja mnie nostalgicznie. Nie wypowiedziałem nic nowego, ani odkrywczego, więc dlaczego to napisałem. Niestety, ten listopad jest dla mnie szczególny… Parę dni temu odszedł od nas Andrzej Świć, Redaktor Naczelny Forum Akademickiego – ogólnopolskiego pisma akademickiego, które w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia. Andrzej był postacią dla niektórych z Państwa znaną osobiście, dla niektórych pewnie znaną z łamów FA. Dla mnie był kolegą, którego poznałem w 1995 roku we Wrocławiu na III Spotkaniu Redaktorów Gazet Akademickich. Andrzej był dobrym duchem naszego środowiska, zawsze obecny, zawsze zorientowany w naszych problemach. Jeszcze w połowie października spotkaliśmy się w Krakowie. Snuliśmy plany na przyszłość. Jeszcze tydzień później dzwonił do mnie z Sopotu… Andrzej został pochowany 22 listopada na cmentarzu komunalnym w Lublinie.

Tymczasem w listopadowym wydaniu Biuletynu znajdą Państwo między innymi: relację z obrad Konwentu AGH s. 4 i 5, relację z uroczystego posiedzenia Rady Wydziału IMiR poświęconego jubileuszowi 80-lecia urodzin prof. Józefa Giergiela. Dwa teksty o wynalazkach powstających na AGH. Oba systemy służą osobom niewidomym (s. 14 i s. 16) i miejmy nadzieję szybko znajdą powszechnie zastosowanie. Na stronach 18–20 można zapoznać się z sylwetkami młodych naukowców z AGH, którzy obecnie odbywają staż w Dolinie Krzemowej. Wspomnienie o prof. Czesławie Podrzuckim, wybitnym specjaliście w dziedzinie odlewnictwa żeliwa można przeczytać na s. 25–26. O wystawie z okazji 55-lecia Piwnicy pod Baranami, którą można było oglądać w BG napisał jej kustosz i wielki propagator Piwnicy – Hieronim Sieński. Wywiad z Ireneuszem Serwanem, członkiem Komitetu Założycielskiego „Solidarność” AGH, jest na s. 32–33. Wydanie listopadowe zamyka relacja z XVI Seminarium Studenckiego Ruchu Naukowego. To historyczna edycja seminarium, gdyż po raz pierwszy uczestniczyli w nim zarówno studenci z kół naukowych zarówno Pionu Górniczego i Hutniczego. Podział taki ma swe historyczne podłoże i powodował, że studenci z obu pionów do tego czasu nie mieli możliwości zetknięcia się ze sobą i wzajemnego poznania.

Zapraszam do lektury.

Jesienna impresja – fot. Maciej Gądek, Wydział Metali Nieżelaznych AGH

Jesienne impresje Macieja Gądka

Jesienne impresje Macieja Gądka
Jesienne impresje Macieja Gądka
Jesienne impresje Macieja Gądka
Jesienne impresje Macieja Gądka
Jesienne impresje Macieja Gądka
Jesienne impresje Macieja Gądka
Jesienne impresje Macieja Gądka
Jesienne impresje Macieja Gądka
Jesienne impresje Macieja Gądka
Jesienne impresje Macieja Gądka
Jesienne impresje Macieja Gądka
Jesienne impresje Macieja Gądka
Jesienne impresje Macieja Gądka
Jesienne impresje Macieja Gądka