Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
01 paĽdziernik 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Projekty europejskie w Centrum e-Learningu

Ważnym elementem działań Centrum e-Learningu jest udział w projektach badawczych i rozwojowych, finansowanych czy to z programów europejskich, czy krajowych. Rezultatem tych, które już się zakończyły są np. materiały do prowadzenia warsztatów z e-portfolio (MOSEP) czy przewodnik po narzędziach o otwartym kodzie źródłowym, które można stosować w edukacji (iCamp). Kolejne dwa projekty, w których CeL jest jednym z partnerów, ruszają tej jesieni. To e-VET i PEER.

e-VET

Głównym celem tego projektu jest dostarczenie średnim i wyższym szkołom zawodowym narzędzia, które pozwoli im samodzielnie ocenić, na ile są przygotowane do wprowadzania e-learningu. Podstawową jego zaletą będzie to, że usystematyzuje ono podejście placówek edukacyjnych do kształcenia online. Aktualnie często brakuje im spójności. Robi się to, na co akurat są pieniądze albo na co pozwalają zasoby ludzkie. Nie ma całościowej wizji tego, jak wykorzystywać kształcenie online. E-VET ma pomóc szkołom w planowaniu rozwoju e-learningu w kilku obszarach: organizacja i zarządzanie, metody dydaktyczne, technologia, polityka zatrudniania i współpracy. Projektowane narzędzie pozwoli odpowiedzieć, jaki jest stan aktualny i możliwości jednostki oraz jakie kroki należy wykonać, aby osiągnąć zakładane cele.

Drugim ważnym zadaniem, które stawia sobie konsorcjum e-VET, jest przygotowanie rekomendacji dla wprowadzania kształcenia online. Będą one stanowiły dodatkowe wsparcie dla szkół, które zdecydują się na szerszą skalę stosować e-learning.

Na bardziej ogólnym poziomie można powiedzieć, że projekt zwiększy świadomość metod e-learningowych i pozwoli dostrzec zalety systematycznego ich wprowadzania, co samo w sobie stworzy kontekst bardziej sprzyjający rozwojowi e-learningu.

Projekt potrwa dwa lata. Jego koordynatorem jest CARNet, Chorwacka Sieć Akademicka i Badawcza. Oprócz AGH i innych partnerów będą w nim też uczestniczyć przedstawiciele ostatecznych beneficjentów. Będą oni nie tylko pierwszymi odbiorcami narzędzia, ale przede wszystkim ich współpraca, doświadczenia i informacje zwrotne uczynią pracę konsorcjum bardziej efektywną. W Polsce taką jednostką wspierającą będzie np. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

PEER

Projekt PEER skierowany jest do osób starszych, a konkretnie do instytucji, które kształcą tę grupę, np. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Szczególną wartością tego projektu jest to, że kładzie on silny nacisk na narzędzia i metody z obszaru tzw. Web 2.0, czyli takie, które opierają się o komunikację, wymianę doświadczeń i tworzenie nowych treści przez samych użytkowników. Powszechny jest stereotyp, zgodnie z którym taki sposób korzystania z Internetu właściwy jest cyfrowym tubylcom, osobom, które nie przekroczyły 30-tki, czyli nie pamiętają świata, w którym nie było powszechnego dostępu do komputerów. Zwolennicy takiego podejścia zdają się zapominać, że rozmowa ze znajomymi nie jest w żadnym razie nowoczesnym wynalazkiem. PEER stawia sobie zatem za cel pokazanie seniorom, że zupełnie naturalne zachowania, jakimi są interakcje społeczne, można z powodzeniem przenieść w środowisko online i wykorzystać dla zwiększenia efektywności uczenia się.

Projektu PEER odniesie sukces, jeśli seniorzy zwiększą umiejętności wykorzystywania narzędzi internetowych w życiu codziennym, polepszą swoje kompetencje społeczne w Sieci, a w procesie samego kształcenia w większym stopniu uniezależnią się od osoby nauczyciela. Będą potrafili uzyskać wsparcie od ludzi podobnych sobie, a Internet stanie się naturalnym środowiskiem kontaktów i komunikacji.

Ten projekt również potrwa dwa lata. Jego koordynatorem jest ZSI (Centrum Innowacji Społecznych) z Wiednia.

Jan Marković