Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
09 sierpień 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Kalendarium rektorskie
26 kwiecień 2011

17 marca 2011

• Spotkanie Krakowskiego Forum Naukowo-Gospodarczego w Urzędzie Miasta Krakowa.

18 marca 2011

• Obrady Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

21 marca 2011

• Podpisanie porozumienia o współpracy z SFW Energia.

23 marca 2011

• „800 lat górnictwa cynku i ołowiu w rejonie Śląsko-Krakowskim – poszukiwanie i udostępnianie nowych złóż” – warsztaty zorganizowane przez AGH, Firmę HDI Rathdowney,
Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław

• Odbiór Nagrody Jakości Nauczania SAPERE AUSO dla Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Nagroda ta jest przyznawana w uznaniu szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych lub naukowych w pracy z młodzieżą.

24 marca 2011

• Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej z okazji nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Zbigniewowi Florjańczykowi z Politechniki Warszawskiej.

25 marca 2011

• Uroczyste rozdanie dyplomów stypendystom UNESCO, odbywającym studia w AGH.

• Spotkanie z przedstawicielami firmy Sabre Polska Sp. z o.o., dotyczące propozycji praktyk wakacyjnych dla studentów kierunku Informatyka.

27–31 marca 2011

• Delegacja Rządowa do Waszyngtonu wraz z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Departamencie Stanu, której celem były rozmowy na temat gazu łupkowego.

29 marca 2011

• Spotkanie ze studentami z Państwowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku (Ukraina), odbywającymi studia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

• Nadzwyczajne posiedzeniu Rady Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Rektor prof. Antoni Tajduś otrzymał Medal 60-lecia Wydziału.

30 marca 2011

• Spotkanie z Zdzisławem Klonowskim, Prezesem Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego, dotyczące współpracy z AGH w zakresie edukacji oraz doradztwa eksperckiego.

• Welcome Event – oficjalne powitanie studentów z zagranicy, przebywających w AGH w ramach programu LLP Erasmus.

• Spotkanie z Dyrektorem Średniej Szkoły Technicznej przy Politechnice Lwowskiej, p. Stiepanem Mamriczem i jego zastępcą, w związku z uczestnictwem uczniów tej Szkoły w zawodach Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

31 marca 2011

• Spotkanie z Konsulem Generalnym Republiki Słowacji Markiem Lisansky.

• Uroczyste otwarcie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej dla uczniów szkół średnich w AGH.

31 marca – 1 kwietnia 2011

• Spotkanie z delegacją z University of Botswana: podpisanie umowy generalnej o współpracy, udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym omówienia warunków współpracy, głównie w zakresie górnictwa, geologii i ochrony środowiska oraz wymiany kadry naukowej i studentów.

• Spotkanie z prof. dr Gian-Luca Bona, Dyrektorem EMPA Materials Science & Technology (Szwajcaria) oraz dr hab. inż. Markiem Florkowskim, Dyrektorem Centrum Badawczego ABB Polska, dotyczące współpracy z AGH oraz przyszłych wspólnych projektów.

1 kwietnia 2011

• Spotkanie z Januszem Korwinem-Mikke w ramach Akademickiego Salonu Dyskusyjnego.

• Dzień Otwarty AGH

2–10 kwietnia 2011

• Wizyta w USA: spotkania z władzami uczelni technicznych oraz podpisanie umów o współpracy (Louisiana State University, University of Texas, University of Tulsa), spotkania z przemysłem (Exxon Mobil, Shell, Geospace, XTO Energy, Halliburton), dotyczące nawiązania współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie CCS i wydobywania gazu niekonwencjonalnego.

5 kwietnia 2011

• Konferencja „Problemy eksploatacji złóż kruszyw naturalnych na  bszarach przyrodniczo cennych”.

6 kwietnia 2011

• Posiedzenie Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego w Warszawie.

• Posiedzenie członków Polskiej Platformy Systemów Bezpieczeństwa (PPTSB) – Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.

• Spotkanie z uczestnikami profesjonalnych szkoleń biznesowych w AGH, w ramach cyklu spotkań „Inżynier z kulturą – Edycja 2011”.