Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
01 paĽdziernik 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
VI Konferencja Naukowa Energia-Ekologia-Etyka
26 kwiecień 2011

VI Konferencja Naukowa Energia-Ekologia-Etyka

pod patronatem JM Rektora
Akademii Górniczo-Hutniczej
prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia

AGH Kraków, 19–21 maja 2011

www.eee.agh.edu.pl

Tematyka Konferencji:

• Gospodarowanie zasobami energii, alternatywne źródła energii i nowe technologie energetyczne, bezpieczeństwo energetyczne Polski.

• Przemysłowe procesy cieplne, ogrzewnictwo, klimatyzacja.

• Technologie małoodpadowe i ograniczające emisję zanieczyszczeń.

• Czyste technologie węglowe.

• Inteligentne sieci w elektroenergetyce; automatyka, zabezpieczenia.

• Zarządzanie wpływem na środowisko, certyfikacja.

• Polityka energetyczna i ekologiczna Unii Europejskiej.

• Spin off, Spin out – korzyści dla przemysłu i instytucji naukowych.

• Studenckie Koła Naukowe w działaniach na rzecz racjonalnego gospodarowania energią i środowiskiem.

• Etyka w nauce i technice.