Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
09 sierpień 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Informacje Kadrowe
26 kwiecień 2011

Na stanowisko profesora zwyczajnego zostali mianowani:

– prof. dr hab. Marian Brożek
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

– prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

– prof. dr hab. inż. Henryk Dybiec
Wydział Metali Nieżelaznych

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego –
na czas nieokreślony zostali mianowani:

– dr hab. inż. Krzysztof Boryczko
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

– dr hab. inż. Marian Wójcik
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

– dr hab. inż. Jacek Mucha
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

– prof. dr hab. inż. Marta Błażewicz
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

– dr hab. inż. Piotr Łebkowski
Wydział Zarządzania

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego –
na 5 lat zostali mianowani:

– dr hab. inż. Tadeusz Szuba
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

– dr hab. inż. Maciej Manecki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

– dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

– dr hab. inż. Regina Tokarczyk
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

– dr hab. inż. Krzysztof Pieła
Wydział Metali Nieżelaznych

– dr hab. inż. Marek Idzik
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

– dr hab. Antoni Marczyk
Wydział Matematyki Stosowanej

– dr hab. Jacek Dębicki
Wydział Humanistyczny

– dr hab. Dariusz Wojakowski
Wydział Humanistyczny

Tytuł profesora nauk technicznych otrzymali:

– dr hab. inż. Jan Kusiak
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

– dr hab. inż. Tadeusz Knych
Wydział Metali Nieżelaznych

– dr hab. inż. Marian Kucharski
Wydział Metali Nieżelaznych

– dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak
Wydział Metali Nieżelaznych

Stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych
uzyskał:

– dr inż. Andrzej Koleżyński
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych
uzyskał:

– dr Janusz Przewoźnik
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskali:

– dr inż. Bogusław Cyganek
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

– dr inż. Przemysław Krehlik
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

– dr inż. Bolesław Karwat
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

– dr inż. Alina Wróbel
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Na podstawie materiałów dostarczonych przez Dział Kadrowo-Płacowy