Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
09 sierpień 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Współpraca AGH z Uniwersytetem w Botswanie
26 kwiecień 2011

W dniach 29.03–2.04.2011 w Akademii Górniczo-Hutniczej przebywała delegacja z Uniwersytetu w Botswanie z Wicerektorem Profesorem Frankiem Youngmanem na czele. Celem wizyty było przedyskutowanie możliwości współpracy w zakresie kształcenia i badań naukowych w obszarach realizowanych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii oraz na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Przedmiotowe rozmowy z władzami wydziałów (dziekani: prof. Piotr Czaja, prof. Jacek Matyszkiewicz i inni) połączone były ze zwiedzaniem laboratoriów oraz tematycznymi seminariami, między innymi: dr B. Matshediso’s – Mining programme at the University of Botswana (UB), prof. Marek Doktor – Geotourism, prof. Jadwiga Jarzyna – Geophysics, prof. Jacek Matyszkiewicz – Geology, Geophysics and Environmental Protection, dr R.B.M. Mapeo – UB Geology and Geophysics. Podczas seminarium na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH stypendysta, trzeciej już edycji UNESCO/Poland – AGH Fellowship Mr M. Letsholo z Botswana University wygłosił referat na temat: Current project on the Bostwana and Polish Kupferschiefer copper mineralization, cooperation on exploration and ore deposits geology (opiekun naukowy ze strony AGH – prof. Adam Piestrzynski).

fot. ZS

W dniu 1 kwietnia 2011 odbyło się uroczyste podpisanie przez Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia i Wicerektora University of Botswana Profesorem Frankiem Youngmanem porozumienia w zakresie współpracy pomiędzy uniwersytetami. Ze strony władz AGH w spotkaniu uczestniczyli prorektorzy: prof. Jerzy Lis Prorektor AGH ds. Współpracy i Rozwoju i prof. Tadeusz Słomka Prorektor AGH ds. Ogólnych. Podpisanie umowy połączone było z polsko-botswańskim seminarium prowadzonym przez prorektora prof. Jerzego Lisa z udziałem delegacji z Uniwersytetu w Botswanie (prof. F. Youngman, dr R.B.M. Mapeo, dr B. Matshediso, prof. M. Wendorff, który jest również Koordynatorem Rektora ds. Współpracy z Botswaną), władz wydziałów GiG oraz GGiOŚ (dziekani: prof. P. Czai, prof. J. Matyszkiewicza) oraz prof. Janusza Szpytko – Kierownika Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO, mgr Marty Foryś – kierownika Działu Współpracy z Zagranicą AGH i innych zaproszonych uczestników. Przedmiotem debaty była identyfikacja możliwości realizacji współpracy AGH i University of Botswana w zakresie kształcenia i badań naukowych.

opracował:
prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko

fot. ZS