Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Konsul honorowy z AGH
22 kwiecień 2011

W dniu 27 stycznia 2011 roku Dwór Czeczów w Krakowie-Bieżanowie stał się siedzibą Konsulatu Republiki Chorwacji.

Godność Konsula Honorowego powierzona została absolwentowi AGH mgr. inż. Pawłowi Włodarczykowi.

Konsul Honorowy ukończył studia na ówczesnym Wydziale Metalurgicznym (obecnie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej) jest prezesem zarządu Firmy POLTERON, był długoletnim prezesem Polskiego Związku Narciarskiego (współtwórca sukcesów sportowych A. Małysza), był założycielem Polsko-Chorwackiej Izby Przemysłowo-Handlowej i jest jej prezesem.

W tzw. Liście Komisyjnym, wystawionym w Zagrzebiu w dniu 10 listopada 2010 roku Prezydent Republiki Chorwacji prof. Ivo Josipovič oznajmił, iż nowo mianowany Konsul Honorowy obejmie swą jurysdykcją obszar południowo-wschodniej Polski obejmujący trzy województwa: małopolskie, podkarpackie i śląskie.

W odpowiedzi na List Komisyjny, Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski udzielił Pawłowi Włodarczykowi tak zwanego exequatur (z łacińskiego „niech wypełnia swe obowiązki”). Jest to uroczysty dokument państwowy, który uznając osobę konsula, jednocześnie poleca władzom i urzędom polskim okazywanie należnych względów nominatowi i udzielanie mu wszelkiej pomocy niezbędnej przy wypełnianiu obowiązków konsularnych.

Przemawia ambasador Republiki Chorwacji Pan Ivan Del Vechio - fot. Stanisław Malik

Przebieg uroczystości inauguracyjnej określił protokół dyplomatyczny. Spotkanie rozpoczęło się od wykonania hejnału mariackiego, oznajmiającego otwarcie niezwykłego wydarzenia w Krakowie i hymnów państwowych Chorwacji oraz Polski.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele rządu chorwackiego, w tym Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Chorwacji, Minister Aleksandar Hejna, Doradca Ministra rządu Republiki Chorwacji Zvonimir Sviben oraz Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce Ivan Del Vechio. Ze strony polskiej przybyli Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej minister Eugeniusz Grzeszczak, oraz Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, ambasador Janusz Niesyto.

Na uroczystości otwarcia konsulatu przybyli również przedstawiciele władz Miasta Krakowa i województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego, szefowie licznych instytucji i organizacji działających w Małopolsce i sąsiednich województwach, radni województwa, miasta Krakowa i dzielnicy oraz liczne grono przyjaciół konsula i sympatyków Chorwacji z całej Polski. W uroczystości udział wziął Prorektor AGH ds. Współpracy i Rozwoju prof. Jerzy Lis i prof. S.J. Skrzypek.

Gościem szczególnym był Jego Eminencja Stanisław Kardynał Dziwisz, Metropolita Krakowski, który poświęcił tablicę pamiątkową dla Konsulatu w Krakowie. Ksiądz Kardynał wspomniał o silnych związkach łączących Ojca Świętego Jana Pawła II z narodem i państwem chorwackim. Okolicznościowe słowa wygłosił również prorektor prof. J. Lis.

W ramach poszukiwań obszarów współpracy z Republiką Chorwacji, w czerwcu 2010 roku odbyło się spotkanie Ambasadora Ivana Del Vechio z pracownikami i studentami AGH. Spotkanie miało miejsce w Klubie Profesorskim w pawilonie A-0.

Oficjalni goście na uroczystości otwarcia konsulatu - fot. Stanisław Malik

Republika Chorwacka celebruje dwudziestolecie niepodległości. Wszystko wskazuje, że właśnie za Prezydencji Polski w Unii Europejskiej, czyli polskiego przewodnictwa w Radzie UE, Republika Chorwacji podpisze umowę akcesyjną z Unią Europejską co oznacza, że Chorwacja stanie się jej kolejnym członkiem.

Konsulowi Honorowemu Republiki Chorwacji w Krakowie, Panu Pawłowi Włodarczykowi, naszemu absolwentowi, życzymy pomyślnej i owocnej pracy dla dobra stosunków polsko-chorwackich i rozwoju współpracy pomiędzy wyższymi uczelniami Polski i Chorwacji.

Opracował: dr hab.inż. S.J. Skrzypek prof. nadzw.

Pan Konsul Honorowy Absolwent AGH mgr inż. Paweł Włodarczyk z małżonką Jolą i ich goście. - fot. Stanisław Malik