Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Kalendarium rektorskie
21 kwiecień 2011

17 lutego 2011

• Posiedzenie Komitetu Naukowego Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii.

• Podpisanie umowy o współpracy z firmą ORLEN OIL Sp. z o.o.

18 lutego 2011

• Posiedzenie Komitetu Monitorującego dla Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Warszawa.

19 lutego 2011

• I Zawody Narciarskie o Puchar Prorektora ds. Nauki – Jaworki.

21 lutego 2011

• Spotkanie z władzami Miasta Mielec – uroczystość przekazania przez samorząd Miasta budynku dla ZOD AGH.

22 lutego 2011

• Posiedzenie Rady Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych – Krakowskie Park Technologiczny.

22–23 lutego 2011

• Udział w Walnym Zebraniu European Virtual Institute on Knowledge – based Multifunctional Materials (KMM – VIN), Bruksela.

23 lutego 2011

• Posiedzenie Komitetu Sterującego Konsorcjum „Zgazowanie węgla”.

• Posiedzenie Kapituły 11. edycji Konkursu Krakowskie Nagrody Allianz 2010 Kultura-Nauka-Media.

• Otwarcie wystawy Biblioteki XXI wieku – Biblioteka Głowna AGH.

24 lutego 2011

• Podpisanie „Porozumienia o współpracy” z SGL CARBON GmbH.

• Podpisanie „Porozumienia o współpracy” z TP S.A.

• Spotkanie z przedstawicielami firmy Eni (międzynarodowej korporacji gazowo-petrochemicznej), podczas którego omówiono zasady współpracy w zakresie odbywania staży i praktyk zawodowych dla studentów.

• Obrady XX Jubileuszowej Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

25 lutego 2011

• Spotkanie z Dziekanem Wydziału Rzeźby ASP i młodymi rzeźbiarzami związane z przygotowaniami do zakończenia pleneru rzeźbiarskiego.

• Uroczystości 10-lecia istnienia Fundacji Studentów i Absolwentów AGH ACADEMICA.

• Wizyta w Zakładach Chemicznych Alwernia S.A.

25–26 lutego 2011

• Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Ustroniu.

28 lutego 2011

• Posiedzenie Rady Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego.

1 marca 2011

• Uroczyste otwarcie wyremontowanego Domu Studenckiego „OLIMP”.

• Udział w Polish–Nigerian Workshop on Engineering Education and Technology, dotyczących możliwości współpracy z uczelniami nigeryjskimi w ramach UNESCO.

2–4 marca 2011

• Wyjazdowe spotkanie władz akademickich i administracyjnych AGH w Krynicy.

3–4 marca 2011

• Konferencja „Współpraca techniczna miedzy Polską a Japonią w dziedzinie CCS, IGCC oraz zaawansowanych technologii produkcji energii elektrycznej” – konferencja organizowana przez AGH w współpracy z Japan Coal Energy i Ministerstwem Gospodarki.

7 marca 2011

• Uroczystość wręczenia tytułów Małopolanina Roku 2010 i Człowieka Roku 2010.

8 marca 2011

• Spotkanie z Dyrekcją Zakładów Porcelany „Ćmielów” Sp. z o.o., dotyczące możliwości rozwinięcia współpracy z AGH.

8–9 marca 2011

• Wizyta w CEA w Paryżu.

9 marca 2011

• Spotkanie z dr Wiesławem Samitowskim Prezesem POLINVESTu Sp. z o.o. Tematem spotkania było omówienie współpracy z AGH dotyczącej zarządzania uczelnią.

• Posiedzenie Komitetu Naukowego Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii.

10 marca 2011

• Posiedzenie Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa.

10–11 marca 2011

• Posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (Politechnika Poznańska).

11 marca 2011

• Wizyta w firmie Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A. w Żarowie

12 marca 2011

• Walne Zgromadzanie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii powiązane z Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju – Politechnika Rzeszowska.

13–20 marca 2011

• Wizyta w Universidad del Equador, Quito, Ekwador (spotkanie z władzami uczelni, rozmowy dotyczące nawiązania współpracy, udział w uroczystych obchodach Dni Uniwersytetu).

15 marca 2011

• Seminarium pn. „Kształcenie inżynierów w dwustopniowym systemie studiów” dla rektorów uczelni technicznych, zorganizowanym przez MNiSW, RGSW, KRPUT (Politechnika Warszawska).

17 marca 2011

• XIII edycja Inżynierskich Targów Pracy AGH.