Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Uwolnione czasopisma AGH
21 kwiecień 2011

Od 1 marca 2011 r. pełne teksty artykułów zamieszczanych na łamach czasopism elektronicznych wydawanych w AGH dostępne są w sieciach rozległych bez żadnych ograniczeń.

Dotychczas najnowsze artykuły można było czytać wyłącznie z komputerów zarejestrowanych w sieci uczelnianej lub w innych instytucjach na podstawie umów bilateralnych. W Internecie poszczególne artykuły udostępniane były dopiero po okresie dwóch lat. Z uwagi na duże zainteresowanie najnowszymi tekstami, a także na światowe tendencje uznaliśmy, że lokowanie artykułów z czasopism naukowych AGH natychmiast w formule Open Access wpłynie na lepsze indeksowanie przez internetowe wyszukiwarki, a tym samym na popularyzację dorobku czasopiśmienniczego naszych pracowników naukowych, wspomaganie komunikacji naukowej, wzrost cytowalności danej publikacji, jak i całej twórczości autora.

AGH jako pierwsza uczelnia w Polsce zaczęła wydawać swoje czasopisma w wersji elektronicznej i udostępniać je w sieci komputerowej. Do Wydawnictw AGH należy przygotowanie wersji elektronicznej, natomiast opracowywaniem metadanych i udostępnianiem artykułów zajmuje się Biblioteka Główna.

Wolnym dostępem objęte są następujące tytuły czasopism AGH:

– Automatyka (2005–)

– Computer Science (2005–)

– Decision Making in Manufacturing and Services (2007–)

– Ekonomia Menedżerska (2007–)

– Elektrotechnika i Elektronika (2005–)

– Geodezja (2005–)

– Geologia (2005–)

– Geomatics and Environmental Engineering (2007–)

– Górnictwo i Geoinżynieria (2005–)

– Inżynieria Środowiska (2005-2006)

– Mechanics (2005-2009)

– Mechanics and Control (2010–)

– Metallurgy and Foundry Engineering (2005–)

– Opuscula Mathematica (2005–)

– Studia Humanistyczne (2005–)

– Telekomunikacja Cyfrowa-Technologie i Usługi (2005–)

– Total Logistic Management (2008–).

– Wiertnictwo, Nafta, Gaz (2005–)

– Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne (2005)

oraz czasopismo pt. Auxiliary Sciences in Archeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering (2006–), wydawane nakładem Prof. M.Pawlikowskiego.

Wszystkie teksty udostępniane są w ABC-KRAKÓW (Akademicka Biblioteka Cyfrowa-KRAKÓW, pod adresem www.abc.krakow.pl), na stronie Biblioteki Głównej AGH (http://journals.bg.agh.edu.pl/) a także za pośrednictwem katalogu komputerowego AGH (bg.agh.edu.pl).

Dzięki współpracy ogólnopolskiej oraz udziałowi w europejskim projekcie pełne teksty czasopism naukowych AGH dostępne są także za pośrednictwem Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej Europeana.

Podjęte zostaną także działania mające na celu umieszczenie naszych czasopism elektronicznych w portalu DOAJ (Directory of Open Access Repositories – www.doaj.org). Obecnie w bazie tej dostępny jest jeden tytuł AGH: Opuscula Mathematica.

Ewa Dobrzyńska-Lankosz
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH