Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
XIII KONKURS NA PRACĘ NAUKOWĄ Z ZAKRESU GÓRNICTWA
21 kwiecień 2011

XIII KONKURS NA PRACĘ NAUKOWĄ Z ZAKRESU GÓRNICTWA
O NAGRODĘ IM. PROFESORA HENRYKA CZECZOTTA

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
ogłasza konkurs na pracę naukową
z dziedziny górnictwa i dziedzin ściśle z górnictwem związanych.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace indywidualne lub zespołowe o wysokim poziomie naukowym opublikowane w okresie ostatnich 4 lat (wliczając rok ogłoszenia Konkursu), zawierające wybitne elementy
nowości w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i nauki w świecie.
Prace nie mogą być dotychczas wyróżnione nagrodami Rektora AGH.

Zgodnie z Regulaminem, autorzy i współautorzy prac będący pracownikami AGH mogą otrzymać nagrodę
lub wyróżnienie, natomiast współautorzy nie będący pracownikami AGH honorowani są dyplomami.
Szczegółowy Regulamin Konkursu zawarty jest w Uchwale Senatu AGH nr 11/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku.

Prace należy składać w postaci odbitek lub egzemplarzy autorskich wraz recenzjami w sekretariacie
Prorektora ds. Ogólnych (paw. A-0, pok. 105, I p.), z dopiskiem „KONKURS IM. H. CZECZOTTA”.

Termin zgłaszania prac do konkursu upływa z dniem 30 kwietnia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY JURY
Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł