Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
09 sierpień 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Nowoczesny budynek dla ZOD AGH w Mielcu
21 kwiecień 2011

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Mielcu ma własną nowoczesną siedzibę. W dniu 21 lutego 2011 roku, Prezydent Miasta Mielec Janusz Chodorowski wręczył Rektorowi AGH prof. Antoniemu Tajdusiowi, akt przekazania budynku. Władze samorządowe Mielca kosztem 2,2 miliona złotych przeprowadziły remont budynku znajdującego się w centrum miasta. W nowej siedzibie ZOD AGH w Mielcu może jednocześnie odbywać zajęcia 360 studentów. Aula dla 140 studentów i jest wyposażona w nowoczesny system audio-wizualny, cały budynek jest klimatyzowany.

W uroczystości ze strony AGH uczestniczyli: prof. Zbigniew Kąkol – Prorektor AGH ds. Kształcenia, prof. Janusz Kowal – Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, prof. Zbigniew Pasek – Dziekan Wydziału Humanistycznego, prof. Jan Kusiak – Dyrektor Centrum e-learningu AGH, dr inż. Bolesław Karwat – Kierownik ZOD AGH w Mielcu, dr Jacek Gądecki – Wydział Humanistyczny. Władze Województwa Podkarpackiego oraz władze samorządowe Mielca i powiatu Mieleckiego reprezentowali: Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Jacek Posłuszny – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Zdzisław Nowakowski i Jan Tarapata – Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Andrzej Chrabąszcz – Starosta Powiatu Mieleckiego, Andrzej Bryła – Wicestarosta Powiatu Mieleckiego, Jan Myśliwiec – Przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu, Bogdan Bieniek i Mieczysław Wdowiarz – Wiceprezydenci Mielca, Stanisław Tomza – Dyrektor Wydziału Edukacji UM Mielec, Arkadiusz Gałkowski – Naczelnik Wydziału Edukacji UM Mielec. Uroczystość zaszczycili Krystyna Skowrońska – Posłanka na Sejm RP i Krzysztof Popiołek Poseł na Sejm RP oraz: Mariusz Błędowski – Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu O/Mielec, Zdzisław Klonowski – Prezes MARR SA, Ireneusz Drzewiecki – Wiceprezes MARR SA, Janusz Zakręcki – Prezes Polskich Zakładów Lotniczych Sikorsky a Company. W uroczystości uczestniczyło ponad 100 osób, dyrektorzy mieleckich szkół, Radni Rady Miasta i Radni Powiatu Mieleckiego, przedstawiciele mieleckiego przemysłu.

fot. arch. autora

Budynek przed przekazaniem poświęcił ksiądz prałat Kazimierz Czesak, proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W trakcie uroczystości Rektor AGH prof. Antoni Tajduś został uhonorowany medalem „Przyjaciel Miasta Mielca”, za zasługi w pomnażaniu potencjału intelektualnego młodzieży oraz za wybitny wkład na rzecz rozwoju w Mielcu nowoczesnego szkolnictwa wyższego.

Prezydent Mielca Janusz Chodorowski w swoim wystąpieniu podziękował władzom AGH za utworzenie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego, podkreślając znaczenie obecności AGH dla miasta i regionu. Rektor prof. Antoni Tajduś przedstawił pozycję AGH w zakresie dokonań naukowych i dydaktycznych oraz dynamiczny rozwój uczelni w ostatnich latach. Podziękował władzom samorządowym miasta i powiatu za przekazany budynek na cele edukacyjne ZOD AGH w Mielcu.

fot. arch. autora

Po zakończeniu uroczystości odbyło się seminarium na temat „Zarządzanie zmianą gospodarczą w społeczeństwie wiedzy” w ramach, którego wygłoszono następujące referaty:

– Transfer technologii z uczelni do przemysłu – prof. Antoni Tajduś;

– IN-TECH – nowy model współpracy przedsiębiorców, nauki i samorządu – Zdzisław Klonowski;

– Lean Management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa – Janusz Zakręcki;

– Nowe innowacyjne metody do tłoczenia blach (hotforming) – Janusz Soboń;

– Mielec.edu.pl – wspólny Cel AGH w Krakowie oraz CKPiDN w Mielcu – prof. Jan Kusiak, Zdzisław Nowakowski;

– Znaczenie partnerstwa lokalnego na rzecz zarządzania zmianą gospodarczą – Jacek Posłuszny.

W celu dalszego rozwoju współpracy pomiędzy AGH i miastem Mielec została podpisana „Deklaracja współpracy na rzecz powstania lokalnego partnerstwa zarządzającego zmianą gospodarczą”.

Przekazany dla ZOD AGH w Mielcu nowy budynek będzie również udostępniany dla innych celów dydaktycznych między innymi dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielcu, który liczy ponad 250 zdeklarowanych słuchaczy. Uniwersytet został objęty patronatem przez Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia i pierwszy wykład w nowej auli wygłosił adiunkt Wydziału Humanistycznego AGH dr Jacek Gądecki na temat Socjologia domu – dom i zamieszkanie we współczesnym świecie.

W ZOD AGH w Mielcu kształci się obecnie na I oraz II roku studiów niestacjonarnych 110 studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki na trzech kierunkach studiów: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria mechaniczna i materiałowa.

fot. arch. autora

Dziękując władzom samorządowym miasta Mielca i powiatu mieleckiego, jak również władzom AGH, nie należy zapominać o Tych, dzięki którym koncepcja utworzenia ZOD AGH w Mielcu została zrealizowana. Uczestniczyłem w realizacji tego przedsięwzięcia od podpisania wstępnej umowy o współpracy pomiędzy AGH i władzami samorządowymi. Jestem przekonany, że bez zaangażowania ówczesnego Przewodniczącego Rady Miasta i jednocześnie Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli Pana Zdzisława Nowakowskiego, realizacja projektu była by bardzo trudna, a może wręcz niemożliwa. Większość zajęć dydaktycznych dla studentów z Mielca odbywała i odbywa się nadal w CKPiDN. Wielu pracowników CKPiDN przez dwa lata wspomagało wszystkie działania przy tworzeniu ZOD AGH w Mielcu, organizowali akcje promocyjne, zajęcia dydaktyczne, inauguracje kolejnych lat studiów i zabezpieczali bazę socjalną dla pracowników AGH.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Musimy naszą pracę kontynuować dla obecnie studiujących w Mielcu i Tych, którzy w kolejnych latach podejmą trud poszerzania swojej wiedzy, podnoszenia kwalifikacji oraz prestiżu zawodowego. Nauczyciel – brzmi dumnie, ale to nie jest tylko zawód, to jest misja, bez której następne pokolenia młodych ludzi nie znajdą odpowiedniego miejsca w globalnym społeczeństwie wiedzy.

Bolesław Karwat
Kierownik ZOD AGH w Mielcu