Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Delegacja z Nigerii z wizytą w AGH
21 kwiecień 2011

W dniu 1 marca 2011 roku, w realizacji inicjatywy Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO, z wizytą roboczą przebywała w Akademii Górniczo-Hutniczej delegacja Nigerii w składzie: J.E. Asalina Raymond Mamuno – Ambasador Federalnej Republiki Nigerii (FRN) w Polsce (RP), profesor Bashir H. Usman – z-ca Kanclerza, Federal University of Technology w Yola (stan Adamawa, Nigeria), profesor Benjamin T. Ugwu – z-ca Kanclerza, University of Jos (stan Plateau, Nigeria), Ennetuk Usoro – minister, Ambasada Federalnej Republiki Nigerii w Polsce, Victor A. Adeleke – szef kancelarii, Ambasady Federalnej Republiki Nigerii w Polsce, dr Grzegorz Waliński – Prezes Polsko-Nigeryjskiego Towarzystwa Gospodarczego, były ambasador RP w FRN, Ifeakandu Obiudo – Zastępca Prezesa Polsko-Nigeryjskiego Towarzystwa Gospodarczego.

fot. Stanisław Malik

Goście uczestniczyli w seminarium pt.: Polish – Nigerian Workshop on Engineering Education and Technology. Ze strony AGH w seminarium uczestniczyli: prof. Antoni Tajduś, Rektor AGH, prof. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, prof. Tomasz Szmuc, Prorektor ds. Nauki, prof. Piotr Czaja, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, prof. Janusz Szpytko, Kierownik Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO, Marta Foryś, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą.

Program seminarium obejmował okolicznościowe wystąpienia Rektora AGH prof. A. Tajdusia i J.E. Ambasador FRN Asaliny Raymond Mamuno, a ponadto wypowiedzi: prof. J. Lisa w zakresie potencjału edukacyjnego i naukowego AGH, prof. T. Szmuca w zakresie badań naukowych i inicjatyw AGH w obszarze energetyki, prof. B. Usmana w zakresie potencjału edukacyjnego i naukowego Federal University of Technology, Yola oraz perspektyw rozwoju, prof. B.T. Ugwu w zakresie potencjału edukacyjnego i naukowego University of Jos, Jos oraz perspektyw rozwoju.

fot. Stanisław Malik

Podczas seminarium omówiono założenia programu współpracy, w ramach którego wybrani studenci i doktoranci nigeryjskich uniwersytetów mogliby kształcić się w AGH korzystając z laboratoriów, którymi nie dysponują ich macierzyste uczelnie. Zakłada się, że – w odróżnieniu od standardowych studiów za granicą, program ten zorientowany byłby na poprawę standardów kształcenia na nigeryjskich uczelniach technicznych, których program kształcenia zostałby uzupełniony o element realizowany za granicą.

Omówiono ponadto możliwości innych wspólnych przedsięwzięć z udziałem parterów z uczelni nigeryjskich, Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO i Polsko-Nigeryjskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Goście zapoznali się ponadto z wybranymi laboratoriami Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Przedmiotem szczególnego zainteresowania była Kopalnia Doświadczalna Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych.

Janusz Szpytko

fot. Stanisław Malik