Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Nadzwyczajne Posiedzenie KRPUT
21 kwiecień 2011

Na zaproszenie prof. Andrzeja Karbownika, Rektora Politechniki Śląskiej oraz prof. Eugeniusza Świtońskiego organizatora 50-tego Jubileuszowego Sympozjum pt. „Modelowanie w mechanice”, członkowie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych spotkali się w Ustroniu w dniach od 26 do 27 lutego 2011, by wspólnie omówić aktualne problemy, które dotyczą uczelni technicznych.

Podczas obrad, prof. Andrzej Karbownik Rektor Politechniki Śląskiej, zaprezentował krótką prezentację dot. Politechniki oraz zapoznał uczestników z zasadami budżetowania administracji centralnej.

Dalsza cześć obrad była głównie poświęcona nowej ustawie o szkolnictwie wyższym oraz stosowaniu przez uczelnie jednolitej metodologii rozliczania kosztów pośrednich – stan prac w KRASP i KRPUT prezentował prof. Adam Hamrol Rektor Politechniki Poznańskiej. Profesor Hamrol przedstawił stopnień zaawansowania prac nad tym zagadnieniem na szczeblu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Nadzwyczajne Posiedzenie KRPUT odbywało się równolegle z Sympozjum „Modelowanie w mechanice”, które organizowane jest od wielu lat przez Gliwicki Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Katedrę Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej oraz Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Konferencja na trwałe wpisała się do kalendarza spotkań naukowych z zakresu szeroko rozumianej mechaniki teoretycznej i stosowanej. Wspiera ją grono stałych uczestników, ze wszystkich liczących się ośrodków naukowych w Polsce i z niektórych zagranicznych.

Maciej Okoń