Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
09 sierpień 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
ABB podpisało porozumienie z Wydziałem EAIiE AGH
21 kwiecień 2011

W dniu 21 lutego 2011 roku w siedzibie Centrum Badawczego ABB w Krakowie przy ul. Starowiślnej 13A zostało podpisane porozumienie pomiędzy Centrum Badawczym ABB a Wydziałem EAIiE AGH, którego podstawą jest porozumienie AGH – ABB zawarte w grudniu 2009 roku. Centrum Badawcze ABB reprezentował Dyrektor Centrum dr hab. inż. Marek Florkowski a władze Wydziału Dziekan prof. Antoni Cieśla. Celem porozumienia jest nawiązanie współpracy między obiema jednostkami w zakresie badań naukowych, dydaktyki, wykorzystania bazy laboratoryjnej, konsultacji, wymiany myśli w spotkaniach naukowych, działalności publikacyjnej.

W szczególności strony ustaliły, że współpraca będzie realizowana poprzez:

– zlecanie opracowań naukowo-badawczych,

– prowadzenie wspólnych badań laboratoryjnych,

– wzajemne uczestnictwo pracowników w zespołach konsultingowych,

– wzajemny udział pracowników AGH i ABB w seminariach naukowych,

– umożliwienie udziału pracowników ABB w procesie dydaktycznym (prowadzenie wykładów, seminariów),

– współpracę przy organizacji seminariów, warsztatów, konferencji naukowych,

– współpracę przy wspólnym definiowaniu i realizacji wybranych elementów procesu dydaktycznego z wprowadzeniem problematyki z obszaru technologii ABB,

– proponowanie tematów prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich

– organizację praktyk studenckich i staży naukowych w ABB,

– umożliwienie odbywania praktyk dyplomowych w ABB studentom AGH piszącym prace dyplomowe na tematy proponowane przez ABB,

– wspieranie organizacji konkursów naukowych i innych form promowania zdolnych student ów,

– informowanie o potrzebach kadrowych oraz możliwościach zatrudniania absolwentów,

– pomoc w zakresie doposażenia bazy dydaktycznej i laboratoryjnej,

– wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć obu stron.

ABB jako firma działa w około 100 krajach, zatrudniając ponad 120 tys. pracowników. Jej główna siedziba znajduje się w Zurychu, Szwajcaria. Notowana jest na giełdach w Zurychu, Sztokholmie i Nowym Jorku. Działalność firmy obejmuje pięć wydzielonych obszarów: urządzenia mocy stosowane do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, systemy mocy dla sieci energetycznych i elektrowni, urządzenia automatyki dyskretnej, urządzenia niskonapięciowe, automatyzacja procesów dla takich gałęzi przemysłu jak wydobycie ropy i gazu, elektrownie, przemysł chemiczny i farmaceutyczny, papierniczy, hutniczy i górniczy, przemysł okrętowy.

Inwestycje firmy w obszarze R&D w 2009 roku wynosiły 1,3 mld dolarów. ABB posiada na świecie 7 centrów badawczych, które zatrudniają ponad 6 tys. pracowników. Jedno z takich centrów zlokalizowane jest w Krakowie. Firma ma zawarte umowy o współpracy z 70 uniwersytetami na całym świecie, wśród których jest AGH.

Tadeusz Pisarkiewicz

fot. Przemysław Burzyński
fot. Przemysław Burzyński