Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
22 listopad 2019
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Człowiek i Środowisko – doskonała symbioza
31 styczeń 2011

21 grudnia 2010 roku, na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, odbyło się uroczyste zakończenie trwającego od września ubiegłego roku projektu skierowanego do krakowskich licealistów „Uniwersytecka Kampania Człowiek i Środowisko – doskonała symbioza”, nad którym honorowy patronat objął Rektor AGH prof. Antoni Tajduś. Sponsorem inicjatywy była Fundacja State Street.

Akcją edukacyjną objęto uczniów czterech krakowskich liceów, gdzie prowadzone zajęcia podzielone były na IV bloki tematyczne: ochrona atmosfery, hydrosfery, litosfery oraz gospodarka odpadami. Przeszkolono blisko 2500 chętnych.

fot. arch. autorek

Koordynatorami projektu byli mgr inż. Agnieszka Filipiak oraz mgr Dagmara Siewiorek działające z ramienia Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze. Merytoryczną opiekę nad projektem sprawowała dr inż. Iwona Kuczyńska z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

Akcja zakończyła się ogólnolicealnym konkursem „Wiedzy o Środowisku”, w którym wzięło udział blisko 100 licealistów. Rangę wydarzenia podnieśli swą obecnością Dziekanii Wydziału Górnictwa Geoinżynierii w osobach prof. Piotra Czai oraz dr inż. Jana Wiznera.

fot. arch. autorek

Przy okazji wizyty młodzieży w akademii zostało zorganizowane zwiedzanie wydziałowych laboratoriów. Wizytę młodzieży na wydziale zakończyło rozdanie nagród laureatom konkursu wraz z wręczeniem dyplomów dla laureatów i pozostałych uczestników.

Przeprowadzony projekt stanowił program pilotażowy przed kolejnymi edycjami.

Dagmara Siewiorek
Agnieszka Filipiak