Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
06 lipiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Studenci AGH we władzach IAESTE POLSKA
31 styczeń 2011

Mijający rok był dla Komitetu Lokalnego IAESTE AGH rokiem wielkich przemian i wytężonej pracy. Pracy, która przyniosła wspaniałe plany. Nasz komitet zrzeszający prawie osiemdziesięciu studentów z różnych wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej, zajmuje w strukturach IAESTE POLSKA bardzo ważne miejsce, a z naszym głosem liczy się każdy z pozostałych kilkunastu komitetów rozsianych na uczelniach technicznych w całej Polsce.

IAESTE AGH stanowi wzór dla innych, a wdrażane przez nas pomysły z czasem stają się standardem w pozostałych komitetach. Dowodem wielkiego zaufania w nas pokładanego, były wyniki ostatnich wyborów ogólnopolskich. Nasz komitet posiada najsilniejszą reprezentację i mamy swojego przedstawiciela w każdej ze struktur. Członkiem Zarządu IAESTE POLSKA została Agnieszka Świątek (Wydział EiP – 4 rok), członkiem Komitetu Doradczego Urszula Kwiatkowska (Wydział GGiIŚ – 5 rok), a funkcję Sekretarza Narodowego obejmie Marzena Hołownia (absolwentka Wydział GGiIŚ).

Grupa promocji KL IAESTE AGH - fot. Marcelina Wróbel

Nasi reprezentanci z pewnością stawiają sobie ambitne cele na okres swoich 12-miesięcznych rządów. Zaczną od godnego reprezentowania naszej uczelni na odbywającej się w dniach 9–11 lutego 2011, Konferencji Krajowej. Jest to najważniejsze wydarzenie w ciągu roku i każdy z komitetów bardzo poważnie podchodzi do tego zjazdu. W tym roku to właśnie Kraków jest gospodarzem całej konferencji, co z pewnością jest niebywałym zaszczytem i podnosi prestiż naszej uczelni. Spodziewamy się prawie 100 delegatów, ze wszystkich polskich uczelni technicznych.

Krakowscy reprezentanci z pewnością będą przychylnie patrzeć na działania naszego Komitetu Lokalnego i wspierać dążenia mające na celu dalszy jego rozwój, ponieważ KL IAESTE AGH to kawał historii. Komitet założony został 12 lat temu i od tego czasu wysłaliśmy na zagraniczne praktyki ponad 1000 studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest to naszym głównym celem w ciągu roku, ale nie tylko. Zajmujemy się też choćby organizacją Międzywydziałowych Igrzysk czy Targów Pracy.

I z dumą możemy powiedzieć, że AGH po raz kolejny ma się czym pochwalić.

Dariusz Guzdek