Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
06 lipiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Stypendyści UNESCO zapoznają się z przemysłem
31 styczeń 2011

W dniu 9 grudnia 2010, stypendyści UNESCO zostali zaproszeni do BIPROSTAL SA (firma Inżynieryjno-Konsultingowa w Krakowie). Celem spotkania było zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem polskiej działającej na rynku międzynarodowym firmy inżynierskiej. W spotkaniu uczestniczyli: Stefan Tomal – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Grzegorz Bałda – Wiceprezes Zarządu Dyrektor Techniczny, Leszek Biały – Prokurent, Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy oraz profesor Janusz Szpytko – kierownik UNESCO AGH Chair.

BIPROSTAL powstał w 1949 roku jako przedsiębiorstwo państwowe przygotowujące opracowania projektowe dla polskiego przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem branży hutniczej. Biprostal od ponad 60 lat świadczy usługi konsultingowe oraz opracowuje kompleksową, wielobranżową dokumentację techniczną we wszystkich fazach projektowania zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym dla obiektów (hutniczych, przemysłowych, energetycznych) oraz obiektów użyteczności publicznej (kompleksów handlowych, kompleksów biurowych i hotelowych, kompleksów oświatowych i leczniczych, kompleksów rozrywkowych i sportowych). Stypendyści UNESCO, uczestnicy spotkania, mieli ponadto możliwość praktycznego zapoznania się z wybranymi projektami wielobranżowymi realizowanymi przy użyciu nowoczesnych narzędzi inżynierskiego wspomagania komputerowego typu CAD.

Spotkanie okolicznościowe z Władzami AGH (22.12.2010) - fot. ZS

Wizyta w firmie Biprostal została uzupełniona praktycznym poznaniem środowiska CAD. W dniu 30 grudnia 2010 stypendyści UNESCO uczestniczyli w zajęciach pt: Computer Aided Designing: Introduction to the 3D modeling zrealizowanych przez pana mgr. inż. Pawła Hylę (Wydział IMiR AGH).

Stypendyści uczestniczyli również w forum dyskusyjnym w zakresie organizacji procesu utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie oraz inżynierskiego spojrzenia na prowadzenie biznesu (14 grudnia 2010, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH). Moderatorami spotkania byli panowie Jose Luis Zago i Eugenio Herrmann, konsultanci w firmie MIS-RT SA DE CV (Manufacturing Information System – Real Time) z siedzibą w Puebla w Meksyku oraz prof. Janusz Szpytko (WIMiR AGH). Panowie Jose Luis Zago i Eugenio Herrmann dowiedli, że jednym z ważniejszych czynników sukcesu w biznesie jest niekończące się doskonalenie zarówno samego procesu, poprzez poprawę jego parametrów, jak i szkolenie załogi rozumiane jako niekończący się proces. Sami przyznali, że nawet z ich doświadczeniem, uczą się czegoś nowego podczas każdego szkolenia, które realizują. W konkluzji spotkania jego uczestnicy (pochodzący z krajów o różnych kulturach, z których każdy reprezentował inny kierunek wykształcenia i posiadane doświadczenia zawodowe) zgodzili się, że zaprezentowane przez konsultantów metody i rozwiązania są uniwersalne i można je zaimplementować w każdej branży.

Spotkanie z Kierownictwem Biprostalu SA (9.12.2010) - fot. arch. autora

Logicznym uzupełnieniem spotkania z ekspertami z Meksyku była prezentacja mgr. inż. Marcina Gliwińskiego (19 grudnia 2010, WIMiR) w zakresie: Total Productive Manufacturing as an Efficient Management Solution in Dispersed System of Resources. Celem prezentacji było zwrócenie uwagi słuchaczom na zagadnienia kształtowania skuteczności i efektywności rzeczywistego systemu produkcyjnego z wykorzystaniem dostępnych źródeł zasilających i posiadanego potencjału firmy.

Wypełnieniem bloku przemysłowego były w dniu 20 grudnia 2010 zajęcia laboratoryjne na temat: Supervisory control and visualization of material handling systems, przeprowadzone przez dr, inż. Jarosława Smoczka (Wydział IMiR AGH). Celem spotkania było praktyczne zapoznanie stypendystów z aktualnymi narzędziami stosowanymi w procesach decyzyjnych wspomagających zautomatyzowane systemy transportowe.

Stypendyści UNESCO od miesiąca listopada 2010 uczestniczą ponadto w zajęciach z języka polskiego prowadzonych przez panią mgr Teresę Chramiec (zlecenie Studium Języków Obcych AGH) w wymiarze 34 jednostek lekcyjnych. Zajęcia podzielone są na moduły zorientowane na sytuacje komunikacyjne obejmujące: powitanie i pożegnanie oraz przedstawianie się, jak również znajomość alfabetu polskiego i liczebników; komunikowanie się w zakresie spraw osobowych i zamieszkania; przedstawianie swojej osoby oraz innych osób; komunikację w zakresie kim jesteś, czym się interesujesz, ile masz lat, zawody i zainteresowania. Uczestnicy zajęć wykazują się wielką otwartością na poznawanie tajników polskiego języka i norm kulturowych czasem zupełnie odmiennych od ich ojczystych.

Na zajęciach z projektowania inżynierskiego CAD (30.12.2010) - fot. arch. autora

Istotnym elementem programu pobytu stypendystów Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO jest również wspólne poznanie kultury różnych krajów Afryki, Azji i Europy oraz zwyczajów związanymi z życiem codziennym, jak również tradycjami mieszkańców wybranych krajów. Były one przedmiotem warsztatów UNESCO AGH Chair w dniach 15 listopada 2010 (prezentacja krajów pochodzenia stypendystów), 22 grudnia 2010 (tradycje związane z powitaniem Nowego Roku).

opracował: Janusz Szpytko