Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
06 lipiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
51. Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego
31 styczeń 2011

W dniu 9 grudnia 2010 roku odbyła się już 51 sesja kół naukowych Pionu Górniczego. Obrady zostały zaplanowane w dziewiętnastu sekcjach tematycznych. W tym corocznym święcie studenckiego ruchu naukowego Pionu Górniczego AGH wzięła udział rekordowa liczba studentów. Podczas obrad przedstawiono łącznie 263 referaty, w tym 261 referatów studentów AGH oraz 32 referaty gości zagranicznych. W sesji brało udział 284 studentów naszej uczelni oraz 32 gości zagranicznych, w tym 25 studentów z Sankt Petersburg State Mininig Institute. Uczestnictwo studentów z Rosji stało się już tradycją, rokrocznie od wielu już lat mamy zaszczyt i przyjemność gościć ich podczas obchodów Dnia Górnika. W sesji uczestniczyli studenci z 34 kół naukowych, w tym trzy koła z Pionu Hutniczego.

Tegoroczne obrady po raz kolejny potwierdziły, że studencki ruch naukowy z roku na rok rozwija się, stale zwiększając liczbę prezentowanych referatów. Podczas ostatniej sesji można było zaobserwować jeszcze jeden sukces działalności kół naukowych – prezentowane były rezultaty realizacji „Grantów Rektora” – nowej inicjatywy studenckich kół naukowych obydwu pionów funkcjonujących w naszej uczelni. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu władz rektorskich udało się zrealizować kilkanaście projektów studenckich o bardzo zróżnicowanej tematyce. Inicjatywa ta spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony kół naukowych, jest kontynuowana w roku bieżącym.

Obserwując i uczestnicząc w wybranych sekcjach tematycznych mogę z całkowitą pewnością stwierdzić, że również i w tym roku Sesja Kół Naukowych Pionu Górniczego była dużym sukcesem, zarówno organizacyjnym, jak i przede wszystkim naukowym. W tym miejscu składam serdeczne podziękowania przede wszystkim studentom – autorom referatów, bez których nie byłoby możliwości zrealizowania tego przedsięwzięcia. Nie zapominam również o opiekunach kół naukowych oraz opiekunach naukowych poszczególnych referatów – dziękuję Wam szanowne koleżanki i koledzy – jestem przekonany, że Wasz trud i czas poświęcony studentom przyniesie wymierne efekty w najbliższej przyszłości, zaowocuje jeszcze lepszym rozwojem najlepszych studentów naszej uczelni – a takich przecież skupiają koła naukowe.

Tradycyjnie już referaty laureatów poszczególnych sekcji prezentowane będą w postaci drukowanej, wydawanej przez Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH.

dr inż. Mieczysław Ślósarz
Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych
Pionu Górniczego


Laureaci poszczególnych Sekcji

Sekcja Górnictwo - Mateusz Jakubowski

Sekcja Geologia - Monika Misztela, Marzena Kohut

Sekcja Geodezja - Mirosław Marciniak

Sekcja Geofizyka - Grzegorz Bania

Sekcja Geoturystyka - Magdalena Neiser

Sekcja Geoinżynieria - Wojciech Balon, Kaja Romaniuk

Sekcja Wentylacja i Klimatyzacja - Magdalena Jaroch, Marek Gargas

Sekcja Inżynieria Środowiska - Dorota Fichtel

Sekcja Wiertnictwo, Nafta i Gaz - Bogusława Fabia, Robert Chlebosz

Sekcja Inżynieria Mineralna - Justyna Pykosz

Sekcja Mechanizacja i Energetyka - Norbert Kuder, Mateusz Kania

Sekcja Ekoinżynieria - Justyna Woźniak, Tomasz Miotk

Sekcja Wibroakustyki Budowli i Inżynieria Akustyczna - Tomasz Dziedzic, Marcin Filar

Sekcja Rachunkowość i Finanse - Joanna Turlej

Sekcja Zarządzanie i Marketing - Marcin Kubieniec

Sekcja Humanistyczna - Dominika Faber

Sekcja Językowa - Jan Ciechanowicz

Sekcja Unia Europejska - Dawid Dąbal

Sekcja Grafika Komputerowa i Geomatyka - Michał Klich