Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
22 listopad 2019
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Energia dla ludzi
31 styczeń 2011

Referat przedstawiony w grudniu 2010 roku – AGH Kraków Konferencja „Energia przyjazna środowisku”

Przekonanie, że ludzkość rządzi Ziemią jest błędną interpretacją naszego istnienia na tej planecie. Siły wszechświata i natury istnieją już od milionów lat i naukowcy uważają, że istnienie życia w ogóle jest konsekwencją sekwencji korzystnych wydarzeń, które doprowadziły do istnienia życia na ziemi – z którego my się rozwinęliśmy. Na pewnym etapie istnienia kontynentu Pangea, płyty kontynentalne zaczęły się poruszać tworząc mapę świata, jaki znamy obecnie. Najwyraźniej poruszającym się w dzisiejszych czasach kontynentem są Indie są – poruszające się z prędkością ok. 15 cm rocznie.

Dinozaury istniały przed nami przez dłuższy czas, około 200 milionów lat – okres o którym ludzie ze swoim istnieniem od okoł o 100,00 lat mogą tylko pomarzyć . Zostały starte z powierzchni ziemi prawdopodobnie przez meteoryty ?!

Więc co się stanie z nami?

Rozprzestrzenialiśmy się w ciągu wieków za wyjątkiem kilku potknięć w formie plagi i udało się rozwiać populację w coraz szybszym tempie, do obecnego 7000 mln ludzi mieszkających w różnych miejscach o różnej gęstości populacji.

W przeszłości nasi przodkowie zaczęli gromadzić się i rozwijać domostwa, pozwalające mieszkańcom na rozwój specjalizacji istotnych dla społeczeństwa .

Główną różnicą między ówczesnymi czasami a obecnymi jest styl życia – wtedy trzeba było pracować nieprzerwanie by istnieć; obecnie w wielu sytuacjach związanych z pracą, a także z czasem wolnym potrzebujemy energii – w postaci energii elektrycznej.

Około roku 1860 w o kresie Rewolucji Przemysłowej, zaczęliśmy wytwarzać maszyny , które całkowicie zmieniły nasz sposób życia.

Ciągły rozwój w postaci nowych zjawisk jak energia elektryczna , telefon, radio, transport, komputer i telewizja itp. spowodował ogromny napływ ludności z terenów wiejskich do miast , co dało im szansę być powiadomiony w skali globalnej 24 godziny na dobę .

Wstępna integracja tych nowych zjawisk została przyjęta bez większego zwracania uwagi na konsekwencje takich działań. Czy jesteśmy teraz mądrzejsi na przyszłość? Po drodze jednak utraciliśmy na pewnym etapie zdolność do życia w harmonii z otoczeniem.

Drzewa i pozostała flora i fauna zużywają energię słoneczną, a w procesie fotosyntezy drzewa absorbują dwutlenek węgla i jako produkt uboczny produkują tlen, niezbędny komórkom do życia. Cykl ten istnieje od lat mając wpływ na powietrze, oceany i przyrodę.

Kiedy ludzkość pojawiła się jako nieznany czynnik cykl uległ zmianie – ciągłą ekspansją i rosnącym zapotrzebowaniem na energię (wykorzystaniem jej źródeł) w celu zaspokojenia potrzeb jego stylu życia.

Dużym problem jest obecnie wylesianie terenów spowodowane budownictwem, budową łodzi, produkcją mebli, uprzemysłowieniem itp. oraz coraz to większymi obszarami gruntów potrzebnych do produkcji żywności dla zwiększającej się populacji.

Czy będzie to miało szkodliwe skutki i wpływ na nasz styl a nawet okres życia na planecie i co stanie się z innymi gatunkami?

Od kiedy w 1987r Organizacja Narodów Zjednoczonych wprowadziła definicję „Zrównoważonego rozwoju” słowa te są na ustach wszystkich ekologów – konsekwencją będzie jakość życia przyszłych pokoleń.

Era konstruowania i stawiania 300 metrowych kominów w elektrowniach, w celu rozproszenia zanieczyszczeń na sąsiednie tereny minęła. Efekt cieplarniany (ocieplenie Ziemi?) – czy to wynik działań naszych poprzedników?

Istnieje wiele grup lobbujących na rzecz środowiska, wiele frakcji, które są przekonane że wiedzą najlepiej – faktycznie niewielu z nas próbuje żyć w zgodzie z naturą i zmniejszyć zużycie energii choćby przez wyłączanie światła, noszenie cieplejszych ubrań w chłodniejsze dni, zredukowanie podróży na rzecz spaceru czy chociażby samo życie w ciągu dnia, przy świetle dziennym.

Producenci energii elektrycznej podejmują działania „siania kiedy słońce świeci” – tego też chcieliśmy – niezależnie od tego jakie są a być może nie wiedząc o konsekwencjach. Obecne zdajemy sobie z nich sprawę i posiadamy wiele alternatywnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej – wszystkie uzależnione od ich przeznaczenia, kosztów, czystości –przy czym zanieczyszczenie może pojawić się podczas budowy i w fazach operacyjnych.

Nowe, odnawialne formy pozyskiwania energii – wiatrowa ok. 5 MW nie mają zastosowania w 1000 MW istniejących elektrowniach stosujących węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropę. Hydroelektrownie mające moc 22 000 MW wymagają przygotowania terenu i przesiedlenia mieszkańców.

Obecne możliwości energetyczne:

– Kopalniane surowce energetyczne: gaz, węgiel brunatny, ropa, węgiel kamienny,

– Odnawialne źródła energii:
Bio-paliwa, Biomasa, źródła geotermalne, elektrownie słoneczne, hydroelektrownie, elektrownie wiatrowe,

Energia atomowa

Eksperci przypuszczają, że źródła naturalnych (kopalnych) surowców energetycznych – ropy, gazu, węgla kamiennego i brunatnego mogą się wyczerpać na przestrzeni najbliższych 50–150 lat. W związku z tym grupy eksperckie promują odnawialne źródła energii – wiatru, wody, słońca, biomasy i odpadów itd. Wprowadzenie tych zmian jest jak zawsze uzależnione od kosztów, lokalizacji, dystrybucji. W tym kontekście wiele krajów ponownie rozważa wykorzystanie w tym celu elektrowni jądrowych.

Z drugiej strony konsekwencje wprowadzanych zmian są przez wielu postrzegane jako zbyt poważne.

Protokół z Kioto oraz protokół Organizacji Narodów Zjednoczonych z Konferencji poświęconych zmianom klimatu mają na celu poinformowanie nas o bieżącej sytuacji oraz podjętych działaniach w obrębie zagadnienia. Wprowadzenie i akceptacja tych zmian następuje bardzo powoli, ponieważ będzie to miało wpływ na nas wszystkich – rządy, firmy i td.

Będąc jednak jednymi z inteligentnych gatunków na Ziemi, mamy szansę poprawić sytuację. Podstawowe pytanie brzmi – jak długo tę szansę mieć będziemy? Oraz kto podejmie właściwe decyzje i wprowadzi je w życie? Ile chcemy za nie zapłacić?

Wiele firm i instytucji jest związanych z tematyką „Energii przyjaznej środowisku”

W obrębie koncernu STRABAG, obejmującego m.in. STRABAG, Ed.Züblin AG, OOMS-ITTNER-HOF GmbH oraz Wydział Technologii Środowiskowych z siedzibą w Krakowie podejmują wiele projektów energetycznych. Współpraca z innymi jednostkami zajmującymi się energią ma na celu nie tylko projektowanie i realizację przedsięwzięć, ale również prowadzenie prac badawczych. Poniżej kilka projektów zrealizowanych przez grupę STRABAG

Martin Atkins
Ooms-ITTNER-HOF GMBH / Novmar Sp. z o.o.