Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
22 listopad 2019
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Energia przyjazna środowisku
31 styczeń 2011

Jak co roku, obchodom Barbórkowym towarzyszyła konferencja naukowa, której trudów organizacji podjęła się akademia wespół z firmą Novmar, zaś patronatu udzielili Rektor AGH prof. Antoni Tajduś oraz Wiesław Nowak Prezes Novmar Sp. z o.o.

„Energia przyjazna środowisku” – pod takim hasłem w dniach 8–9 grudnia 2010 roku spotkali się przedstawiciele świata nauki i przemysłu celem wzajemnego zbliżenia oraz wypracowania podstaw do wspólnych działań na rzecz realizacji w Polsce przedsięwzięć opartych m.in. na biomasie, recyklingu, wdrażaniu nowych rozwiązań dla energetyki – finansowanych ze środków unijnych i nie tylko.

Intencją organizatorów stało się rozpowszechnienie rozwiązań mających na celu wykorzystanie tego co wiemy, by chronić to, co mamy, zaś mottem spotkania uczyniono słowa autorstwa Antoine de Saint-Exupéry’ego:

„Ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach,
my ją tylko pożyczyliśmy od naszych dzieci”

Spotkanie miało formę wykładów i naukowej prezentacji technologii jakie są wdrażane na całym świecie by chronić naturalne środowisko, w połączeniu z praktycznymi rozwiązaniami i zademonstrowaniem urządzeń do recyklingu między innymi szkła i plastiku.

Ze względu na rozległy zakres zagadnień poruszanych podczas obrad podzielono je na dwa bloki tematyczne czyniąc jednocześnie energetykę pierwszym wątkiem przewodnim.

fot. ZS

Profesor Antoni Tajduś Rektor AGH oraz prof. Piotr Czaja Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH zaprezentowali referat pod tytułem: Stan obecny i perspektywy dla energii opartej na węglu, zaś prof. Adam Guła z Wydziału Energetyki i Paliw AGH skupił się na ogólnych uwarunkowaniach i aspektach prawnych dotyczących szeroko rozumianej energetyki w krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce. Część naukową uzupełnił referat dra Roberta Oleniacza z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH na temat spalania odpadów i bardzo ważnego problemu jakim jest emisja zanieczyszczeń do powietrza. W tej części konferencji mogliśmy także zapoznać się z bardzo interesującym referatem pana Martina Atkinsa z OOMS-ITTERNER HOF/NOVMAR zatytułowanym Energia dla ludzi, w którym autor już na wstępie śmiało stawia tezę: „Przekonanie, że ludzkość rządzi Ziemią jest błędną interpretacją naszego istnienia na tej planecie” (całość referatu poniżej).

Uczestnicy mogli też poznać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne stosowane przez firmę ANDRITZ – przede wszystkim kotły na biomasę. Dalej mieli możliwość dokładnego zapoznania się z procesem technologicznym wytwarzania energii poprzez recykling dzięki prezentacji DB Technologies bv Vmpress.

Pierwszy dzień konferencji zakończono akcentem artystycznym. W Centrum Dydaktyki AGH odbył się znakomity koncert Joanny Słowińskiej oraz Macieja Miecznikowskiego pt. Tango Moderne, który zgromadził liczną widownię, czyniąc jednocześnie dowód tezie, że nauka z kulturą znakomicie idzie w parze.

fot. ZS

Drugi dzień zarezerwowano na zagadnienia związane z gospodarką odpadami. Pierwsza prezentacja autorstwa prof. Jana Wasylaka z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH traktowała o recyklingu szkła. Przedstawiciele firm TECTRON oraz SBM Minneral Proccessing zaprezentowali maszyny i urządzenia zbierające surowce wtórne dla recyklingu oraz mobilne urządzenia do recyklingu gruzu budowlanego i szlaki popielcowej. Profesor Jan Deja z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki przedstawił referat pt.: Syntetyczne żużle glinokrzemianowe jako składnik spoiw łączących, zaś na zakończenie został wyświetlony film o spalarni Stassfurt w Niemczech pt.: Odpady komunalne źródłem czystej energii, na którym dr inż. Tadeusz Pająk z Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH prezentował cały proces, wyjaśniając tajniki najnowszych osiągnięć w tym zakresie, które to z powodzeniem są stosowane u naszych sąsiadów.

Uczestnikami konferencji byli między innymi przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, firmy polskie oraz zagraniczne, których profile są związane z tematyką spotkania. Na zakończenie obrad prof. Antoni Tajduś Rektor AGH i Prezes firmy Novmar – Wiesław Nowak zaakcentowali rolę podobnych konferencji, jako znakomitą okazję dla polskich przedsiębiorców i władz samorządowych, by nawiązane kontakty przenieść w przyszłości na grunt swojej działalności zawodowej, co w przyszłości przynieść powinno wymierne efekty dla obu stron.

Agnieszka Krawczyk Novmar
Maciej Okoń AGH