Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
22 listopad 2019
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Sympozjum aluminiowe – ICSOBA 2010 w Chinach
31 styczeń 2011

W dniach od 24–28 listopada 2010, odbyło się w Zhengzhou w Chinach, XVIII International Symposium ICSOBA0-2010, zorganizowane przez The International Committee for Study of Bauxite, Alumina & Aluminium (ICSOBA) we współpracy z Zhengzhou Research Institute, CHALCO (Aluminium Corporation of China Limited).

ICSOBA jest międzynarodowym komitetem, którego głównym celem jest promocja wymiany doświadczeń i wyników badań dotyczących poszukiwaniu i eksploatacji złóż boksytów oraz produkcji tlenku glinowego i aluminium. Komitet powstał w 1963 roku w Zagrzebiu (Chorwacja) i przez 45 lat swojej działalności stał się znaną międzynarodową organizacją. Jego siedziba mieściła do 2008 roku na Węgrzech po czym została przeniesiona do Indii. W okresie od 1963 do 2009 roku komitet zorganizował 17 sympozjów i 10 kongresów w różnych krajach świata. Wydawany przez komitet co pół roku Newsleter, jest globalną platformą wzajemnego oddziaływania pomiędzy naukowcami, inżynierami i członkami zarządów firm związanych z przemysłem aluminiowym, a instytucjami badawczo rozwojowymi z całego świata.

fot. arch. autora

Drugi ze współorganizatorów, a zarazem gospodarz XVIII sympozjum, Zhengzhou Research Institute, jest głównym instytutem naukowo-badawczym należącym do koncernu CHALCO, największego chińskiego i światowego producenta aluminium pierwotnego.

Temat przewodni sympozjum „Overview of Bauxite, Alumina and Aluminium Industry worldwide with special reference to China”, miał podkreślać fakt, że Chiny to obecnie największy na świecie producent aluminium, wytwarzający rocznie około 15 mln ton tego metalu co stanowi ponad 30% światowej produkcji (45 mln t/r). W konferencji uczestniczyło 200 delegatów z 25 krajów całego świata. Obrady odbywały się w trzech prowadzonych równolegle panelach dyskusyjnych takich jak: 1. Bauxite and other ores aluminium; 2. Alumina production; 3. Production of primary aluminium and carbon materials. Wybrane referaty zostały umieszczone w wydanej przez ICSOBA w 2010 roku monografii Travaux vol. 35, No 39 (ISSN 0350-7548).

fot. arch. autora

W ostatnim dniu chiński gospodarz sympozjum zorganizował dla uczestników wizytę w zakładzie produkującym tlenek glinowy w Henan należącym do CHALCO oraz w hucie aluminium Henan Zhongfu Industrial Co. Ltd., produkującej rocznie 308 tys. ton metalu pierwotnego.

Chińscy gospodarze zorganizowali również wycieczkę do słynnego klasztoru Shaolin i centrum sztuki walki Kung-fu oraz umieszczonych na liście światowego dziedzictwa UNESCO grot Longmen we wnętrzu, których znajduje ponad 100 tysięcy posągów Buddy wykutych w skale przez mnichów w latach 495–960 ne.

W ramach sympozjum zaprezentowano referat pt. „Aluminium Carbide Formation in Hall-Heroult Cell”, w oparciu o pracę wykonywaną w Katedrze Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH. Jest ona realizowana w ramach Grantu PL269 „Wpływ Al4C3 na mechanizm zużycia materiałów katodowych w elektrolizerach aluminium”, sponsorowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area Financial Mechanizm) i Norweski Mechanizm Finansowy (Norwegian Financial Mechanism) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Grant jest realizowany we współpracy z SINTEF Materials and Chemistry, należącym do SINTEF Group (Fundacja Badań Naukowych i Przemysłowych przy Norweskim Uniwersytecie Naukowo Technologicznym-NTNU w Trondheim), będącą największą niezależną organizacją badawczą w Skandynawii, oraz SGL Carbon Polska SA, światowego lidera w produkcji wyłożeń węglowych.

fot. arch. autora

Pełna informacja na temat a na temat realizowanego grantu na stronach: home.agh.edu.pl/~eog/index.php?s=oprojekcie

dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk
Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych, Wydział Metali Nieżelaznych AGH

fot. arch. autora