Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
AGH członkiem Koalicji Otwartej Edukacji
31 styczeń 2011

30 grudnia 2010 roku, w dniu Domeny Publicznej, Akademia Górniczo-Hutnicza przystąpiła do Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). To kolejny krok w kierunku wspierania otwartych rozwiązań w edukacji podjęty przez AGH.

Koalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Celem Koalicji jest budowanie, promocja i wszelka działalność na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych oraz wolności redystrybucji. KOED przez swoje inicjatywy wpływa na kształtowanie i promowanie otwartej edukacji w Polsce. Wśród jej dokonań warto wymienić przewodniki po otwartych zasobach edukacyjnych oraz otwartej nauce. Obie broszury stanowią doskonałe, przejrzyste wprowadzenie w dziedzinę. Można je ściągnąć za darmo ze strony KOED-u.

Udział AGH w Koalicji to ważne wydarzenie. Zaangażowanie uczelni w ruch otwartej edukacji i nauki ułatwi rozprzestrzeniania się dobrych praktyk w obszarze opracowywania i dzielenia się zasobami edukacyjnymi w środowisku akademickim. Wymiana efektów pracy może przyczynić się do podniesienia efektów i jakości kształcenia. Z drugiej strony pozwala na budowanie mocnej strategii otwartości w Polsce.

Współpraca naszej uczelni z Koalicją rozpoczęła się już ponad rok temu, przy okazji budowy Open AGH – pierwszego w Polsce uczelnianego repozytorium otwartych materiałów edukacyjnych opracowywanych przez pracowników i studentów AGH, które uruchomione zostało w styczniu 2010 roku. Podczas tworzenia Open AGH, Koalicja dostarczyła niezbędnego wsparcia w kwestiach prawnych (wybór licencji dla materiałów) oraz organizacji dostępu do zasobów.

AGH już od szeregu lat podejmuje inicjatywy, mające na celu otwieranie zasobów. Zaliczyć do nich można np. udostępnione przez Centrum e-Learningu (na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach) kursy e-learningowe i publikacje wprowadzające w tematykę wykorzystania mediów społecznościowych w edukacji, kursy przygotowawcze dla przyszłych studentów w ramach tzw. Roku Zerowego AGH itp.

Przypominamy, że mówimy tu o ruchu, który na świecie nie jest już niszowy i niedługo też bedzie takim w Polsce. Horizon Report, doroczny, wielki i świetny raport na temat wykorzystania nowych mediów w kształceniu, uznał rozwój otwartych treści edukacyjnych na szeroką skalę za kwestię najbliższej przyszłości. Jest to związane ze zmianą paradygmatu kształcenia na taki, w którym większe znaczenie ma sam proces uczenia się niż informacja zawarta w wykładach, kursach i przekazywana uczącym się na zajęciach. Ponieważ informacja jest wszechobecna, prawdziwym wyzwaniem jest efektywne jej wykorzystywanie.

To przekonanie podzielają też polskie władze. Departament Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego już rok temu rekomendował wspomniany „Przewodnik po otwartej nauce” pracownikom polskich jednostek naukowych.

Mamy więc nadzieje, że nasze działania w kierunku wspierania otwartości przyczynią się do pojawienia się kolejnych projektów uczelni wyższych na polskiej mapie otwartości.

Koalicja Otwartej Edukacji: koed.org.pl

Karolina Grodecka