Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
06 lipiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Nowa siedziba Biblioteki Wydziału IMiR
31 styczeń 2011

W dniu 17.12.2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, w pawilonie B-3.

Na tę uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, Prorektor ds. Nauki prof. Tomasz Szmuc, Prorektor ds. Ogólnych prof. Tadeusz Słomka, Kwestor AGH mgr Maria Ślizień, Dyrekcja Biblioteki Głównej AGH – mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz, mgr Maria Garczyńska i dr Jerzy Krawczyk oraz zaproszeni pracownicy wydziału. Obecny był również prezes firmy ARFIDO, Piotr Mielcarek.

Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału IMiR prof. Janusz Kowal, przedstawiając historię budowy biblioteki i jej charakterystykę. Przecięcia wstęgi dokonali: Rektor AGH i Dziekan WIMiR.

fot. Krzysztof Kołodziejczyk

Biblioteka zajmuje powierzchnię 321,6 m2, w tym:

– 104,7 m2 – Czytelnia i Wypożyczalnia Studencka,

– 30,6 m2 – Czytelnia Pracownicza,

– 55,4 m2 – Magazyn.

Na tej powierzchni rozmieszczony jest księgozbiór: książki, czasopisma i zbiory specjalne, zarówno biblioteki wydziałowej, jak i dawnych bibliotek 4 katedr, które wraz z powstaniem w 1995 roku biblioteki wydziałowej weszły w jej skład.

Przeprowadzona w 2009 roku inwentaryzacja zbiorów wykazała aktualny stan ilościowy księgozbioru. Na dzień 31.12.2009 roku stan ten wynosił:

– książki – 36199 vol.

– czasopisma – 1920 vol.

– zbiory specjalne – 814 jedn. obl.

Układ księgozbioru dydaktycznego wypożyczalni – czytelni studenckiej jest działowy, z wolnym dostępem do półek. Studentom udostępniono również 8 stanowisk komputerowych.

fot. Krzysztof Kołodziejczyk

Biblioteka WIMiR posiada nowoczesny system ochrony i identyfikacji księgozbioru firmy ARFIDO, który działa w oparciu o technologie identyfikacji za pomocą fal radiowych RFID (Radio Frequency Identification). Umożliwia on ochronę na różnych poziomach – od rozpoznawania książki przenoszonej przez bramkę zabezpieczającą, po automatyczne porządkowanie i przeprowadzanie kontroli księgozbioru bez zdejmowania książek z półek. Do tego służy urządzenie składające się z ręcznego czytnika i przenośnego komputera.

System ARFIDO połączony jest z systemem bibliotecznym Patron w wersji 3.0.5., który jako nowoczesny system informatyczny obsługuje moduły: gromadzenie, opracowanie, udostępnianie.

System ARFIDO umożliwia czytelnikowi samodzielne wypożyczanie i zwrot książek.

Uruchomiony został również katalog online OPAC, co daje czytelnikowi możliwość przeglądania zasobów, przeglądania swojego konta bibliotecznego oraz kontaktu z bibliotekarzem.

fot. Krzysztof Kołodziejczyk

Biblioteka WIMiR, po wielu latach borykania się z problemami lokalowymi, znalazła wreszcie swoją stałą, przestronną siedzibę. Umożliwia to jej dalszy rozwój, pracownikom poprawia komfort pracy, a studentom stwarza odpowiednie warunki do nauki, dając możliwość szybkiego i sprawnego dostępu do fachowej literatury.

oprac. Irena Zajdel, Jolanta Zagórna