Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
06 lipiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla profesora Jakuba Siemka
31 styczeń 2011

Profesor Jakub Siemek otrzymał Nagrodę Ministra, indywidualną, trzeciego stopnia za osiągnięcia organizacyjne. Minister prof. Barbara Kudrycka, przyznała Profesorowi nagrodę za pracę w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w okresie 2007–2010, w której pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji VI Nauk Technicznych i członka Prezydium Komisji.

Profesor Jakub Siemek, został również wybrany Wiceprezesem Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk. (red)