Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
22 listopad 2019
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Przemówienie Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH prof. Piotra Czai
31 styczeń 2011

wygłoszone podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH z okazji górniczego święta „Barbórki 2010” w dniu 10 grudnia 2010

Magnificencjo Rektorze, Państwo Ministrowie,
Panowie Parlamentarzyści i Senatorowie,
Wysoki Senacie, Drodzy Goście, Panie i panowie

Mija kolejny rok, rok wielkich nadziei i oczekiwań, rok naznaczony żalem, smutkiem i emocjami, będącymi następstwem wielu wydarzeń, które dotknęły nasz kraj, nasze środowisko. Nas zgromadzonych pod zielono-czarnym sztandarem górniczego stanu z jednej strony dręczą myśli i troska o losy polskiego górnictwa, a z drugiej strony krzepią liczne nasze zabiegi przekonywujące o świetności polskiego – górniczego stanu.

Wspaniałym dowodem świetności górniczego stanu w skali światowej były wydarzenia po Chilijskiej katastrofie górniczej, która pokazała, potęgę i nieprzewidywalność natury – czyli to z czym zawsze muszą się liczyć górnicy, ale pokazała też potęgę i moc górniczej mądrości i solidarności oraz siłę nadziei, wiary i wzajemnej współpracy, która jak widzieliśmy czyni cuda.

My w Polsce od lat zmagamy się z falowaniem poglądów na temat górnictwa. Są okresy lepsze i są okresy gdy najmocniejsi zaczynają tracić wiarę. Są ośrodki, które rozumieją do końca rolę górnictwa w gospodarce – i są ośrodki – wydawałoby się ludzi światłych – których przedstawiciele są w stanie powiedzieć, że „węgiel jest polskim przekleństwem”. A tym czasem – węgiel jako pierwiastek – w 2010 roku znalazł się na świeczniku. Obydwie Nagrody Nobla z chemii i fizyki dotyczą węgla.

Polska wydobywa obecnie ponad 420 mln. ton różnorodnych surowców w przeszło 5000 zakładach górniczych. Mówiliśmy o tym wiele na IX Krajowym Zjeździe Górnictwa Odkrywkowego, którego obrady odbywały się tu na naszej uczelni, a którego organizatorami byliśmy my – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Te surowce mogą wydobywać tylko górnicy: dobrze przygotowani, dobrze wyszkoleni, dobrze zarządzani i dobrze opłacani. Poza tym czwartym wymogiem pozostałe trzy to w dużej mierze zadanie dla nas – uczelni górniczej, ale i w dziele edukacji nie możemy być sami. Bez wszechstronnej współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i z szeroko rozumianym „przemysłem” nasze nawet najlepsze chęci nie wystarczą.

„Kryształową Barbórkę” odbiera prof. Kazimierz Sztaba - fot. ZS

Patrząc na dzisiejszą aulę widzę i wiem że nie jesteśmy sami. Widzę, że środowisko nasze od zawsze było – jest i będzie – nadal solidarne, a dowodem na to jest dzisiejsza państwa obecność tu w murach naszej uczelni. Dziękuję wam wszystkim, serdecznie pozdrawiam i witam.

Pozwólcie więc, że do słów powitania pana rektora dołączę słowa pozdrowienia płynące z od nas wszystkich – od nas pracowników Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

Szczególnie pragnę pozdrowić wszystkich moich kolegów dziekanów wydziałów mających w swoim profilu nauki górnicze i geologiczne – funkcjonujących tu w kraju jak również w krajach ościennych do których dołącza dziś Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie pan prof. Jerzy Hajduk. Witam Was serdecznie panowie dziekani! Pozdrawiam licznie przybyłe delegacje krajowego przemysłu wydobywczego wszystkich branż. Pozdrawiam przedstawicieli świata nauki. Pozdrawiam członków delegacji zagranicznych z Niemiec, Kanady, Rosji, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej, z Ukrainy.

Serdecznie pozdrawiam i serdecznie witam wszystkich!

Panie Rektorze, Szanowni Państwo

Wedle starej górniczej tradycji „Barbórka” jako święto była okazją do refleksji nad czasem minionym. Dla Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii był to czas – poza tragiczną śmiercią prof. Andrzeja Hebdy – można powiedzieć czas względnie pomyślny.

Chciałbym teraz przekazać państwu kilka informacji, które przy dobrej woli można by zaliczyć do naszych sukcesów akademickich.

W zakresie edukacji i badań:

Niewątpliwym sukcesem i dowodem wytężonej pracy jest zakwalifikowanie naszego wydziału do pierwszej kategorii jednostek naukowo-badawczych w kraju, według najnowszych kryteriów ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ważnym dla uczelni, a szczególnie dla wydziału było uhonorowanie prof. Zdzisława Bieniawskiego tytułem Doktora Honoris Causa AGH, którą to uroczystość przeżywaliśmy dokładnie miesiąc temu oraz odnowienie doktoratu po 50 latach profesora H. Filcka, które miało miejsce przedwczoraj.

Sukcesem jest też nasza oferta edukacyjna, która mimo pojawiającego się niżu demograficznego wzbudziła zainteresowanie – wedle raportu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – aż 3776 kandydatów (1 miejsce w uczelni), z których 1280 otrzymało nasze indeksy na wszystkich stopniach i formach kształcenia, z czego na kierunku górnictwo i geologia 637 osób przy liczbie kandydatów na jedno miejsce wynoszącej 1,3.

Cieszy nas w miarę dobra kondycja naszych studiów niestacjonarnych prowadzonych zarówno w Krakowie jak również w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych. W tym szczególnie ZOD Jastrzębie gdzie obecny stan jest wynikiem wspaniałej współpracy z Urzędem Miasta Jastrzębia i osobiście z panem Prezydentem Marianem Janeckim, którego pozdrawiam i gratuluję wyboru na kolejną kadencję.

„Kryształową Barbórkę” odbiera prof. Jerzy Bednarczyk (Poltegor Instytut we Wrocławiu) - fot. ZS

Sukcesem ubiegłego roku było uzyskanie prawa do doktoryzowania w dyscyplinie nauki inżynieria środowiska, które to prawo zostało już zmaterializowane pierwszym doktoratem i to doktoratem wyróżnionym przez Radę Wydziału. W dyscyplinie tej mamy już otwarte 3 kolejne przewody doktorskie w tym jeden w języku angielskim, doktoranta ze Szwajcarii. Po zakończeniu tych przewodów wydział wystąpi o prawa do habilitowania.

Mając prawo do doktoryzowania w dwóch dyscyplinach nauki, znacząco rozszerzyliśmy zakres działania naszego Studium Doktoranckiego – III stopnia edukacji akademickiej. Studiuje już w nim 41 osób. W bieżącym roku decyzją Rady Wydziału nasze Studium Doktoranckie zostało gruntownie zreorganizowane. Zostały zweryfikowane programy kształcenia, a dotychczasowy sztywny system specjalnościowy został zastąpiony systemem charakteryzującym się „głęboką elastycznością studiowania” w systemie blokowym.

Powiodła się także tegoroczna edycja wakacyjnego programu pod nazwą „Sommer School of Mining Engineering” organizowanego w ramach International University of Resources.

W zakresie dyplomowania w bieżącym roku wypromowaliśmy łącznie 488 (w roku ubiegłym 490) absolwentów na wszystkich 4 kierunkach studiów. W tym 192 na kierunku górnictwo i geologia. Najlepsi rozpierzchną się pewno po świecie. Przykładowo zeszłoroczny nasz absolwent dzisiaj rozbudowuje największą komunikacyjną budowlę świata – Kanał Panamski jako inżynier strzałowy w jednej z firm zajmującej się techniką strzelniczą.

Podobnie jak w roku ubiegłym odnieśliśmy sukces uzyskując finansowanie w projekcie PO-KL dla kierunku zamawianego Budownictwo” prezentując wniosek zatytułowany „Inżynier budownictwa – pewniak na rynku pracy”. W ten sposób obecnie mamy wsparcie finansowe MNiSzW już dla 3 naszych kierunków kształcenia.

Omawiając problemy edukacji nie sposób nie wspomnieć o sprawie, która w listopadzie odbiła się szerokim echem w mediach. Rzecz tyczy się –górnictwa morskiego. Gościmy dziś prof. Jerzego Hajduka – dziekana Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie – który o morzu i pływaniu wie wszystko. My wiemy wiele o eksploatacji i przetwórstwie surowców – również tej podwodnej – choć przyznam się, że nie z głębokości mierzonej w kilometrach. To nowe wyzwanie i spojrzenie daleko za horyzont czasu. I tak:

to że dno mórz i oceanów jest miejscem zalegania wielu cennych surowców nie tylko metalicznych – to wiemy wszyscy,

to że gromadzi się tam też również węgiel asymilowany w dużych ilościach z powietrza atmosferycznego przez wszystkie formy życia morskiego – o tym niestety nie wiedzą chyba ośrodki opętane współczesną ideologią zagłady świata przez dwutlenek węgla – w oceanach spoczywa 45% węgla (pierwiastka chemicznego C) obecnego w skorupie ziemskiej,

to że ludzkość będzie musiała po nie kiedyś sięgnąć to też jest prawie pewne.

Ale na dzisiaj – poza nielicznymi ekspertami Inter Ocean Metal – brak jest kadry, która potrafi prowadzić odpowiednie badania służące udokumentowaniu złóż i dalej ewentualnej ich eksploatacji oraz przetwórstwie. Dlatego, zgodnie z zapisami naszej strategii wydziałowej podejmujemy wspólnie z Akademią Morską w Szczecinie próby zorganizowania takiego kształcenia, które powoli pozwoliłoby wypromować ludzi (w cudzysłowie) „zarażonych morzem i górnictwem” jednocześnie.

„Kryształową Barbórkę” odbiera mgr inż. Stanisław Malik - fot. ZS

W zakresie badań naukowych i realizacji projektów:

W bieżącym roku, w maju, ruszył wielki projekt strategiczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczący zgazowania węgla, w którym Wydział Górnictwa i Geoinżynierii współdziałając z Wydziałem Energetyki i Paliw AGH, Wydziałem Zarządzania jak również Głównym Instytutem Górnictwa oraz Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu będzie realizował bardzo ważne dla projektu badania innowacyjne.

W październiku br. roku dotarła do nas miła wiadomość z Brukseli o zaakceptowaniu i finansowaniu prze Unię Europejską w ramach programu INTERREG IVB dużego projektu o skróconej nazwie „Min Novation” (Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network), którego Wydział Górnictwa i Geoinżynierii jest Liderem. Jest to nowe wzywanie – bo wydział wielokrotnie uczestniczył w takich programach, ale po raz pierwszy jest koordynatorem projektu, w którym bierze udział 10 partnerów z 6 europejskich krajów nadbałtyckich.

Obok podstawowego celu jakim jest dydaktyka, w bieżącym roku realizowaliśmy łącznie ponad 110 ważnych dla gospodarki i środowiska projektów i tematów badawczych.

Nasi pracownicy opublikowali 314 artykułów wydali 11 monografii oraz uczestniczyli w ciekawych i nietypowych pracach jak:

– remont Krzyża na Giewoncie,

– badania geoinżynierskie dla panteonu narodowego w podziemiach kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie,

– projektowaniu tunelu drogowego na „Zakopiance” pod górą „Luboń Mały”,

– badanie oddziaływania na otoczenie robót strzałowych prowadzonych w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych – zaprojektowana w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego Kopalniana Stacja Monitoringu drgań pracuje już w 13 kopalniach, co pozwala na wykonywanie robót strzałowych z pełną świadomością bezpieczeństwa dla otoczenia.

W zakresie spraw organizacyjnych i gospodarczych:

– warto podkreślić, że w miejsce dwóch, powstała jedna nowa i silna katedra „Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców”,

– i warto wspomnieć o przeprowadzonych remontach oraz modernizacji laboratoriów naukowych i dydaktycznych w tym głównie dla kierunku Inżynieria Środowiska, a także o restrukturyzacji Centralnego Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych w Regulicach.

W tym miejscu pragnę gorąco podziękować władzom uczelni oraz wszystkim moim współpracownikom, którzy swoją aktywnością tu w uczelni, w przemyśle, w kraju i poza jego granicami budują dobrze odbierany wizerunek Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

Dziękuję również serdecznie Wam drodzy goście – szczerze i z oddaniem zaangażowanym w polskie górnictwo. Podobnie dziękuję również tu obecnym przedstawicielom władz samorządowych Jaworzna, Jastrzębia, Katowic, Libiąża i Wodzisławia – miast, dla których głównie pracują nasze Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne.

Bardzo dziękuję wszystkim zagranicznym instytucjom i uniwersytetom za wszystkie działania jak praktyki, staże, wycieczki techniczne, dzięki którym nasz wydział włącza się w europejskie problemy nauki i edukacji.

Koncernowi RAG Anthrazit Ibbenburen GmbH za 31 lat praktyk zawodowo-językowych dla naszych studentów.

Especilay thanks to our guest from RAG Anthrazit Ibbenbüern GmbH in Germany, where since 31 years our students can train really high developed underground mining technology.

fot. ZS

Szanowni Państwo

Barbórkowe spotkanie to miejsce, gdzie nie można nie mówić o sprawach górnictwa – naszego narodowego skarbu i naszej europejskiej specjalności. W tej sprawie obszernie wypowiedział się Rektor AGH – więc ja podpisując się pod słowami rektora w trosce o państwa czas i cierpliwość wątek ten pominę.

Panie Rektorze,
Szanowni Państwo

Wszystkim Gościom dzisiejszej uroczystości jeszcze raz serdecznie dziękuję za obecność wśród nas. Całej braci górniczej składam serdeczne życzenia: Jako spadkobiercy idei naszego Patrona Stanisława Staszica – nie pozwólmy naszemu narodowi utracić niepodległości gospodarczej, o którą On tak wytrwale walczył wszelkimi metodami.

Niech dostarczanie surowców dla gospodarki i kraju, niesie nam radość i satysfakcję.

„Święta Barbaro” pomagaj nam,

„Święta Barbaro” miej w swojej opiece nas członków górniczego stanu! – Tu w uczelni i tam na stanowiskach górniczej pracy.

Miej w swojej opiece nasz ciężki górniczy trud i nasz prześwietny górniczy stan.

Bracia górnicy – Szczęść Boże wszystkim!!!

Panie Rektorze, Szanowni Państwo

Na zakończenie pragnę poinformować, że Wydział Górnictwa i Geoinżynierii po raz trzeci uhonorował osoby, które przyczyniły się do jego rozwoju naszym wydziałowym wyróżnieniem zwanym „Kryształowa Barbórka”.

Ponieważ lista zasług wszystkich Laureatów jest bardzo długa, więc pozwólcie państwo, że zamknę ją, w krótkim stwierdzeniu – zrobili dla wydziału bardzo wiele. Na listę laureatów wyróżnienia w tym roku wpisani zostaną:

nr 9. prof. Kazimierz Sztaba

nr 10. prof. Mieczysław Jawień

nr 11. prof. Jerzy Bednarczyk (Poltegor Instytut we Wrocławiu).

nr 12. mgr inż. Stanisław Malik

Laureatom serdecznie gratuluję i bardzo proszę o wystąpienie przed stalle celem odebrania wyróżnienia, panów prodziekanów – proszę o pomoc w przeprowadzeniu ceremonii wręczenia wyróżnienia.


Spotkanie Gwarków - 10 grudnia 2010

fot. ZS
fot. ZS
fot. ZS
fot. ZS

Więcej fotografii z uroczystości pod adresem:

http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=204

http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=205