Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 maj 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Ekologicznym tropem po Szwecji i Danii

Z inicjatywy prezesa Polskiego Klubu Ekologicznego prof. Adama Guły z AGH, 28 sierpnia 2010, student 4-go roku Wydziału Energetyki i Paliw AGH Radosław Bondyra wyruszył do Szwecji i Danii w celu zapoznania się z najnowszymi w Europie technologiami energetyki odnawialnej oraz jądrowej. W czasie sześciodniowego pobytu zapoznał się z unijną legislacją obejmującą swym tematem zagadnienia ekologii oraz energetyki odnawialnej. Tura studyjna została zorganizowana przez sieć organizacji pozarządowych International Network for Sustainable Energy1 (INforSE – Europe2).

Opiekunami byli koordynatorzy projektu INforSE – Europe, Gunnar Boye Olesen i Judit Szoleczky. W turze studyjnej brali udział także reprezentanci innych krajów: Białoruś reprezentowali przedstawiciele: Center of Environmental Solutions, Minsk Division of International Academy of Ecology i Ecodome, Łotwę Latvian Green Movement, a Estonię TAASEN Renewable Energy Center.

Program obejmował wizytę w Agencji ds. Energii Regionu Skanii (Skåne Energy Agency) w Malmö, gdzie zaprezentowano zasady działania organizacji wspierających rozwój energetyki odnawialnej w Szwecji. Przedstawiono również obecną sytuację i obrane cele polityki energetycznej dla regionu Skanii. Aktualnie w Malmö jest zainstalowanych ok. 4000 m2 kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepła i ok. 3000 m2 paneli fotowoltaicznych generujących energię elektryczną. Po mieście przemieszcza się 450 autobusów napędzanych biogazem, wytwarzanym m.in. z odpadów organicznych, ścieków, nawozów i pozostałości z gospodarstw rolnych. W ramach dalszych prac rozwoju systemów proekologicznych w regionie planuje się inwestycje w energetykę wodorową, a głównym celem agencji jest osiągnięcie 50% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku.

Uczestnicy tury studyjnej - fot. arch. autora

Kolejnym etapem wyjazdu było zwiedzanie nowopowstałego osiedla 36 domów energooszczędnych na przedmieściach Helsingborgu, które zużywają 55 KWh/m2 w skali roku. Osiedle jest wyposażone w 48 kolektorów słonecznych dla ogrzewania wody użytkowej, które wytwarzają 92 MWh/rok. Domy ogrzewane są z ciepłowni na biomasę.

Następnie w Ekocentrum w Goteborgu grupa mogła uczestniczyć w dyskusjach z publicystami oraz przedstawicielami organizacji rządowych i pozarządowych. Poruszony został problem odpadów poprodukcyjnych z elektrowni jądrowych. Obecnie w Szwecji pracuje 10 reaktorów jądrowych w trzech elektrowniach. Najstarszy z nich został wybudowany w 1980 roku. Szwedzka Organizacja ds. Zarządzania Paliwem Nuklearnym oraz Odpadami (SKB) opracowuje metody składowania radioaktywnych odpadów zebranych przez 30 lat. Najnowsza koncepcja polega na wstępnym podziale zużytego paliwa na dwie grupy: niskiego/średniego zagrożenia oraz wysokiego zagrożenia. Pierwsza grupa będzie składowana na terenie elektrowni jądrowej w miejscowości Forsmark, a neutralizacja drugiej będzie odbywała się dwuetapowo: (1) tymczasowe przechowywanie w basenach wodnych 50 metrów pod ziemią na terenie elektrowni w Oskarshamn; (2) składowanie w podziemnym magazynie innowacyjną metodą KBS – umieszczenie odpadów radioaktywnych w pojemnikach z miedzi i gliny na głębokości od 3 do 5 kilometrów pod ziemią (szwedzcy naukowcy wzięli tu pod uwagę wpływ epoki lodowcowej). Składowanie odpadów w taki sposób zapewni trwałość rzędu 100 000 lat.

Kolejnymi etapami było: zwiedzanie biogazowi umiejscowionej przy oczyszczalni ścieków, farmy turbin wiatrowych oraz nowoczesnego osiedla domów energooszczędnych. Przedstawiono również wizję miasta korzystającego w 100% ze źródeł energii odnawialnych. Do realizacji tej wizji przystąpiono w miejscowości Frederikshavn leżącej na północno-wschodnim wybrzeżu Danii. Według planów, cel ma być osiągnięty do 2015 roku, a energia będzie pozyskiwana z wiatru, biogazu oraz spalania odpadów komunalnych. Na dzień dzisiejszy miasto już może się pochwalić 40% udziałem energii odnawialnej.

Reasumując, wyjazd dostarczył jej uczestnikom szerokiej wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu energii odnawialnych, energii jądrowej oraz efektywności energetycznej.

Radosław Bondyra

1 Prof. Guła był współzałożycielem sieci INforSE w czasie Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w roku 1992

2 http://www.inforse.org/europe/INFORSE-
-Europe_polish.htm