Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
06 lipiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych – mały jubileusz!

W dniach 23-25 września 2010, mury naszej uczelni były świadkami kolejnego wydarzenia integrującego społeczność doktorantów i młodych pracowników nauki. W tym czasie, pod hasłem zaczerpniętym z Ody do Młodości Adama Mickiewicza: „Młodości! Dodaj mi skrzydła! czyli nauka i technika oczami młodych uczonych”, odbyła się piąta, jubileuszowa Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, nad którą patronat objęło Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali Prorektor ds. Nauki AGH prof. Tomasz Szmuc oraz Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. Janusz Żmija.

W czasie sesji plenarnej, która odbyła się w Auli Centrum Dydaktyki AGH (U-2) mogliśmy wysłuchać niezwykle interesujących wykładów z zakresu poszczególnych sesji tematycznych V KKMU. Pierwszy wykład pt. „Kolejne ciekawe pogranicze nauk: psychologia i informatyka” wygłosił prof. Ryszard Tadeusiewicz (AGH), następnie kontrowersyjny problem pt. „Rośliny genetycznie modyfikowane – produkty biotechnologii w środowisku” przybliżył słuchaczom dr hab. inż. Rafał Barański (UR w Krakowie), dr hab. inż. Mikołaj Morzy z Politechniki Poznańskiej wygłosił referat pt. „Nauka i pseudo-nauka, czyli dlaczego większość z nas wierzy w bajki?”, natomiast prof. Krzysztof Kułakowski (AGH) zaprezentował wykład pt. „Symulacja uczuć negatywnych”.

Nowym elementem w programie sesji plenarnej konferencji był koncert muzyczny w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego Brillante. Artystki brawurowo wykonały m.in. utwory klasycznie: Vivaldiego, Czajkowskiego, Bacha, Webbera oraz bardziej rozrywkowo: Lennona & McCartneya, Bacha i Piazzolli.

Po zakończeniu sesji plenarnej, uczestnicy konferencji udali się na dalsze obrady w podziale na sesje tematyczne: nowe techniki i technologie, inżynieria środowiska, nauki ekonomiczne oraz nauki społeczne i humanistyczne. W ramach każdej z ww. sesji przeprowadzony został konkurs na najlepszy referat, a laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe.

Przyjemnym zakończeniem konferencji był poranny spacer po Wzgórzu Wawelskim, najstarszych uliczkach Krakowa, Krakowskim Rynku zwieńczony zwiedzaniem na nowo otwartego muzeum – Galerii Sztuki Polskiej w Sukiennicach.

fot. arch. autora

Wszystkie referaty uczestników konferencji zostały opublikowane w piątym tomie Materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych. Najlepsze z nich mają szansę na publikację w punktowanych czasopismach: Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Polityka Energetyczna, Inżynieria Biomateriałów, Materiały Ceramiczne, Przegląd Górniczy, Wiadomości Górnicze, Współczesne Zarządzanie oraz Ecological Chemistry and Engineering.

Konferencję zorganizowała Grupa Naukowa Pro Futuro z pomocą administracyjną Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej.

Organizację konferencji umożliwiło wsparcie ze strony takich firm i organizacji jak: TAURON Polska Energia SA (Srebrny Sponsor), EuRoPol GAZ SA (Srebrny Sponsor), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (Brązowy Sponsor), Kompania Węglowa SA (Brązowy Sponsor), Gaz SYSTEM (Brązowy Sponsor), Grupa LOTOS SA (Partner), Karpacka Spółka Gazownictwa (Sponsor) oraz Jastrzębska Spółka Węglowa SA (Sponsor).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Krakowskich Konferencji Młodych Uczonych, sympatykom Grupy Naukowej Pro Futuro oraz osobom wspierającym wszystkie nasze działania.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Więcej informacji o działalności Grupy i naszych konferencjach znajduje się na stronie www.profuturo.agh.edu.pl

Małgorzata Śliwka
Grupa Naukowa Pro Futuro