Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Informacje Kadrowe

Z postanowienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia „Krzyża Zasługi” za czyny przekraczające zakres zwykłych obowiązków została odznaczona:

Srebrnym Krzyżem Zasługi

– mgr Agnieszka Zych
Biblioteka Główna

Z postanowienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o nadaniu „Medali za Długoletnią Służbę” za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej zostali odznaczeni:

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

– dr Wiesław Kurpiewski
Wydział Humanistyczny

– mgr Marta Małgorzata Kuryłowicz-Kuhny
Studium Języków Obcych

– mgr Katarzyna Magdalena Maciejowska
Biblioteka Główna

– dypl. ekon. Teresa Ozga
ACK „Cyfronet”

– prof. dr hab. inż. Stanisław Piróg
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

– mgr Ewa Maria Postawa
Biblioteka Główna

– inż. Grażyna Stanisława Ryczek
Biblioteka Główna

– prof. dr hab. inż. Robert Franciszek Schaefer
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

– mgr Ewa Aniela Szaflarska
Biblioteka Główna

– Grażyna Stanisława Wilczak
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

– mgr Ewa Józefa Wójcik
Studium Języków Obcych

– dr inż. Jerzy Załucki
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

– Joanna Kożuch
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

– dr inż. Jerzy Mieszaniec
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Minister Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przyznał wyróżniającym się nauczycielom akademickim Medal Komisji Edukacji Narodowej

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii:

– dr inż. Stanisław Hachaj

– dr inż. Katarzyna Poborska-Młynarska

– dr inż. Jan Winzer

– dr inż. Jerzy Załucki

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

– dr inż. Barbara Bisztyga

– dr inż. Aleksander Dziadecki

– prof. dr hab. Marek, Romuald Ogiela

– dr inż. Jacek Ostrowski

– dr inż. Adam Penczek

– dr hab. inż. Andrzej Skulimowski – prof. nadzw.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

– dr inż. Stanisław Flaga

– dr inż. Waldemar,Stanisław Rączka

– dr hab. inż. Jacek Snamina – prof. nadzw.

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

– dr hab. inż. Jan Golonka – prof. nadzw.

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

– prof. dr hab. inż. Jan Chłopek

– dr hab. inż. Ryszard Lech – prof. nadzw.

– dr inż. Marcin Środa

Wydział Odlewnictwa

– dr hab. inż. Witold Krajewski – prof. nadzw.

– dr hab. inż. Jerzy Zych – prof. nadzw.

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

– prof. dr hab. inż. Stanisław Dubiel

– dr inż. Alicja Frysztak-Wołkowska

– dr inż. Mariusz Łaciak

– dr inż. Czesława Ropa

– dr inż. Tadeusz Solecki

Wydział Energetyki i Paliw

– dr inż. Jerzy Górecki

– dr Andrzej Krzyżanowski

– dr inż. Elżbieta Vogt

Wydział Humanistycznego

– dr hab. Maciej Uliński – prof. nadzw.