Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
30 czerwiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Energetycy na tropach reakcji łańcuchowej

Początek października to kolejne zadanie studentów „zamawianych” z Wydziału Energetyki i Paliw AGH. Tym razem dziesięcioro z nas odbywało dwutygodniowy staż w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku pod Warszawą.

Zajęcia rozpoczęła część wykładowa obejmująca podstawowe zagadnienia z zakresu promieniotwórczości naturalnej i sztucznej. Zajęcia obejmowały wykłady prowadzone przez specjalistów, dotyczące różnych zagadnień. Dowiedzieliśmy się m.in. o źródłach i zastosowaniach promieniowania jonizującego, jego biologicznym działaniu i ryzyku z tym związanym, o naturze dualizmu korpuskularno-falowego, poznaliśmy podstawowe zagadnienia energetyki jądrowej, poszerzyliśmy swoją wiedzę dotyczącą techniki akceleratorowej i zastosowań akceleratorów w medycynie, zapoznaliśmy się z jonowymi technikami modyfikacji własności powierzchni materiałów

fot. arch. autora

Uzupełnieniem wykładów były liczne ćwiczenia laboratoryjne przeprowadzane w zespołach dwu osobowych pod okiem kadry instytutu oraz wizyty w laboratoriach wydziałów instytutu oraz Instytutu Energii Atomowej „Polatom”, które chętnie odsłaniały swoje tajemnice. Dzięki staraniom naszych opiekunów i uprzejmości pracowników mieliśmy okazję „dotknąć’ prawdziwy reaktor jądrowy (Maria), poznać Laboratorium Badań Materiałowych, Ośrodek Radioizotopów, Zakład Fizyki Plazmy, Zakład Detektorów i Elektroniki Jądrowej, Zakład Modyfikacji Materiałów, Zakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek czy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

fot. arch. autora

Ostatniego dnia naszego stażu miało miejsce seminarium dotyczące przeprowadzonych przez nas eksperymentów. Każdy zespół dokładnie omawiał badane zjawisko, wyniki eksperymentów i odpowiadał na pytania kadry, bądź reszty studentów. Wszystkie eksperymenty i wykłady były bardzo pouczające, dawały możliwość samodzielnego myślenia i dochodzenia do właściwego rozwiązania. Wszelkie wątpliwości były od razu po konsultacjach rozwiewane. Na stażu dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, pracownicy IPJ i IEA starali się wyjaśnić różne wątpliwości, odpowiadać na wszystkie pytania oraz obalać mity dotyczące promieniowania i energii jądrowej. Na zakończenie otrzymaliśmy stosowne certyfikaty odbycia stażu w IPJ.

Oprócz nauki i czasu spędzonego na studiowaniu otrzymanych materiałów mieliśmy okazję, podczas wolnego weekendu, zwiedzać Warszawę. Niezmiernie pomocny był w tej kwestii jeden z doktorantów pracujących w IPJ, który pokazał nam najważniejsze i najpiękniejsze miejsca stolicy. Na trasie dwudniowego spaceru znalazły się między innymi: Stare Miasto z Zamkiem Królewskim, Belweder, Łazienki, Muzeum Pałac w Wilanowie i Muzeum Powstania Warszawskiego.

fot. arch. autora

Czas spędzony w IPJ i w Świerku będziemy wspominać bardzo długo i przyjemnie, a zdobyta wiedza i doświadczenie zapewne zaprocentują nam w przyszłości. To niezwykle interesujące spotkanie z energią jądrową mogło się odbyć dzięki staraniom naszego Prodziekana ds. Kształcenia WEiP pana dr inż. Leszka Kurcza i przychylności kierownictwa IPJ w Otwocku w osobach panów prof. prof. Grzegorza Wrochny i Ludwika Dobrzyńskiego, za co serdecznie im dziękujemy. Mieliśmy podczas stażu także dostęp do wielu opracowań naukowych, dzięki którym mogliśmy dodatkowo rozwijać swoją wiedzę, a także przygotować jeden z posterów na zbliżającą się zakopiańską konferencję „Surowce–Energia–Klimat” organizowaną przez Instytut Gospodarki Paliwami i Energią PAN w Krakowie, na którą zostaliśmy przyjęci dzięki uprzejmości dyrektora instytutu pana prof. Eugeniusza Mokrzyckiego. Po powrocie do Krakowa mamy więc tylko chwilę na przepakowanie się i wyjazd na naszą pierwszą tak dużą konferencję i debiut w roli autorów referatów na sesję posterową. Cieszymy się, że dzięki studiom na kierunku energetyka prowadzonym na naszym Wydziale Energetyki i Paliw i możliwości udziału w programie studiów na kierunkach zamawianych, możemy w sposób bardzo ciekawy i atrakcyjny poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Życzymy naszym koleżankom i kolegom aby także mieli takie okazje do podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Marcin Michniak
Rafał Polepszyc