Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
06 lipiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Media o AGH

Przepłynęli kajakiem z Krakowa do Gdańska
Polska Dziennik Bałtycki 1.9.2010

Tomasz Rzechowicz i Maciej Srokowski przepłynęli 880 kilometrów w 17 dni. Podróż rozpoczęli w Krakowie. Tam też kupili kajak za 300 zł, który łatali, malowali i doprowadzali do użytku przez ponad miesiąc. Nigdy wcześniej nie byli na spływie. Na wyprawę Kraków – Gdańsk wyruszyli, bo szukali interesującego sposobu na wakacje i założyli się z kolegami, że dadzą radę. Studenci krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej nie spodziewali się ani trudnych warunków na rzece, ani tego że trasę przepłyną w tak szybkim tempie. – Prawie dwukrotnie wyprzedziliśmy uczestników zeszłorocznej „Ekspedycji Wisła”, którzy trasę dłuższą o niecałe 100 kilometrów pokonali w ponad miesiąc – mówi Tomasz Srokowski. – Jesteśmy dumni, ale tak naprawdę nie chodziło nam o czas, tylko o to że damy radę mimo kryzysów.

Edukacja online rośnie w siłę
Gazeta Wyborcza 2.9.2010

Musisz powtórzyć trudny materiał do sprawdzianu? Przygotowujesz się do matury? Nie rozumiesz materiału? Wystarczy kliknąć! – rośnie liczba e-learningowych ofert dla uczniów.

W Krakowie na rynku ofert e-learning owych zdecydowanie przoduje Akademia Górniczo-Hutnicza. W1996 roku uczelnia rozpoczęła pierwsze w Polsce prace nad wykorzystaniem Internetu w nauczaniu, a w 2006 roku otworzyła świetnie prosperujące Centrum e-learningu. Nowoczesna jednostka akademicka stworzyła specjalny program kształcenia nie tylko dla studentów, ale również dla uczniów gimnazjów i liceów. Uczelnia od lat pomaga krakowskim szkołom wdrażać innowacyjne programy edukacyjne, a także oferuje maturzystom darmowe kursy dokształcające z matematyki, fizyk ii chemii.

Superkomputer
Dziennik Polski 4.9.2010

Akademia Górniczo-Hutnicza udostępni wkrótce nowoczesny superkomputer, na którym badacze z całego kraju będą mogli wykonywać obliczenia naukowe. – Do tej pory, aby realizować obliczenia wielkiej skali, należało lokalizować je poza granicami naszego kraju, a wymagało tego prowadzenie wielu zaawansowanych badań, realizowanych także w Krakowie – mówi prof. Kazimierz Wiatr, dyrektor CYFRONETU z AGH. Superkomputer zostanie kupiony i udostępniony w ramach Programu Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW). Projekt jest realizowany przez trzy ośrodki naukowe: Kraków, Poznań i Warszawę. – Spodziewamy się, że już jesienią naukowcy z całej Polski będą mogli nieodpłatnie korzystać z tego supernowoczesnego sprzętu – mówi prof. Wiatr.

W Krakowie obraduje
IX Zjazd Górnictwa Odkrywkowego
Gazeta.pl 9.9.2010

Dwudniowy zjazd rozpoczął się w czwartek w Krakowie. Uczestnicy zjazdu podkreślali, że działalność górnicza jest nierozerwalnie związana z terenem występowania złoża i nie da się jej przenieść w inne miejsce. „Chronimy różne dobra, na przykład przyrodę, ale to nie wyklucza konieczności ochrony bogactwa narodowego, jakim są kopaliny. Te sprawy powinny być rozstrzygane na szczeblu krajowym. Nie może być tak, że pojedyncza gmina chce lub nie chce ochrony lub wykorzystania jakiegoś złoża” – podkreślił prof. Zbigniew Kasztelewicz z Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH w Krakowie. Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH prof. Piotr Czaja zwrócił uwagę, że węgiel jest polskim dobrem narodowym, które wymaga szczególnego traktowania. „W Legnicy mamy złoże węgla, które przy intensywnym wydobyciu 25 mln ton rocznie wystarczy na 400 lat. To kapitalny zasób energii zgromadzony przez miliony lat, ale okazuje się, że jeden protest małej gminy może to wszystko zniweczyć. W ten sposób niewielka społeczność decyduje o tym bogactwie narodowym, które powinno być wspólne” – dodał.

Nie tylko techniczne w AGH
Puls Biznesu 10.9.2010

Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza oferuje łącznie ponad 90 kierunków studiów podyplomowych. Mimo to w nowym roku akademickim planuje otworzyć kolejnych dziewięć: Diagnoza i przeciwdziałanie problemom społecznym, e-Biznes: poprawa efektywności organizacji przy wykorzystaniu technologii IT, Facility Management, Geoenergetyka i geoinżynieria, Geologia górnicza, Lotniczy i naziemny skaning laserowy, Nowoczesne materiały i techniki w budownictwie, Odpady w kopalniach – prawo, technologia, środowisko, Socjologia marketingu – analiza rynku i zachowań konsumenckich w warunkach kryzysu. W AGH można też już studiować MBA.

Artysta, fizyk i programista w jednym
Rzeczpospolita 10.9.2010

– Gwałtownie zwiększająca się moc obliczeniowa, rozmiar monitora, moc karty graficznej w niskobudżetowych komputerach typu PC, a nawet dwurdzeniowych laptopach; rozpowszechnienie się komputerów w firmach, domu, szkołach podstawowych i średnich powodują, że grafika komputerowa staje się atrakcyjną drogą wykorzystania komputera w przemyśle rozrywkowym, dydaktyce i w pracy zawodowej – mówią przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na dwóch wydziałach Akademii Górniczo-Hutniczej stworzono studia związane z grafiką komputerową. I tak na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki można wybrać nowoczesną grafikę komputerową. Natomiast na Wydziale Matematyki Stosowanej na grafikę komputerową. – Studia pod nazwą nowoczesna grafika komputerowa wystartowały w momencie powstania wyspecjalizowanego Lab Grafiki, które jest jednym z najnowocześniejszych tego typu laboratoriów w Polsce – opowiada prof. Tadeusz Szuba, kierownik studiów.

Przedsiębiorcy będą kształcić studentów
Dziennik Gazeta Prawna 15.9.2010

Pracodawcy narzekają, że absolwentom polskich uczelni brakuje umiejętności praktycznych. Aby to zmienić, resort nauki w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, którym wczoraj zajmował się rząd, przewiduje większy udział firm w ich kształceniu. Pracodawcy będą doradzać ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego. Będą też uczestniczyć w tworzeniu programów nauczania wprowadzanych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK), które określają, jakie umiejętności i kompetencje powinien posiadać absolwent danego kierunku studiów. Dzięki temu programy studiów mają bardziej niż obecnie odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Resort nauki chce też zwiększyć udział praktyków w kształceniu studentów. – Mamy podpisanych 200 umów z pracodawcami, którzy oferują naszym studentom staże i dostęp do nowych technologii – mówi Bartosz Dembiński, rzecznik Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Taka współpraca opłaca się pracodawcom i uczelniom. Firmy, które oferują np. programy stażowe dla studentów, zapewniają sobie kadrę. A uczelnia zyskuje m.in. dostęp do najnowszej technologii, której sama nie mogłaby zaoferować studentom. – O dobrych specjalistów z zakresu np. inżynierii biomedycznej jest trudno, dlatego firma, która będzie ich potrzebowała, będzie mogła w porozumieniu z uczelnią ich kształcić – wyjaśnia Bartosz Dembiński.

Deklaracja Krakowska w trosce o wodę
Dziennik Polski 15.9.2010

Pięciuset uczestników z siedemdziesięciu krajów świata bierze udział w odbywającym się w Krakowie XXXVIII Światowym Kongresie Hydrogeologicznym. „Na pomoc wodzie“ – to główne hasło kongresu. Jego organizatorem jest Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo Hutniczej. To pierwszy taki kongres w Polsce.

Główny temat spotkania – Groundwater Quality Sustainability – oznacza Zachowanie dobrej jakości wód podziemnych. Nawiązuje on do faktu, iż 2010 roku został ogłoszony rokiem jakości wody, a Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło deklarację stwierdzającą, że dostęp do czystej wody przeznaczonej do spożycia powinien należeć do podstawowych praw człowieka.

Kraków– studia, które dają pracę
Gazeta Wyborcza 16.9.2010

Coraz większą sympatią maturzystów cieszy się krakowska AGH. Od kilku lat przeżywa prawdziwe oblężenie, zwłaszcza na wiodących kierunkach, jak geodezja, kartografia czy budownictwo. Tam o jedno miejsce walczy od kilku do dziesięciu osób. Na kierunki zamawiane średnio jest dwóch-trzech kandydatów na miejsce. AGH w ostatnich latach wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, do swojej oferty włączając popularne i lubiane przez młodych ludzi kulturoznawstwo czy socjologię. Akademia Górniczo-Hutnicza pochwaliła się kilka miesięcy temu pierwszymi badaniami losów swoich absolwentów, którzy studia skończyli w2008 roku. A jest się czym chwalić, bowiem analizy przeprowadzone przez uczelniany Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej pokazały, że kończący tę uczelnię znajdują pracę albo już na ostatnim roku studiów, albo zaraz po obronie. – To, że firmy same pytają, a wręcz proszą o naszych absolwentów, to dla nas najlepsze potwierdzenie skuteczności – cieszy się prof. Jerzy Lis, prorektor ds. współpracy i rozwoju akademii. – My z kolei staramy się reagować jak najszybciej na potrzeby rynku, co roku otwieramy kilka nowych kierunków i specjalności, zapraszamy praktyków do udziału w zajęciach. To procentuje – podkreśla.

Jak badać wały. Odwiert, georadar?
Gazeta Wyborcza 18.9.2010

Choć naukowcy mają nowoczesne i szybkie metody badań wałów, władze gmin wolą stosować stare. A że nie mają na nie pieniędzy, badań prawie nie robią. W połowie lipca naukowcy z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej zaprosili na seminarium przedstawicieli samorządów gmin Małopolski, Śląska i Podkarpacia poszkodowanych w niedawnej powodzi stulecia oraz instytucji odpowiedzialnych za stan wałów przeciwpowodziowych. – Chcieliśmy pokazać, że stosując georadar lub inne metody geofizyczne, można szybciej badać wały i osuwiska, a przez to szybciej zapobiegać nieszczęściom. Tak robi się w wielu krajach na świecie – przekonuje prof. Jadwiga Jarzyna, szefowa Katedry Geofizyki AGH. Naukowcy z AGH zachęcają, by do stosowanych obecnie metod odwiertu punktowego i pobierania próbek dodać np. metodę badania georadarem. Działa on podobnie jak skaner czy rentgen, „prześwietlając” cały wał. Pokazując, w którym miejscu konstrukcja jest rozluźniona, pozwala precyzyjnie wskazać miejsce naprawy czy odwiertu do pobrania próbek. To pozwoliłoby zaoszczędzić pieniądze, czas i oszczędzić strukturę wałów.

Naukowcy z Katedry Geofizyki AGH udowadniają jednak, że metody geofizyczne niesłusznie są niedoceniane przez geologów. W 2003 roku przeprowadzili jako nieliczni w Polsce testowe badania wałów georadarem. Przebadali wał w okolicach ul. Wioślarskiej, który już wtedy okazał się rozluźniony. Podczas tegorocznej powodzi konstrukcja pękła około 100 metrów od miejsca badań. Działki wzdłuż ul. Księcia Józefa przed zalaniem uratowała tylko błyskawiczna akcja służb i mieszkańców. Drugi przebadany odcinek przy ul. Podbipięty naprawiano po powodzi w1997 roku. 10 lat później, kiedy przeskanowali go geofizycy z AGH, okazał się mocno rozluźniony. W lipcu 2010 przeciekał aż do podłoża, podtapiając okoliczne domy. – Nasze badania pokazały, że metody geofizyczne mogą być stosowane do lokalizacji obszarów rozluźnień w wałach – uważa prof. Jarzyna.

AGH pracuje nad zgazowaniem węgla
Puls Biznesu 24.9.2010

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zainaugurowała projekt badawczy dotyczący opracowania technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej. Jego wartość wynosi 89 mln zł, czego 80 mln pochodzi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a 9 mln zł od partnerów przemysłowych. Projekt potrwa pięć lat. Jego koordynatorem jest Akademia Górniczo-Hutnicza. Partnerami naukowymi są także: Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla i Politechnika Śląska. Ze strony przemysłu konsorcjum współtworzą: KHW, KGHM, Tauron, PKW, PKE oraz Zakłady Azotowe Kędzierzyn.

Jerzy Buzek doktorem honoris causa AGH
Gazeta.pl 24.9.2010

Senat uczelni uhonorował prof. Jerzego Buzka „za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie technologii chemicznej, propagowanie proekologicznych rozwiązań w energetyce oraz promowanie rozwoju nauki w swojej działalności społeczno-politycznej”. Wnioskowała o to rada Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Profesor Jerzy Buzek jest człowiekiem ogromnie poważanym przez środowiska naukowe oraz polityczne. Szybko przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej – od studiów w Politechnice Śląskiej, po tytuł profesorski i tytuły doktora honoris causa uniwersytetów w Seulu, Dortmundzie, Isparcie, Politechniki Opolskiej, Politechniki Śląskiej i Łódzkiej – powiedział na początku uroczystości rektor AGH prof. Antoni Tajduś. Tajduś wymieniał zasługi Buzka dla uczelni. – Prof. Buzek podkreślał, że Polska musi stać się liderem czystych technologii węglowych – i stało się. 16 grudnia 2009 roku zarząd Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w Budapeszcie ogłosił wyniki konkursu w ramach Wspólnoty Wiedzy i Innowacji na utworzenie pierwszych Węzłów Wiedzy i Innowacji. Wśród sześciu zwycięzców znalazła się Polska, a AGH przewodzi tym konsorcjom – mówił prof. Tajduś.

Jak podkreślił w laudacji prof. Handke, nawiązując do słów innego promotora prof. Wiszniewskiego, „są ludzie, których osobowość i dokonania nie dają się pomieścić nawet w najdłuższej recenzji. Taką osobą jest niewątpliwie doktor honorowy AGH prof. Jerzy Buzek”. Gratulacje nowemu doktorowi h.c. składała m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Obecny był minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller, przedstawiciele władz samorządowych i rektorzy krakowskich uczelni. Wcześniej prof. Buzek wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budynek Centrum Ceramiki AGH przy al. Mickiewicza 30. Obiekt pozwoli pomieścić specjalistyczną aparaturę i sprzęt naukowo-dydaktyczny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz zapewni właściwe warunki kształcenia rosnącej liczbie studentów. Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączny koszt przedsięwzięcia oszacowany został na 32,34 mln zł.

Honory dla prof. Jerzego Buzka
Dziennik Polski 25.9.2010

Prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, odebrał wczoraj doktorat honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej. – Zawsze widział Pan wyraźnie, czego potrzebuje nasz kraj, pytał Pan i nie bał się trudnych zadań i niepopularnych decyzji, nie obiecywał, lecz realizował nawet najtrudniejsze wyzwania – mówił rektor AGH prof. Antoni Tajduś. Przed uroczystością prof. Jerzy Buzek i władze uczelni wzięli udział w akcie wmurowania kamienia węgielnego pod nowy budynek Centrum Ceramiki AGH.

Bartosz Dembiński – Rzecznik Prasowy AGH