Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 maj 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Kalendarium rektorskie

16–18 września 2010

• Ogólne Zgromadzenie oraz Spotkanie Komitetu Sterującego KIC InnoEnergy (Sztokholm, Szwecja).

17 września 2010

• Odnowienie immatrykulacji po 50. latach Wydziału Górniczego.

• Spotkanie z Konsulem Honorowym Wielkiej Brytanii oraz Dyrektorem Polsko-Brytyjskiej Izby Handlowej w celu nawiązania współpracy.

17–18 września 2010

• Posiedzenie Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego w AGH.

20 września 2010

Spotkanie organizacyjne studentów i przedstawicieli wszystkich uczelni biorących udział w przygotowaniach do Dni Jana Pawła II – 2010.

• Spotkanie z delegacją z Japonii (JCOAL) w związku z Clean Coal Day – Conference. zorganizowane było przez Ministerstwo Gospodarki.

22 września 2010

• Spotkanie robocze CC POLAND + w ramach współpracy KIC InnoEnergy.

23 września 2010

• Otwarcie konferencji „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” w AGH.

• Posiedzenie Rady Naukowej Projektu INITECH.

• Podpisanie porozumienia o współpracy z Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica SA.

• Spotkanie z delegacją Georgia State w siedzibie LifeScience Klaster Kraków.

• Otwarcie V Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych.

• Otwarcie centrum doskonalenia powstałego przy współpracy AGH oraz firmy OSTM Poland Sp. z o. o. na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH.

24 września 2010

• Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budynek „Centrum Ceramiki”.

• Uroczyste posiedzenie senatu z okazji nadania tytułu doktora honoris causa prof. Jerzemu Buzkowi.

• Udział w uroczystości otwarcia podziemi Rynku Głównego w Krakowie.

27 września 2010

• Spotkanie z przedstawicielem Kancelarii Premiera Malezji Panią Fukaną Muhi w celu nawiązania współpracy.

28 września 2010

• Spotkanie informacyjno-promocyjne zorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące promocji kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Małopolski. Wykład Prorektora AGH ds. Kształcenia, prof. Z. Kąkola, pt. „O karierze komputera”.

29 września 2010

• Spotkanie z przedstawicielami PGE Elektrociepłownia Lublin.

• Spotkanie Komitetu Sterującego KIC InnoEnergy (Frankfurt, Niemcy).

29 września – 3 października 2010

• Wyjazd do Murmańska (Rosja) w celu nawiązania współpracy Murmańskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym.

30 września 2010

• Spotkanie z przedstawicielami Akademii Muzycznej i PWST w Krakowie w związku z organizowanym koncertem i spektaklem teatralnym z okazji Dni Jana Pawła II.

• Międzynarodowa konferencja „Europejska wspólnota środowiska i kultury a zrównoważony rozwój”, zorganizowanej przez Uniwersytet Otwarty AGH, przy współpracy z Radą Programową Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla.

30 września – 2 października 2010

• JARA – Poland Seminar on Cooperation – proposals in the field of Energy – seminarium (Aachen, Niemcy). W trakcie spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy AGH a Julich Forschungszentrum: „International Centre of Electron Microscopy for Materials Science IC-EM”

4 października 2010

• Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011.

• Posiedzenie Konwentu AGH.

6 października 2010

• Posiedzenie Komisji Nagród Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

7 października 2010

• Podpisanie pre-umowy dla projektu „Budynek dydaktyczno-laboratoryjny dla energetyki” w Urzędzie Marszałkowskim.

8 października 2010

• Międzynarodowa konferencja CISIM 2010 (International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications) na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.

9 października 2010

• Uroczysty koncert w kościele św. Piotra i Pawła inaugurujący działalność Fundacji PANTEON NARODOWY oraz posiedzenie Rady Fundacji.

9-12 października 2010

• Wizyta w Uralskim Państwowym Uniwersytecie w Yekatierinburgu w Rosji. Celem wizyty było nawiązanie współpracy pomiędzy AGH a Uniwersytetem w Yekatierinburgu.

11 października 2010

• X Krakowskie Warsztaty Gridowe (CGW’10) organizowane przez ACK Cyfronet AGH.

• Konferencja „Inteligentne miasto – rekomendacje dla Polski” zorganizowana przez Krakowski Park Technologiczny przy współpracy Instytutu Rozwoju Miast. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich.

• Przyjęcie delegacji władz z Narodowego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwanofrankowsku (Ukraina). Rozmowy dotyczące wymiany studentów w ramach studiów i praktyk z możliwością podwójnego dyplomowania.

13 października 2010

• Konferencja „Być albo nie być (oto jest) pytanie o współpracę Nauka-Biznes” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

• Spotkanie Komitetu Sterującego KIC InnoEnergy (Frankfurt, Niemcy).

12–14 października 2010

• Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (Politechnika Radomska).