Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Efekty kształcenia w e-learningu

Jednym z wyzwań stawianych kształceniu przez Internet jest sprawne współdziałanie systemów informatycznych stosowanych przez różne jednostki i organizacje polegające na bezpiecznej wymianie danych. Zadaniem pomocnym w realizacji tego celu jest utworzenie odpowiedniej struktury danych w taki sposób, aby umożliwiła ona łatwe zarządzanie nimi oraz zapewniała ich interoperacyjność. Projekt ICOPER, w którym czynnie zaangażowane jest Centrum e-Learningu, zajmuje się sporządzaniem wspólnych formatów danych wykorzystywanych w nauczaniu na odległość. Rozwijany w projekcie model ma pomóc stworzyć ujednoliconą strukturę, która umożliwi zastosowanie tych samych danych w różnych aplikacjach.

Spośród wielu nowo utworzonych formatów na szczególną uwagę zasługuje model dotyczący danych o osiągniętych efektach kształcenia (ang. learning outcomes). Przypomnijmy, że zgodnie z zaleceniami wdrażanego procesu bolońskiego każdy tworzony kurs powinien dostarczać informacji o efektach (wiedza, umiejętności i kompetencje) jego ukończenia. W odróżnieniu od poprzednio obowiązującego typu, w którym najważniejsze były informacje o kursie, jego programie i założeniach, nowe podejście wprowadza wiele udogodnień dla studentów, wykładowców oraz wszystkich potencjalnych pracodawców. Poniżej zostaną opisane najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania tego modelu.

Jednym z kroków w kierunku ujednolicenia danych jest specyfikacja modelu Personal Achieved Learning Outcomes (PALO). Ułatwia on wymianę danych na przykład pomiędzy systemami LMS (platformy e-learningowe), e-portfolio, portalami społecznościowymi czy systemami rekrutującymi. Model ten zawiera informacje o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach osiągniętych przez osobę oraz o relacjach pomiędzy efektami kształcenia, bez względu na ontologie i taksonomie, do których należą. Schemat ten przechowuje również dane o kontekście, w jakim efekty kształcenia są zdobywane, o poziomie trudności i jakości, o ocenie otrzymanej za ukończenie kursu oraz odnośniki do rekordów stanowiących dowody na zdobycie określonych kompetencji. Schemat struktury PALO pokrywa w pełni, choć z pewnymi modyfikacjami istniejące już specyfikacje dla określenia osiągniętych efektów kształcenia.

Dane o strukturze zgodnej ze specyfikacją PALO generowane powinny być przez systemy LMS w momencie ukończenia kursu lub szkolenia. Specyfika budowy formatu daje możliwość grupowania danych z pojedynczych kursów w profile. Dzięki temu profile, zawierające informacje o ukończonych kursach, mogą być układane w różne konfiguracje i tworzyć różnorodne zbiory pożądanych przez użytkownika efektów kształcenia. Można więc przygotowywać profile skierowane do konkretnych grup docelowych. Jedną z najważniejszych cech specyfikacji PALO jest możliwość eksportu profili przy użyciu standardu Atom, następcę popularnego RSS. To właśnie rozwiązanie umożliwiające wymianę danych pomiędzy systemami. Spersonalizowane pod kątem określonego portalu profile (pogrupowane efekty kształcenia) mogą przynieść użytkownikowi wiele korzyści. Studenci mogą w lepszy sposób planować swoją karierę. Dane te mogą być także przetwarzane w procesie rekrutacji, a dzięki odnośnikom do rejestrów dowodzących autentyczności, pracodawcy lub agencje pośredniczące mają pewność co do posiadanych przez kandydatów umiejętności i wiedzy. Można je również zastosować jako suplement do dyplomu; European Learning Mobility(ELM) Diploma Supplement (EuroLM, 2009). Profile wykorzystywać będą mogły osoby, które chcą systematycznie się rozwijać, zdobywać nowe doświadczenia, poprawiając jednocześnie swoją sytuację na rynku pracy.

Obecnie w projekcie najlepszych praktyk ICOPER, wykonywane są prototypy aplikacji, które uwzględniają dzielenie się informacjami zawartymi w profilach PALO. Jeden z nich tworzony jest w Centrum e-Learningu, a jego celem jest eksportowanie zdobytych efektów kształcenia do portali społecznościowych jak Facebook, iGoogle czy LinkedIn oraz możliwość wyświetlania ich na platformie Moodle. Eksportowane efekty kształcenia zgromadzone są w utworzonym i rozwijanym w projekcie repozytorium zasobów edukacyjnych (Open Icoper Content Space – OICS).

Więcej informacji o projekcie iCoper: www.icoper.org

Jacek Bubak
Kamila Myczkowska