Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
30 czerwiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Diamentowi laureaci

Tradycyjnie już w ramach inauguracji nowego roku akademickiego odbyło się uroczyste wręczenie „Diamentów AGH” laureatom kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Bohaterami tej miłej uroczystości kończącej XI edycję konkursu „Diamenty AGH” byli autorzy najlepszych prac w obu kategoriach konkursu – teoretycznej i aplikacyjnej – i promotorzy nagrodzonych prac. I wszystko wskazuje na to, że wybór jury potwierdził jedynie talenty i osiągnięcia tej wyjątkowej dwójki absolwentów naszej uczelni.

Paweł Kuczera, autor najlepszej pracy teoretycznej, to także najlepszy absolwent Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej w roku akademickim 2008/2009. Obecnie jest doktorantem Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich prowadzonych przez WFiIS AGH. Wyniki pracy magisterskiej laureata zostały opublikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych oraz zaprezentowane na dwóch międzynarodowych konferencjach, a prywatnie laureat lubi podróże, jazdę na nartach i pieszą turystykę górską. Promotorem zwycięskiej pracy jest prof. Janusz Wolny.

fot. ZS

Drugi laureat konkursu, autor najlepszej pracy dyplomowej w kategorii prac aplikacyjnych to Dominik Przyborowski jest autorem publikacji w prestiżowych czasopismach profesjonalnych Obecnie kontynuuje on swoją edukację jako student Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich łączą ją z dalszą pracę naukową na Wydziale FiIS AGH. I w przypadku drugiego laureata, jego zainteresowania wykraczają poza naukę i technikę – w wolnych chwilach oddaje się studiom nad historią myśli politycznej, literaturą, nie stroni także od dobrej muzyki. Oprócz eksperymentów fizyki wysokich energii lubi też eksperymenty kulinarne. Promotorem nagrodzonej pracy jest prof. Marek Idzik, który kolejny raz wychował „diamentowego” laureata. Gratulacje także dla dziekana i kadry naukowej Wydziału FiIS za tak świetnych absolwentów.

fot. ZS

Tę część uroczystości inauguracji poprowadził z młodzieńczą werwą Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju prof. Jerzy Lis, a statuetki, medale i dyplomy wręczyli laureatom i promotorom Rektor AGH prof. Antoni Tajduś oraz Przewodniczący Jury konkursu dr inż. Leszek Kurcz. Warto dodać, że do XI edycji konkursu zgłoszono ponad pięćdziesiąt prac, z których 26 uzyskało wyróżnienia. Wszystkie wyróżnione prace można jeszcze oglądać na specjalnej wystawi w Bibliotece AGH. Wydano również zeszyt naukowy z publikacjami autorów wyróżnionych w konkursie prac. Rozpoczęło się także składanie wniosków do kolejnej edycji konkursu „Diamenty AGH,” organizowanego od dwunastu lat przez Studenckie Towarzystwo Naukowe pod patronatem Rektora AGH. Życzymy powodzenia!

Leszek Kurcz