Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
30 czerwiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Odnowienie Immatrykulacji po 50 latach dla rocznika 1960/61 w dniu 17 września 2010

Motto: „Pamięć i tradycja to zachowanie tożsamości naszej Almae Mater”

Z wielu pięknych tradycji Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, związanych z kierunkami kształcenia w danych zawodach – wyróżnia się tradycja „Odnowienia Immatrykulacji po 50 latach od rozpoczęcia studiów”, którą poszczycić się może tylko nasza uczelnia. Uroczystość ta miała swoją pierwszą edycję podczas jubileuszu 50-lecia AGH w 1969 roku. Inicjatorem i współorganizatorem uroczystości jest Stowarzyszenie Wychowanków AGH, najstarsza uczelniana organizacja tego typu w kraju. Scenariusz tej pięknej uroczystości jest dziełem Pani dr inż. Krystyny Norwicz. Dostępują tego zaszczytu tylko ci którzy ukończyli studia wyższe, a byli immatrykulowani po raz pierwszy przed 50 laty.

Immatrykulacji dokonuje rektor z dziekanami wręczając jubilatom specjalne okolicznościowe indeksy. Jest to święto „studentów jubilatów absolwentów”.

Kolejne już 38. odnowienie immatrykulacji miało miejsce 17 września 2010, dla rocznika 1960/61 z Wydziału Górniczego.

Jak zwykle uroczystości immatrykulacyjne rozpoczęto o godz. 9:00 mszą świętą dziękczynną w Akademickiej Kolegiacie Św. Anny, podczas której modlitwę wiernych czytał mgr inż. Henryk Kornaś.

Około godz. 10:00 Jubilaci przybyli przed aulę AGH, gdzie załatwiali formalności zgłoszeniowe, odbierali identyfikatory osobiste, wpisywali się do Księgi Pamiątkowej, gościli przy bufecie i witali się entuzjastycznie.

Wszyscy przed godz. 12:00 zajęli swoje miejsca w auli, gdzie przy dźwiękach marsza, w samo południe przybył uroczyście Rektor AGH prof. Antonii Tajduś wraz z dziekanami immatrykulowanego wydziału prof. Andrzejem Gonetem – Wydział WNiG, Prodziekanem dr inż. Janem Winzerem – Wydział GiG oraz Wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Wychowanków AGH prof. Bronisławem Barchańskim.

Prof. S. Knothe, Prof. M. Jawień, Prof. K. Czopek, Dr J. Załucki, Prof. W. Korzeniowski - fot. ZS

Honorowymi Gośćmi uroczystości byli: były dziekan doktor honoris causa AGH prof. Stanisław Knothe i współtwórca polskiej szkoły projektowania i budowy kopalń prof. Mieczysław Jawień oraz prof. Kazimierz Czopek były Prorektor AGH.

Ponadto uroczystość zaszczycili: Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego prof. Wiesław Kozioł, Kierownik Katedry Górnictwa Podziemnego prof. Waldemar Korzeniowski i Zastępca Kierownika Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle dr inż. Jerzy Załucki (fot. 1).

Uroczystość, której przewodniczył Rektor AGH prof. A. Tajduś, rozpoczęto pieśnią Gaude Mater Polonia. Po bardzo serdecznym powitaniu zebranych, rektor przypomniał stan uczelni z lat studiów jubilatów, przypomniał rektorów, dziekanów, ilość wydziałów i studentów oraz przedstawił obecny stan uczelni, kierunki kształcenia, osiągnięcia i perspektywy rozwoju.

Informacje zawarte w przemówieniu JM Rektora potwierdził „na piśmie” wręczając każdemu Jubilatowi album 90-lecia AGH. Gest ten został przyjęty entuzjastycznie.

Mgr. inż. T. Cichowska, Prof. B. Barchański - fot. ZS

Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący SW AGH prof. B. Barchański, który w swoim wystąpieniu omówił cele, zadania i osiągnięcia najstarszej tego typu organizacji uczelnianej w kraju, która swoje początki ma w 1919 roku, a wywodzi się od Stowarzyszenia Słuchaczy Akademii Górniczej, które w 1945 roku przekształciło się w Stowarzyszenie Wychowanków AGH. W dalszej części swojego wystąpienia Wiceprzewodniczący SW AGH przypomniał, że przed 50-laty immatrykulowało się 218 studentów. Studenci mieli zaszczyt i honor być edukowani przez czołowych nie tylko polskich ale europejskich uczonych między innymi: prof. J Litwiniszyna, prof. B. Krupińskiego, prof. J. Znańskiego, prof. A. Sałustowicza, prof. F. Zalewskiego, prof. J. Walewskiego, prof. J. Somujłłę, prof. S. Takuskiego, prof. R. Bromowicza, prof. J. Stępińskiego. Był to „złoty okres Wydziału Górniczego”. Wychowankowie ww. profesorów sprawdzili się we wszystkich branżach krajowego i zagranicznego przemysłu wydobywczego. Piastowali wszystkie stanowiska służbowe do Wiceministra włącznie. Kilkoro odniosło sukcesy w nauce – prorektor AGH, 4 profesorów, kilkoro doktorów. Kilkunastu absolwentów los rzucił w „świat” – Nowa Zelandia, USA, Kanada, RFN, Francja.

Po tym wystąpieniu przystąpiono do odnowienia immatrykulacji: rektor prof. A. Tajduś poprosił wszystkich o powstanie i złożenie ślubowania, którego tekst znajduje się w specjalnych indeksach odnowienia immatrykulacji.

Po złożeniu ślubowania, rozpoczął się akt immatrykulacji. Immatrykulacji dokonywał rektor dotykając lewego ramienia immatrykulowanego, berłem rektorskim, dziekan wręczył specjalne indeksy, a Wiceprzewodniczący SW, pamiątkowe znaczki uczelni. Każdej grupie została wykonana pamiątkowa fotografia z rektorami, dziekanem i Wiceprzewodniczącym SW.

Mgr inż. J. Marcinek, mgr inż. B. Nowak, mgr inż. J. Cichowski - fot. ZS

Po zakończeniu immatrykulacji mgr inż. Janusz Cichowski odczytał listę 45 Absolwentów, którzy od nas odeszli. Uczczono ich minutą ciszy.

Następnie głos zabrał przedstawiciel immatrykulowanych mgr inż. Marian Machnicki, który przypomniał lata ich studiów, profesorów z tamtych lat, oraz serdecznie podziękował za pamięć i organizację tej niepowtarzalnej uroczystości.

Gaudeamus igitur zakończyło centralną część uroczystości. Z uwagi na fakt, że uroczystość miała miejsce 17 września – w pamiętnym dniu IV rozbioru Polski, uczestnicy spotkania złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicami upamiętniającymi pracowników Akademii Górniczej, którzy zostali zamordowani przez niemiecki i sowiecki reżim w latach 1939–1945 (fot. 2, 3). Rektor zaprosił wszystkich do wspólnej i wydziałowych fotografii pod statuą Stanisława Staszica – patrona AGH oraz do zwiedzenia uczelni (fot. 4).

Po zakończeniu uroczystości w Auli Absolwenci zwiedzili swoje byłe Katedry i razem z osobami towarzyszącymi udali się na wspólny obiad do stołówki „Tawo”. Po krótkim odpoczynku w pokojach domu studenckiego przy ul Reymonta 17 (serdeczne podziękowania dla dyrekcji Dyrektora Miasteczka Studenckiego mgr. inż. R. Serwickiego). O godzinie 19-tej rozpoczął się w salach recepcyjnych „Tawo” bal, który trwał prawie do białego rana. Uroczyste pożegnania miały miejsce na Rynku u Noworola w dniu 18 września w godzinach w godzinach od 10-tej do 14-tej.

Organizatorami 38 odnowienia immatrykulacji w dniu 17 września 2010, byli przedstawiciele z rocznika 1960/61: mgr inż. Barbara Nowak, mgr inż. Janusz Cichowski, mgr inż. Jerzy Marcinek, dr inż. Kazimierz Krochmal, prof. Bronisław Barchański.

Podsumowując 38 uroczystość dla rocznika 1960/61 w dniu 17 września 2010 roku, immatrykulacje odnowiło 72 górników i wiertników.

Bronisław Barchański

fot. ZS