Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 maj 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Metal Forming’ 2010

13th International Conference on Metal Forming

W dniach 19–22 września 2010, w Toyohashi w Japonii odbyła się kolejna, 13. konferencja Metal Forming organizowana tradycyjnie przy współudziale naszej uczelni. Organizatorami konferencji byli: Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Janusz Majta – Akademia Górniczo-Hutnicza, Peter Hartley, Jianguo Lin – University of Birmingham, UK, Kenichiro Mori – Toyohashi University of Technology, Japan.

W konferencji uczestniczyło ponad 400 naukowców z całego świata, w tym z Japonii: 113, Chin: 50, Korei: 35, Iranu: 23, Taiwanu: 12 oraz po kilku uczestników z takich krajów jak USA, Tajlandia, Australia, Nowa Zelandia, Nigeria i Singapur.

Europę reprezentowali naukowcy z Niemiec: 25, Polski: 23, Francji: 11, Wielkiej Brytanii: 8, Hiszpanii: 5, Turcji: 5, Belgii: 4, Włoch: 3, Rosji: 3, Szwecji: 2, Austrii: 2, Finlandii: 2, Rumunii:2, Szwajcarii: 1, Montenegro: 1 i Holandii: 1.

Tematykę konferencji można zawęzić do następujących obszarów:

Procesy – walcowanie, kucie, wyciskanie i ciągnienie; wytwarzanie rur; walcowanie blach, cięcie; procesy specjalne (microforming and MEMS, hydroforming, nanotechnologia, procesy tiksotropowe).

Materiały – metale i metale nieżelazne, stopy metali, proszki spiekane; kompozyty, polimery, bimetale, metale szklane.

Mechanika odkształceń – teoria plastyczności, równania konstytutywne, modele termo-mechaniczne.

Modelowanie numeryczne – metoda elementów skończonych i metody alternatywne, optymalizacja procesów plastycznego formowania metali, zastosowanie modelowania numerycznego w plastycznej przeróbce, modelowanie wieloskalowe.

Systemy przemysłowe – sterowania procesami, CAD/CAM i systemy ekspertowe; zastosowania sztucznych sieci neuronowych, obróbka narzędzi.

Na uroczystym bankiecie, przy stole dla Komitetu Organizacyjnego siedzą od lewej: prof. M. Pietrzyk, P. Hartley, G. Hirt, L. Fratini, K. Mori z żoną, J. Kusiak, J. Majta and J. Lin z żoną - fot. arch. autorki

Ponieważ tegoroczna konferencja organizowana była po raz pierwszy w Japonii, organizatorzy chcieli przybliżyć uczestnikom dzieje tej znanej już bardzo dobrze w Europie konferencji. W tym celu, w jednym z wystąpień, profesor M. Pietrzyk, członek Komitetu Organizacyjnego przedstawił historię i tradycję Konferencji Metal Forming. W dużym skrócie, przypomnieć należy następujące, ważne dla konferencji daty:

1974 – 1. Międzynarodowa Konferencja MF’1974. Pomysł organizacji konferencji zrodził się w Zakładzie Przeróbki Plastycznej Metali AGH. Gościła zaledwie kilkunastu naukowców z zagranicy.

1992 – 4. Międzynarodowa Konferencja MF’1992. Zapada decyzja o wspólnej organizacji konferencji co 2 lata na przemian w AGH i w University of Birmingham w Wielkiej Brytanii

2008 – 12. Międzynarodowa Konferencja MF’2008 w Krakowie. Do grona organizatorów dołącza profesor Kenichiro Mori z Toyohashi University of Technology z Japonii

2010 – 13. Międzynarodowa Konferencja MF’2010 w Toyohashi, Japonia. Do grona organizatorów dołączają profesorowie Fabrizio Micari i Livan Fratini z University of Palermo, Włochy, gdzie odbędzie się Metal Forming 2014.

Tegoroczna konferencja zebrała największą z dotychczasowych liczbę uczestników, którzy wygłosili 353 referatów. Jest to duży sukces tej konferencji dający nadzieję na dalszy rozwój i zainteresowanie naukowców z całego świata. Harmonogram konferencji Metal Forming na kolejne lata wygląda następująco: 2012 – AGH Kraków, 2014 – University of Palermo, 2016 – AGH Kraków, 2018 – Toyohashi University of Technology, 2020 – AGH Kraków

Tradycyjna gra na bębnach - fot. arch. autorki

Uroczysty bankiet, w czasie którego uczestnicy konferencji mogli poznać tradycyjną grę na bębnach, odbył się w wytwornej sali restauracyjnej hotelu Nikko Toyohashi. W wystąpieniu kończącym bankiet prof. Jan Kusiak zaprosił uczestników do Krakowa na Metal Forming’2012 i przedstawił naszą uczelnię jako miejsce kolejnego spotkania, oraz nasze miasto Kraków jako miejsce warte obejrzenia.

Wieczorem, w ostatni dzień konferencji, strona japońska w ramach tzw. „social programme”, zorganizowała zawody gry w kręgle, gdzie uczestnicy konferencji mogli wykazać się zarówno stylem postawy, jak również dobrym chwytem kuli oraz umiejętnym celowaniem, mając przy tym wiele radości i zabawy.

Materiały konferencyjne można znaleźć w specjalnym wydaniu czasopisma „steelresearch international”, 81-9 (2010), Supplement Metal Forming 2010

Pełna informacja na temat Konferencji Metal Forming, znajduje się na stronie:

www.metalforming.agh.edu.pl

Halina Kusiak
Katedra Informatyki Stosowanej i
Modelowania AGH

„social programme” – gra w kręgle - fot. arch. autorki