Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
06 lipiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AGH w Mielcu

druga udana inauguracja roku akademickiego 2010/2011

W dniu 9 października 2010, odbyła się druga uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym AGH w Mielcu. W systemie studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia studia rozpoczęło 62 studentów na dwóch kierunkach: mechatronika oraz w ramach studiów międzykierunkowych Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa, które zostały otwarte specjalnie na potrzeby mieleckiego przemysłu lotniczego.

Akademię Górniczo-Hutniczą na inauguracji reprezentowali: Prorektor AGH ds. Kształcenia prof. Zbigniew Kąkol, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prof. Janusz Kowal, Dyrektor Centrum e-Learningu prof. Jan Kusiak, Kierownik ZOD AGH w Mielcu dr inż. Bolesław Karwat, prof. Andrzej Świątoniowski. Samorząd miasta i powiatu mieleckiego reprezentowali między innymi: Prezydent Miasta Mielec Janusz Chodorowski, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Józef Smaczny, Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Nowakowski, Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Marek Paprocki. Wśród zaproszonych gości byli także: Senator RP Pan Władysław Ortyl, dyrektorzy mieleckich szkół ponadgimnazjalnych, radni miasta i powiatu, młodzież klas maturalnych, przedstawiciele Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Żołnierzy Górników Represjonowanych w latach 1949–1959, a także członkowie Rady Społecznej WIMiR, której posiedzenie odbyło się w Mielcu z okazji inauguracji nowego roku akademickiego.

Studentów i gości przybywających na uroczystość przed wejściem do SCK witała Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Akademii Górniczo-Hutniczej oraz odśpiewanie Gaude Mater Polonia przez Chór I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Mielcu. Dziekan WIMiR prof. Janusz Kowal przywitał przybyłych na tę uroczystość studentów i gości. Prorektor prof. Zbigniew Kąkol przedstawił obecny stan uczelni, mówiąc między innymi o jej znaczeniu w Polsce. Dziekan WIMiR prof. Janusz Kowal zaprezentował krótką charakterystykę wydziału podkreślając szczególnie podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia nowych kierunków kształcenia, pod zapotrzebowanie nowoczesnego przemysłu. Przedstawił również pozycję wydziału wśród wszystkich jednostek o profilu mechanicznym w Polsce. Podkreślił, że wydział drugi raz w kategoryzacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskał pierwszą kategorię i jednocześnie pierwsze miejsce ze wszystkich wydziałów mechanicznych.

Kilka słów do zebranych na Sali osób skierował, także Prezes Zarządu Polskich Zakładów Lotniczych, a Sikorsky Company Mielec Janusz Zakręcki. Podziękował władzom Miasta Mielca i powiatu mieleckiego oraz władzom AGH za utworzenie w Mielcu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego. Studentom I roku życzył dobrych wyników w nauce, a następnie sukcesów i awansów w życiu zawodowym. Do młodszych kolegów słowa otuchy skierował również starosta II roku WIMiR z kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Pan Dominik Matuszek. Po tych wystąpieniach nastąpiła główna część uroczystości – immatrykulacja studentów I roku, którą poprowadził Kierownik ZOD AGH w Mielcu dr inż. Bolesław Karwat.

fot. arch. autora

Po uroczystym ślubowaniu studenci, którzy uzyskali najwięcej punktów podczas rekrutacji otrzymali oprócz indeksów pamiątkowe odznaki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Wszyscy studenci otrzymali indeksy z rąk rektora i dziekana, a następnie zebranym na scenie zrobione zostały pamiątkowe zdjęcia.

Podczas tej uroczystości drugim ważnym wydarzeniem było wręczenie dyplomów ukończenia studiów podyplomowych w ramach projektu „Przygotowanie kadry inżynieryjno-technicznej do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”. Półtora roku temu, 60 osób z wykształceniem technicznym, głównie pracowników różnych gałęzi przemysłu, rozpoczęło studia pedagogiczne. Studia realizowane przez Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej we współpracy z CKPiDN w Mielcu w 60% prowadzone były z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Tradycyjnie z okazji inauguracji nowego roku akademickiego został wygłoszony wykład na temat „Społeczeństwo wiedzy” przez prof. Zbigniewa Kąkola, który był skierowany głównie do studentów, ale wywołał nieskrywane zainteresowanie wszystkich uczestników uroczystości.

W imieniu władz samorządowych miasta i powiatu głos zabrał prezydent Janusz Chodorowski. Podziękował wszystkim za wkład włożony w powstanie ZOD AGH w Mielcu, wyraził również nadzieję na rozszerzenie działalności edukacyjnej o studia stacjonarne. Przekazał również informację, że w połowie listopada zostanie oddany dla AGH wyremontowany budynek w centrum miasta, gdzie będzie docelowa siedziba ZOD w Mielcu. Wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta Zdzisławem Nowakowski uhonorowali: Dziekana WIMiR prof. Janusza Kowala, Prorektora AGH prof. Zbigniewa Kąkola, Dyrektora Centrum e-Learningu prof. Jana Kusiaka, Kierownika ZOD AGH w Mielcu dr inż. Bolesława Karwata, pamiątkowymi medalami wydanymi z okazji 20-lecia samorządności. W imieniu zaproszonych Gości głos zabrał Senator RP Pan Władysław Ortyl. Oficjalną część uroczystości zakończyło odśpiewanie przez Chór I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Mielcu, Gaudeamus igitur. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej.

fot. arch. autora

Wyjazdowe posiedzenie Rady Społecznej WIMiR w Mielcu

W ramach przygotowań do uroczystości inauguracji roku akademickiego, w godzinach przedpołudniowych, w Polskich Zakładach Lotniczych a Sikorsky Company w Mielcu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Prezes Zarządu PZL Pan Janusz Zakręcki przedstawił bogatą historię zakładów począwszy od Centralnego Okręgu Przemysłowego, kiedy to w 1938 roku rozpoczęto produkcję samolotu dla lotnictwa wojskowego „Łoś”. W ponad siedemdziesięcioletniej historii zakłady lotnicze produkowały samoloty cywilne i wojskowe, ale również bardzo wiele innych wysoko technologicznie zaawansowanych produktów, jak: pompy wtryskowe, silniki wysokoprężne, samochody osobowe „Mikrus”, wózki akumulatorowe „Melex”, sprzęt gospodarstwa domowego i wiele innych. Obecny na spotkaniu Rady Społecznej Prezes Zarządu Polskich Kolei Linowych Pan Andrzej Laszczyk przypomniał, że to właśnie w mieleckich zakładach zaprojektowano i wyprodukowano bardzo nowoczesne jak na owe czasy aluminiowe kabiny kolei linowej na Kasprowy Wierch, które były eksploatowane przez dziesiątki lat. Zarząd PZL a Sikorsky Company w Mielcu przygotował dla Rady Społecznej WIMiR również zwiedzanie zakładów, przedstawiając linię produkcyjno-montażową najnowszego produktu, helikoptera „Black Hawk”, który jest uważany za najbezpieczniejszą konstrukcję w swej klasie.

Kolejnym etapem w ramach wyjazdowego posiedzenia Rady Społecznej było spotkanie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec, która podobnie jak nasza Rada Społeczna obchodzi w tym roku jubileusz 15-lecia istnienia. Historię i dokonania Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla całego regionu przedstawił Prezydent miasta Mielca Pan Janusz Chodorowski, który jest również członkiem Rady Społecznej. Specjalna Strefa Ekonomiczna dała możliwość przekształcenia regionu z „monokultury technicznej”, dając obecnie zatrudnienie w bardzo nowoczesnych zakładach 19 tysiącom pracowników. W okresie 15 lat funkcjonowania SSE „Euro-Park” Mielec przedsiębiorcy zainwestowali w swoje zakłady ponad 4,2 miliarda złotych. Zwiedzanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej wywarło ogromne wrażenie na tych członkach Rady Społecznej WIMiR, którzy byli w tym szczególnym miejscu pierwszy raz.

Bolesław Karwat
Kierownik ZOD AGH w Mielcu