Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
09 sierpień 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Porozumienie o współpracy z ZEW Niedzica SA

23 września 2010 roku w murach AGH, podpisane zostało „Porozumienie o współpracy” z Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica SA.

ZEW Niedzica SA jest spółką Skarbu Państwa, zajmującą się produkcją i sprzedażą energii ze źródeł odnawialnych, gospodarką wodną, działalnością hotelarsko-turystyczną, działalnością edukacyjną, prospołeczną i proekologiczną. Spółka współpracuje również z uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi.

Współpraca obejmie:

– sferę naukowo-badawczą i dydaktyczną,

– wykorzystanie bazy noclegowej ZEW Niedzica SA na potrzeby konferencyjne, seminaryjne i szkoleniowe oraz na potrzeby imprez studenckich, spotkań integracyjnych, itp.

Koordynatorzy Porozumienia:

– ze strony ZEW Niedzica SA

• w zakresie współpracy
naukowo-badawczej:
Józef Wójcik
Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju

• w zakresie wykorzystania bazy
noclegowej ZEW Niedzica SA:
Katarzyna Opalska-Ścisłowicz
Dyrektor ds. Turystyki.

– ze strony AGH:

• dr inż. Leszek Kurcz
Prodziekan Wydziału Energetyki i Paliw

Aleksandra Wojdyła
Centrum Transferu Technologii AGH

fot. ZS
fot. ZS