Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
30 czerwiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Inauguracja roku akademickiego i pierwsi absolwenci ZOD AGH w Rudzie Śląskiej

W dniu 9 października 2010 o godz. 13:00 w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty odbyła się inauguracja roku akademickiego Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uroczyście ślubowało 55 studentów, rozpoczynając studia na kierunku Geodezja i Kartografia. Indeksy wręczali Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska – prof. Marian Mazur oraz Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych – dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło – profesor AGH, w obecności niżej podpisanego. Odczytano również list Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia do młodzieży akademickiej ośrodka oraz społeczności miasta. Uroczystość inauguracji roku akademickiego była również okazją do wręczenia przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska Andrzeja Stanię, gratulacji 19. pierwszym absolwentom AGH w Rudzie Śląskiej.

W 2006 roku Prezydent Miasta podpisał z władzami uczelni w Krakowie List Intencyjny, na podstawie którego zostały uruchomione studia niestacjonarne na kierunku „Geodezja i Kartografia”. Uruchomiony w Rudzie Śląskiej kierunek studiów wiązał się z zapotrzebowaniem regionu na pracę geodetów.

fot. www.rudaslaska.pl

– Nie ma wątpliwości jak wiele Ruda Śląska zawdzięcza Akademii Górniczo-Hutniczej, która w znaczący sposób promuje nasze miasto i umożliwia zdobywanie wiedzy. Obecność uczelni w naszym mieście istotnie wpłynęła na podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców Rudy Śląskiej oraz sąsiednich miast, a także dała wielu dobrze wykształconych pracowników nie tylko dla górnictwa. Akademia Górniczo-Hutnicza została założona, aby pracować także dla Śląska, i z tego zadania wywiązuje się znakomicie – powiedział Prezydent Miasta.

dr inż. Tomasz Lipecki
Kierownik ZOD AGH w Rudzie Śląskiej